Visszajelzések, panaszkezelés

Visszajelzések


Köszöntjük a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) honlapján.

Amennyiben a működésünkkel, vagy a honlappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, azt kérem jelezze a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címen!

Együttműködését köszönjük!


Panaszkezelés

A NAH számára kiemelkedően fontos, hogy az eljárásait a nemzeti és a külföldi szabályoknak megfelelően folytassa le. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor az ügyfél az őt érintő eljárással, vagy más akkreditált szervezet tevékenységével kapcsolatban nem teljes mértékben elégedett. Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a beadványok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, illetve minden esetben megfeleljen a jogszabályi és egyéb előírásoknak. A NAH a hatékony panaszkezelés teljesülése érdekében elkészítette és honlapján közzétette a NAR-54-es szabályzatot a Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos beadványok kezelése címmel. A szabályzatban foglaltaknak megfelelően az alábbi módokon tudja eljuttatni beadványát (ezen a formanyomtatványon: NAD-544) 2021.08.01-ig a NAH-hoz:

Elektronikusan, az AHETÁR szakrendszeren keresztül teheti meg panaszát vagy fellebbezését - amennyiben regisztrált ügyfelünk - a szakrendszer éles indításával 2021.08.01-től.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak (NAH) elektronikus ügyintézése az E-ügyintézési törvénynek (2015. évi CCXXII.) megfelelően történik. Az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványokat a NAH azon ügytípusok esetén fogad be, melyek elektronikus űrlappal nem támogatottak.

Az ügyfelek tájékoztatása – NAH e-papír szolgáltatásáról a www.magyarország.hu oldalon – az alábbi linken érhető el.

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,1d11ee88-b47a-4711-8bc7-702f403befd7

Belépés: https://epapir.gov.hu/ keresztül történhet.

Témacsoportból a Beadványt kiválasztásával, három ügytípus kiválasztására kerülhet sor

- Bírósági kérelem, melynek címzettje a Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Bírósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetén a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Akkreditáló Hatóság határozatának közlésétől számított 30 napon belül benyújtható a Jogorvoslati Irodánk részére.

- Szakmai megkeresés, melynek címzettje a Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Állásfoglalás kérése, tényállás tisztázása, tájékoztatás kérése.

- Panasz, melynek címzettje a Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Panasz benyújtása érkezhet bármely szervezet vagy személy részéről, akik nem regisztrált ügyfelei a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakrendszerének. Ezen panasz az akkreditáló hatósággal szemben kifejezett olyan elégedetlenség, amely nem tekinthető fellebbezésnek az akkreditáló hatóság vagy egy akkreditált megfelelőségértékelést végző szervezet tevékenysége miatt, azonban választ igényel.

Külföldről a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre küldve, vagy a jogorvoslat@nah.gov.hu e-mail címre küldve;

Bírósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetén a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a Jogorvoslati Irodánknál – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címezve - kell benyújtani a határozat közlésétől számított 30 napon belül, vagy a Jogorvoslati Irodánknak (1119 Budapest, Tétényi út 82.) ajánlott küldeményként megküldeni.

Amennyiben az eljárást meghatalmazott igénybevételével kívánja lefolytatni, kérjük, csatolja beadványához a Rendelkezési Nyilvántartásban ( rny) szereplő meghatalmazást!