Jártassági vizsgálatot szervező

1. Ácsné Dr. Kovacsics Loréna - szakértő

Peszticid szermaradványok-, toxikus nyomelemek vizsgálata növény, állati mintából; mikotoxinok vizsgálata olajos magvakból, gabonaipari termékekből, PAH-ok olajos/füstölt termékekből, halból; állatgyógyászati szermaradékok állati szövetekből, termékből (tej, tojás, hal méz); víz, zsír, só, foszfát vizsgálata hamutermékből; mesterséges színezékek vizsgálata; tartósítószerek vizsgálata kf élelmiszerből, üdítőből


2. Arató Gabriella Dr. - szakértő

Klinikai kémai (albumin, bilirubin, glükóz, Ig-k, magnézium stb.; speciálsi fehérjék (bilirubin összes, enzimek, hormonok jártassági vizsgálata


3. Csenke Zoltánné Dr. - szakértő

pH, vezető képesség, nitrit, nitrát, ammónia, só tartalom, száraz anyag tartalom, klorid, ANA, UV- olaj, SZOE, szerves anyag tartalom, EPH, VPH, BTEX, klórozott szénhidrogének, AOX növényvédőszerek


4. Dióspatonyi Ildikó Regina Dr. - szakértő

Élelmiszerek, takarmányok, takarmányok, vizek, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták


5. Égerné Végh Éva - szakértő

munkahelyi levegő, biológiai exp. m.


6. Fekete Mátyás Dr. - szakértő

klinikai kémia, hematológia, véralvadás, klinikai immunológia, toxikológia és terápiás gyógyszerszint monitorozás


7. Frigyik László - szakértő

Aszfaltkeverék-, betonkeverék-, friss beton-, habarcs-, talaj, kőanyag halmaz, adalékanyag, bitumen, bitumenemulzió, cement, betonacél, sajátos építmények, mérnöki létesítmények, műtárgyak vizsgálatai Az ÚTLAB Szövetség és az ágazgati szakmai irányítás álatl szervezett (KTI) jártassági vizsgálatok, HAPA jártassági vizsgálatok. Vizsgálati paraméter: változó.


8. Gálos Miklós Dr. Habil - szakértő

Zúzott kövek szulfátos kristályosítási vizsgálata- kristályosítási veszteség, talajmechanikai vizsgálatok- vizsgálati terv szerinti paraméterek


9. Gesztesi Ákosné - szakértő

Mikrométer körmérés és idomszer kalibrálása körmérés (OMH kalibráló lab. 0-25 mm méréstartomány, hosszméretek kalibrálása), mérlegen körmérés szervezése


10. Juhászné Czulek Katalin - szakértő

Jártassági vizsgálatok Környezeti levegő-, emissziós levegő-, hulladékok és talaj-, munkahelyi légtér-, élelmiszer kémiai-, víz vizsgálatok (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, fürdővíz, felszín alatti víz, felszíni víz, hőerőmű tápvíz, szennyvíz és szennyvízkezeléshez használt vegyszerek) AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS


11. Kelemenné Dr. Hársfalvi Jolán Habil - szakértő

Von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása SDS gélektroforézissel, HDL koleszterin meghatározása, LDL koleszterin meghatározása, Apolipoproterin A meghatározása, Bpolipoproterin B meghatározása, Ig, M, IgA, IgG, IgE, kappa, lambda, Prealbumin, Transzferrin, antitripszin, CRP, Gyógyszerszint monitorozás szérumból klinikai kémiai módszerek alkalmazásával (antibiotikumok, terápiás gyógyszerek, speciális fehérjék, hormonok), Point of care Testing (POCT)- hemosztaziológia, vércukor, koleszterin


12. Kisfalvi Árpád Dr. - szakértő

Jártassági vizsgálatok Ivóvíz, felszín alatti víz, talajok, komposztok, üledékek, hulladékok, levegő (emissziós, környezeti, munkahelyi levegő szilárd szennyező), toxikus szerves mikroszennyezők (PAH, PCB, EPH, BTEX)


13. Kocsis Ibolya Dr. - szakértő

Klinikai kémia, vizeletanalitika, alakos elemek vizsgálata


14. Koncz József - szakértő

Talaj összes toxikus elemtartalma, makro-mezo-mikro táp és toxikus elemek, alapparaméterek (pH, KA, só, CaCo3, humusz), összes és oldható makro-mezo-mikro táp és toxikus elemek, szennyvíz iszap összes toxikus mikroelemek, talaj, avar, lápföld oxalát-oldható Al, Fe


15. Liptay András Dr. - szakértő

A közutak és hidak építésénél az anyagok és a szerkezetek összes fontos tulajdonságának vizsgálati módszeriben való jártasság ellenőrzése.


16. Oláh Béla dr. - szakértő

Jártassági vizsgálatok növekedési gátlási teszt Lemne minor tesztrendszeren, immobilizációs vizsgálatok daphnia magna tesztrendszeren, ökotoxikológiai vizsgálatok halredszereken, talaj enzim aktivitások kimutatása, talaj mikrobiológiai vizsgálatok, növénykorokozó mikroorganizmusok vizsgálata, talaj pH értékének meghatározása, szervesanyagtartalom meghatározás talajban, mikrobiális mutagenteikai vizsgálat, felszíni víz ökotoxikológiai vizsgálat


17. Péntekné Bóta Erika Zsuzsanna - szakértő

Parazitológiai direktmikroszkópos kimutatás, enterális bakteriológiai tenyésztés, azonosítás, antibiotikum rezisztencia meghatározás, bakteriális ellenanyag kimuatatás, Widal típusú szerológiai reakcióval


18. Pernyész István - szakértő

Közlekedési zajmérés, felszíni víz és üledék mintavételek, helyszíni vizsgálatok, szennyvíz mintaétel, szálló por mintavétel, levegő nitrogén-dioxid tartalom, levegő kén-dioxid tartalom


19. Pintér László - vezető minősítő IR+szakmai

Szakítószilárdság, folyáshatár, szakadási nyúlás; acél, nikkel, titán heggesztett kötéseinek értékelése radiográfiával, átviteli szintek; hordozható keménységmérő készülékek (mért érték, vickers keménység); ultrahangos vastagságmérés acél hasábon, egyenes és hajlított csövön.


20. Schneider Ferenc - szakértő

Elektromos területen- minden elektromos jellegű, valamint idő- és frekvencia


21. Séra Teréz Dr. - szakértő

Dózis és dózisteljesítménymérés: diagnosztikai röntgenberendezések, gammabesugárzók, ipari sugárzó berendezések, nagyaktivitású gamma távbesugárzó berendezések, lineáris gyorsító munkahelyek, közelterápiás munkahelyek, izotóplaboratóriumok, röntgendiagnosztika, valamint röntgen felületi és közelterápiás orvostechnikai eszközök, neutronokat alkalmazó orvosi berendezések környezete, nukleáris medicinai készülékek. Személyi sugárvédelem, páciensdózisok, kontamináció mérése: orvosi röntgen munkahelyek, lineáris gyorsító munkahelyek, izotóplaboratóriumok, neutronokat alkalmazó orvosi berendezések, nukleáris medicinai készülékek. Műszaki paraméterek mérése: röntgendiagnosztikai, valamint röntgen felületi és közelterápiás orvostechnikai eszközök megfelelőség és állapotvizsgálata. Minőségellenőrző paraméterek mérése: röntgendiagnosztikai és terápisás berendezések, nukleáris medicinai készülékek megfelelőség és állapotvizsgálata.


22. Siska Elemér Dr. - szakértő

Élelmiszerek, takarmányok, vizek- analitikai paraméterek GMO vizsgálat és mikrobiológiai jellemzők


23. Skovrankó Ernő - szakértő

talajmechanika, aszfalt, kőzet, beton Megfelelt a JV vizsgán!


24. Szakács Imre - szakértő

ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, fürdővíz, természetes ásványvíz, gyógyvíz, technológiai víz, szennyvíz, szennyvíz iszap, talaj és üledék, hulladék, gázok (vizek, légtér, talajlevegő)


25. Szegény Zsigmond - szakértő

Talaj, növény-, szennyvíziszap-, hígtrágya-, szervestrágya-, komposzt-, növények, műtrágya, vizek (felszíni és felszín alatti, öntöző vizek, szennyvíz), természeti földkeverékek, tőzeg- és tőzegkészítmények vizsgálata, minta-előkészítése


26. Szegő József Dr. - vezető minősítő IR+ szakmai

Geotechnika, aszfalt és cement


27. Szélesné Szabó Virág - szakértő

Jártassági vizsgálatok szennyvízből és szennyvíziszap vizsgálata, ivóvízből KOIps, TOC, fenolindex, AOX, felszíni vízből KOIps, KOIk, cBOI5, TOC, ANA-detergens, szennyvízből KOIk, cBOI5, TOC, ANA-detergens, összes SZOE, AOX


28. Szelestey László - szakértő

geotechnika, asztfalt, kationaktív bitumenemulzió, bitumen, beton, betonacél, adalékanyag, kiegészítővizsgálat, cement, habarcshasáb, kőzet, helyszíni vizsgálatok


29. Takács Tibor Istvánné (Dr. Puskás Erzsébet) Dr. - szakértő

Paraziták mikroszkópos vizsgálata, parazita szerológiai vizsgálatok, vírus szerológiai vizsgálatok, vírusok kimutatása, bakteriális vizsgálatok, bakteriális szerológiai vizsgálatok


30. Ullrich Edéné - minősítő

Ivóvíz körvizsgálat: általános vízkémiai paraméterek, szervetlen mikroszennyezők


31. Vaskövi Béláné Dr. - szakértő

környezeti levegő szennyezettség vizsgálata (szakaszos, folyamatos, passzív), közösségi belső terek levegőminőség vizsgálata (szakaszos, folyamatos, passzív), imissziós elnyelető oldatok


32. Vinczéné Görgényi Ágnes Dr. - szakértő

Aszfalt: bitumentartalom, szemeloszlás, hézagmentes testsűrűség, testsűrűség; talaj: szemeloszlás, víz tartalom, tömöríthetőség; bitumen: penetráció, lágyulás; kőzet: szemeloszlás, Los Angeles, Mikro-Deval, kristályosítás; helyszíni: tárcsás teherbírás, billenőkaros teherbírás, izotópos tömörség, ÚT-02, homokmélység


Használt rövidítések:
13485= Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszere
AQAP= Allied Quality Assurance Publications
ÉBIR= Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
EIR=Enenergiairányítási rendszer
IBIR= Információ biztonsági irányítási rendszer
KIR= Környezetirányítási rendszer
MEBIR= Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
MEES= Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok
MIR= Minőségirányítási rendszer