Ellenőrző szervezet

1. Asztalos András - szakértő

Nyomástartó berendezések, hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek, roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálat, fémtermékek, alapanyagok, félkészfémtermékek


2. Barna Krisztina - minősítő IR+szakmai

cement, építési mész, habarcsok, kőanyaghalmazok, adalékszerek, frissbeton, megszilárdult beton, előregyártott betontermék, lineáris szerkezeti elemek, vízelvezetők, falazóelemek, szerkezeti teherhordó elemek, kémények, füstgáz-vezetékek és kapcsolódó termékek, függönyfalazat, szerkezetzáró üvegezési rendszerek, függönyfal, könnyűszerkezetes rendszerek, szerkezeti fatermékek, betonban és falazatban használatos műanyag horgonyok, hidraulikus kötőanyagok, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek, betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acéálok, szerkezeti épületfa rögzítő elemek, falazat és ezzel kapcsolatos termékek, padlóburkolatok, mechanikusan rögzített, hajlékony tető vízszigetelő lemezekből álló rendszerek, belső válaszfal rendszerek, fémből készült szerkezeti anyagok és segédanyagok, szigetelőanyagokból és néha betonból álló üreges blokkokból vagy panelekből készült, nem teherhordó bennmaradó zsaluzati készletek/ rendszerek, tetőfedések, felülvilágítők, tetőtéri abalakok és kiegészítő termékek, belső és külső falak és mennyezetek burkolatai, előre gyártott lépcsőkészletek, vízszigetelő lemezek, könnyű, összetett, fa anyagú gerendák és oszlopok, ajtók, ablakok, ablaktáblák, zsaluzatok, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok, előre gyártott normál/ könnyűsúlyú/ aotuklávozott pórusbeton termékek, betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek, építőipari ragasztóanyagok, síküveg-, profilüveg- és üvegtégla termékek, fémvázas épületszerkezeti rendszerek, a betonvázas épületszerkezeti rendszerek, az előre gyártott épületelemek, a hűtőkamra rendszerek és a kőomlás elleni védelemre szolgáló rendszerek Részt vett MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 képzésen!


3. Czél György Dr - szakértő

Polimer mechanikai anyagvizsgálat (húzóvizsgálat, keménységmérés, optikai mikroszkópia); fémek mechanikai anyagvizsgálata (szakítóvizsgálat, dinamikus vizsgálat, törésmechanika, fárasztóvizsgálat, mikroszkópia); kerámiák mechanikai anyagvizsgálata (nyomóvizsgálat, karcvizsgálat, DSC vizsgálat, kúszásvizsgálat); polimerek éghetőségi vizsgálata (oxigénindex)


4. Dimitrievits György Dr. - szakértő

Szántóföldi permetezőgép-, kertészeti peremetezőgép-, csávázógép-, ködképzőgép-, mikrogranulátumszórógép ellenőrzése


5. Eőry Tiborné - szakértő

egyéni védőeszközök, védőfelszerelések anyagvizsgálata, tanúsítása, ellenőrzése


6. Fejes János - szakértő

Robbanásbiztos berendezések ellenőrzése (közeli-, részleges-, mintavételes- és első felülvizsgálata)


7. Fónagyné Hajdu Zita - szakértő

Ellenőrzés: középfokú és szakoktatás, közlekedés, vegyipar,építőipar, ivóvíz ellátás, szennyvíz kezelés, innováció, tervezés, fejlesztés, litográfia, nyomda, könyvkötészet, élelmiszeripari gyártás,értékesítés, szálloda, energiakereskedelem, gőz víz ellátás, erőmű, EU-s projektek


8. Gáti József Dr. - szakértő

Fém alapanyagok-, termékek-, szerkezetek-, és hegesztett kötések roncsolásmenetes és roncsolásos vizsgálata, műanyag alapanyagok-, termékek, szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, mintavétel (acél, öv., műanyag)


9. Hámori Tamásné - szakértő

építőanyagipari termékek


10. Holló József - vezető minősítő IR

Irányítási rendszer ellenőrző szervezeteknél


11. Kása László Dr. - minősítő


12. Kecskés Csaba - szakértő

Robbanásbiztos berendezések védelmi módok-, létesítési követelmények-, időszakos ellenőrzés; Potenciálisan robbanásveszélyes területen elhelyezett biztonsági berendezések üzembe helyezésének ellenőrzése, időszakos ellenőrzés.


13. Kendi Péter - szakértő

Nyomástartó, szállító nyomástartó, gáztüzelő, robbanómotorok, gáz-üzemanyagellátó, veszélyes folyadék tároló, veszélyes olvadék tároló, és berendezéseik.


14. Kerekes Zsuzsanna Dr. - szakértő

tűzvédelmi és tűzveszélyeségi paraméterek laboratóriumi vizsgálata


15. Kiss Károly - szakértő

1, 2, 3. kategóriájú védőeszközök (bőr és bőrtermékek) ellenőrzése


16. Komócsin Zoltán Dr. - szakértő

Vaúti biztosítóberendezéshez kapcsolódó megfelelés-értékelések: vasúti biztosítóberendezések biztonságértékelése (assessálása); közlekedési alrendszerek és berendezések biztonságértékelése; hagyományos és nagysebességű vasúti rendszer megfelelőség-értkelése; vasúti biztosítóberendezési elemek végátviteli ellenőrzése; vasúti biztosítóberendezési elemek végátvitelei eljárásainak megfelelés-értékelése


17. Koza László - szakértő

Nyomástartó rendszerek létesítés és használatbavételi feltételeinek ellenőrzése


18. Kozmáné Üveges Júlia - szakértő

éghető folyadékok és olvadékok tárolótarályai, hegesztett szerkezetek gyártását végző szervezetek


19. Ladányi Gábor Dr. - szakértő

Bányagépészet, bányavillamosság-, külfejtések speciális nagygépei-ellenőrzése. Gépvizsgálat a szerkezeti és biztonságtechnikai állapot meghatározására


20. Lapat Attila Dr. - szakértő

robbanó-, iniciáló-, gyújtó s hajtóanyagok, pirotechnikai eszközök ellenőrzése


21. Lucskai Attila Dr. - szakértő

ökológiai gazdálkodás, növényvédelem ellenőrzés és terméktanúsítás


22. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Dr. - szakértő

faszerkezetek-, könnyűszerkezetek-, fal-, födém-, gerenda-, padlóburkolat-, hőszigetelő anyagok-, építőipari ragasztóanyagok ellenőrzése


23. Mészáros Gábor - szakértő

Munkavédelmi berendezések, bányászati berendezések


24. Nádasi Levente - szakértő

építészet, épületgépészet, gyengeáram tervbírálat, orvosi gép-műszer, laboreszközök, vérhűtők validálási eljárás standard meghatározása, klímarendszerek, klímaberendezések, természetgyógyászati terápiás és diagnosztizáló orvosi készülékek ellenőrzése, műszerezettséggel kapcsolatos ellenőrzés


25. Németh Lajos Dr. - szakértő

Ellenőrzés- élelmiszer, növényi termék, zöldség-gyümölcs, bor


26. Némethy Zoltán - szakértő

Emelőgépek-, felvonók-, mozgólépcsők-, mozójárdák-, emelő berendezések


27. Neszveda József - szakértő

Vész, védelmi rendszerek, reteszelések; mérő laboratóriumok pontosságának ellenőrzése; megbízhatósági számítások; folyamatirányítók programrendszere; PLC programrendszerek


28. Pflum Károly - szakértő

Munkaeszközök helyszíni biztonsági ellenőrzése, megállási idő meghatározása veszélyes gépmozgásoknál


29. Pintér László - szakértő

Építési termékek (1+)/ (1)/ (2+)/ (2) módozatú termékek, nyomástartó berendezések, nyomástartó berendezések túlnyomás elleni védelmét ellátó szerelvények, nyomástartó berendezések nyomsáhatárolók és rendszerelemek, veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló tartályok, csatlakozó csővezetékei szerelvények


30. Rudolf János - szakértő

robbanásveszélyes térségek villamos berendezéseinek műszaki ellenőrzése


31. Szabó Róbert - szakértő

ETV: hulladékos technológiák


32. Szegő József Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

A CPD hatálya alá tartozó 1+, 1, 2+, és 2 megfelelőség igazolási módozatú építési termékek 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint. Cementek, építőipari mész és más hudraulikus közőanyagok, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek, magas biztonsági követelményű felhasználásokra alkalmazott adalékanyagok, előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékek, betonnal, vakoló és injektáló habarccsal kapcsolatos termékek, emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező építési termékek, szigetelő anyagokból és néha betonból álló üreges blokkokból vagy panalekből készült nem teherhordó, bentmaradó zsaluzati készlete/rendszerek, falazat és ezzel kapcsolatos termékek, útépítési anyagok, forgalmi kellékek, betonhoz alkalmazott betonacélok és előfeszített acélok és gipsztermékek


33. Szelestey László - szakértő

Adalékanyagok, kőlisztek, útépítési anyagok, aszfaltkeverékek, betonnal, vakoló és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek, betonvédő és javító termékek, útépítési anyagok, bitumenek, betonok, frissbeton ellenőrzése (2+típus)


34. Tettamanti Tamás Dr. - szakértő

Közúti automatizálási fejlesztések szakmai ellenőrzése, közúti forgalomirányító és távfelügyeleti szoftverrendszerek fejlesztése, közúti méréstechnikai fejlesztések, közúti közlekedési statisztikai feldolgozó szoftverek, közösségi közlekedési fejlesztések


35. Timár Krisztina Borbála Dr. - szakértő

orvostechnikai eszközök ellenőrzése


36. Tóth András József - szakértő

ETV: hulladékos technológiák


37. Veress Árpád - szakértő

Villamos és nem villamos erős és gyengeáramú gépészeti rendszerek ellenőrzése


38. Zakár István József - szakértő

Orvosi műszerek műszaki állapotának, orvosi készülékek szerepe a balesetben, orvosi készülékek kiválasztási folyamata


Használt rövidítések:
13485= Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszere
AQAP= Allied Quality Assurance Publications
ÉBIR= Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
EIR=Enenergiairányítási rendszer
IBIR= Információ biztonsági irányítási rendszer
KIR= Környezetirányítási rendszer
MEBIR= Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
MEES= Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok
MIR= Minőségirányítási rendszer