Vizsgálólaboratórium

1. Abonyi Adél - szakértő

Mintavétel élelmiszer-ellenőrző vizsgálatokhoz: tejtermékek, húskészítmények (sertés-, marha-, baromfi), alkoholos italok, sör, tojás, húsipari termékek, tejtermékek, vágóhidi minták, méz, gabonaipari termékek, húsipari alapanyagok


2. Ábrahám Györgyné Dr. Szabó Ágnes - szakértő

Élelmiszerek (vitaminok, tartósítószerek, tiltott szudán színezékek, édesítőszerek, szerves savak, szeszes italok, tejtermékek, fagylalt-jégkrém, zsírok-olajok, húskészítmények, tojás, száraztészta, sütőipari termékek, tartósított élelmiszerek, kávé, édesipari termékek, kakaó, tea, alkoholmentes üdítőital, méz, fűszerpaprika, fűszerek); élelmiszer toxikológiai vizsgálatok (alkaloidák, PAH vegyületek, patulin, F2-, ochra-, DON-, aflatoxinok); foglalkozásegészségügyi vizsgálatok (o-krezol, metil-hippursavak, t,t-mukonsav)- HPLC, GC, klasszikus analitikai vizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok


3. Abrankó László Dr. - szakértő

Élelmiszerek, környezeti minták (felszín alatti víz, felszíni víz, talaj, növény, üledék, kőzet), biológiai minták (állati, növényi szövetek) minta előkészítése, analitikai (izotóp-hígításos, kromatográfiás, roncsolásos és roncsolásmentes műszeres) vizsgálata, nyomelem analitika, kromatográfia, tömegspektrometria


4. Ácsné Dr. Kovacsics Loréna - vezető minősítő IR+szakmai

Ivóvíz, ásványvíz, szénsavas ivóvíz, élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, tartósított élelmiszerek, vitaminozott élelmiszerek, étrendkiegészítők, gabonafélék és gabonatermékek, sütőipari termékek, száraztészták, gyümölcsök, zöldségek és belőlük készült termékek, tej, tejtermékek, hús és húsipari termékek, kávé és kávépótszerek, kakaó, alkoholos italok, etilalkohol, alkoholmentes és üdítőitalok, szikvíz, cukoripari, édesipari, cukrászati termékek, méz, állati és növényi zsírok, olajok, margarinok, olajmagvak, fűszerpaprika, élelmiszerek és takarmányok, állati és növényi zsírok adalékanyagaik fizikai, kémiai, vizsgálata; - élelmiszer előállítása során felhasznált ivóvíz kémiai vizsgálata; (transzzsírsavak, peszticidek és egyéb agrokemikáliák, toxikus- és egyéb mikroelemek, tiltott anabolitikumok, hozamfokozó- és hormonhatású szerek beleértve a potencianövelőket is. Az állatgyógyászatban használt antibiotikumok, gyógyszerek és metabolitjainak, a pajzsmirigy működését gátló (Thx) szerek, stimulánsok, narkotikumok. Tenger gyümölcsei-puhatestűek biotoxin vizsgálata, mikotoxinok, enzimek, környezeti szennyezők: PCB kongénerek, dioxinok és dibenzo-furánok (PCDF), PAH kongenerek, kumarin, hisztamin benzol, melaminn, akrilamid, furán, stb.) mintavétel és kémiai vizsgálata; élelmiszerrel, érintkező anyagokból, gyerekjátékokból, csomagolóanyagokból háztartási papír-, és vegyi árúk, kozmetikai készítmények, háztartási fertőtlenítőszerek és más felületekkel érintkező anyagok, mint pl. bőr- is– mintavétel, fizikai-kémiai vizsgálata, polietilén, polipropilén , poliamid, PVC, polisztirol, ABS, SAN, PET, gumi, szilikongumi, papír, kerámia, bevonatok (epoxi, PUR) – kioldható anyagok, toxikus komponensek, fémek-nyomelemek meghatározása, napszemüveg UV vizsgálata


5. Ambrus Kálmán Dr. - minősítő

építési kőanyagok, kőanyag-halmazok vizsgálata, bitumen és bitumenes kötőanyagok (töréspont-, kinematikai viszkozitás-, vákuumkapillásis-, kifolyási idő-, törési érték-, modifikált bitumen tárolási stabilitás-, tűpenetráció-, lágyulsápont-, víztartalom-, szitamaradék-, hajlítási-kúszási merevség-, deformációs energia meghatározás stb. ), kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek, aszfaltkeverékek vizsgálati módszerei; földművek helyszíni vizsgálatai, utak felületi jellemzőinek helyszíni vizsgálata; talajok vizsgálata, beton (fris és megszilárdult) vizsgálati, festékbevonatok fizikai tulajdonságvizsgálatai, sószórók vizsgálata,. Bitumen, aszfaltkeverékek, beton, kőanyaghalmazok, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek-, talaj-, kötőanyag nélküli burkolatalapok anyagainak-, beton mintavétele


6. Andor György - szakértő

Megvilágítás és fényerősségmérés, fényáram mérés, korrelált színhőmérséklet mérés, detektorok speciális érzékenysége, besugárzott felületi teljesítmény mérés, spektrofotometria, reflexiós mérés, lézer teljesítmény mérés, száloptikás mérések, színmérés, elipszometria


7. Andrási Dávid - klasszikus analitika, műszeres analitika: növényi anyagok, élelmiszerek, hígtrágya, szerves trágya, vizek, szennyvíz, talaj

szakértő


8. Asztalos András - vezető minősítő IR+szakmai

MT, PT, RT, VT, UT fém alapanyagok, - termékek, - szerkezetek és hegesztett kötések romcsolásmentes és roncsolásos vizsgálata; műanyagok alapanyagok, - termékek, - szerkezetek és hegesztett kötések romcsolásmentes és roncsolásos vizsgálata; Acél és acélterméek-, öntöttvas-, műanyag csövek és idomok mintavétele.


9. Bagosi Sándor - minősítő

Nagyhatékonyságú vékonyréteg-kromatográ-fia (HPTLC) (állati eredetű szövetek); Tömegmérésen alapuló vizsgálatok, Titrimetria (sav-bázis-, redoxi-, komplexomet¬riás-, csapadékos titrálás, stb.), Refraktometria, Reológia, Potenciometria, Konduktometria, Atomabszorpciós spektrometria, (FAAS, GFAAS, CVAAS, HGAAS), FIA (Flow Injection Analyzer), Spektrofotometria (UV/VIS), Folyadékkromatográfia (HPLC), Gázkromatográfia (GC), Gázkromatográf-tömegspektrometria (GC/MS), ELISA (Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok: állati és növényi zsírok és olajok, cukor, egyes szeszesitalok, édesipari termékek, élelmezési, takarmányozási ipari magvak és hántolt termények, élelmiszer-színezékek és festékek, étkezési só, fűszerek és ízesítők, húskészítmények, kakaópor, kávé, keményítő, malomipari termékek, méz, olajmagvak és olajmagdarák, sör, sütőipari termékek, száraztészták, tartósított termékek, tea, tej és feldolgozott tejtermékek, üdítőitalok és gyümölcsitalok, zöldségek, gyümölcsök és a belőlük készült termékek); ELISA (Élelmiszerek: cereáliák, malomipari termékek, gabonafélék és belőlük származó termékek, kávé, kakaó, édesipari termékek, gyümölcsök, fűszerpaprika, fűszerek, olajmagvak); Atomabszorpciós spektrometria (FAAS, GFAAS) (Élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakból kioldódó toxikus fémek mennyiségének meghatározása); Érzékszervi vizsgálatok (Élelmiszerek); Gravimetria, Titrimetria (sav-bázis-, redoxi-, komplexometriás-, csapadékos titrálás, stb.), Potenciometria, konduktometria, stb.), UV-VIS spektrofotometria, FIA ( Flow Injection Analysis), Atomabszorpciós spektrometria (FAAS, GFAAS, CVAAS, HGAAS), Fizikai-, érzékszervi vizsgálatok (Ivóvíz, felszín alatti víz, víztisztító berendezéssel kezelt víz, ásványvíz, gyógyvíz, szikvíz, ízesített és ásványi anyaggal dúsított víz); Fizikai, Kolorimetria, Potenciometria, Turbidimetria, Konduktometria (Ivóvíz, felszín alatti víz, víztisztító berendezéssel kezelt víz, ásványvíz, gyógyvíz, szikvíz, ízesített és ásványi anyaggal dúsított víz helyszíni vizsgálata); Radioanalitikai vizsgálat (Élelmiszerek, vizek, takarmányok, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták)


10. Bakonyi Tamás dr. - szakértő

Vizsgálat,mintavétel: virológiai diagnosztika, ODL: molekuláris biológiai diagnosztika,virológiai vizsgálatok, molekulárismikrobiológia


11. Balázs Péter Attila dr. - szakértő

Adatbázisok és adatbázis alapú rendszerek tervezése, fejlesztése, tesztelése, szoftverfejlesztés, szoftver validálás, számítógépes képalkotás, tomográfia, képalkotás röntgen vetületekről, komputertomográfia (CT), diszkrét tomográfia, számítógépes képelemzés, mesterséges intelligencia,: gépi tanulás (neurális hálók, döntési fák, SVM, klaszterezés) metaheurisztikák (szimulált hűtés, genetikus algoritmusok)


12. Bana Károlyné - vezető minősítő IR+szakmai

vetőmag, ipari élelmezési és hántolt magvak mintavétele, vizsgálata, vizuális, fizikai-, tömegmérés, biokémiai-, mikroszkópos vizsgálatok


13. Bánhidi Olivér Dr. - szakértő

Fémek, ötvözetek (vas és acélötvözetek, rézötvözetek, alumíniumötvözetek, nemesfémek és ötvözeteik, nagy-tisztaságú fémek), kohászati hozaganyagok, fő-, és melléktermékek, veszélyes hulladéknak számító fémipari és kohászati melléktermékek és hulladékok, galvanizáló és egyéb felületkezelő fürdők összetételének meghatározása, Acélok, acélgyártási hozaganyagok (ferroötvözők), melléktermékek, hulladékok vizsgálata, kémiai összetételük meghatározása, Kohászati termékek, alapanyagok, melléktermékek (salakok), hozaganyagok, adalékok (ferroötvözők, öntőpor, fedőpor stb.), szállópor, fémötvözetek, nemfémes anyagok (üveg, kerámia, műanyag, hamu, ásványi anyagok), környezeti minták, felszíni és felszín-alatti vizek kémiai összetételének meghatározása, Kohászati termékek, alapanyagok, melléktermékek (salakok), hozaganyagok, adalékok (ferroötvözők, öntőpor, fedőpor stb.), szállópor mintavétele


14. Barakonyné Tamás Mária - szakértő

Textil-, festék-, műanyag-, ragasztó-, pirotechnikai és robbanóanyagok vizsgálata (mikroszkópos, FT-IR, Raman spektrofotometria), bűnjelek-, festékminta-, textil mintavétele


15. Baranyai Andrásné - szakértő

háztartási és hasonló jellegű készülékek-, villamos motoros kéziszerszámok-, lápatestek-, villamos játékok-, gyermekjátékszerek-, gyermekápolási cikkek-, gyermekruházat-, termékek csecsemők részére, pelenkázó otthoni használatra, erősáramú háztartási csatlakozó aljzatok és dugók méret és szerkezeti vizsgálata, csatkozó dugók és aljzatok-, teljesítmény transzformátorok, tápegységek biztonsági vizsgálata, villamos gyártmányok burkolata által nyújtott védelem vizsgálata, igénybevételi vizsgálatok, tűzveszélyességi vizsgálatok, kondenzátorok vizsgálatai


16. Barna Krisztina - vezető minősítő IR+szakmai

bányászat és kőfejtés, természetes építőkövek, zúzott kövek, építési kőanyag,köanyag halmazok (geometriai tulajdonságok, szemalak meghatározás), építőanyagok és építés, épület elemek (falak, válaszfalak, homlokzatok, tetők, mennyezetek, padlók, lépcsők, kémények, aknák, csatornák, ajtók, ablakok, fa nyílászárók, egyéb épület elemek), Épületszerkezetek (fémszerkezetek, falazatok, betonszerkezetek, egyéb szerkezetek), Építőanyagok (betonalkotók, frissbeton keverékek, megszilárdult beton, falszerkezeti habarcsok, falazó elemek, égetett agyag burkoló elemek, betonalkotók, acélok szakító szilárdsága, cement, gipsz, mész, különleges cement, szulfátálló cement, habarcs, fehér cement, ásványi anyagok és termékek (kőanyaghalmazok, építési kőanyagok szemszerkezetei, szennyeződés vizsgálat, tetőcserepek, hajító törő erő, fizikai tulajdonságok, beton alkotók), kerámia burkolólapok, födém elemek, tetőcserepek, burkolólapok, friss beton, beton tetőcserép, előregyártott beton útszegély, beton útburkoló elem, beton járdalap, beton csövek, vasbeton és feszített beton, építőipari hőszigetelő termékek fa- hajópadló, hengeres faanyag, fűrészárú, természetes útburkoló kőlapok, kőanyagok, útszegélyek, bitumen és bitumenes kötőanyagok, fémek, Épületek külső és belső védelme általában, belső befejező munkák, épülettartozékok, építéstechnológia, mélyépítés, útépítés Mintavétel (friss beton, megszilárdult beton)


17. Baticz Orsolya Dr. - szakértő

élelmiszerek, italok, felszíni, felszín alatti vizek, ivóvizek, ásványvizek, gyógyvizek, természetes és mesterséges fürdővizek mintavétele, fizikai-kémiai, kémiai, biológiai és mikrobiológiai vizsgálata, vízkémiai vizsgálatok (szűrések: VF,MF,extrakció: L/L, S/L,SOXLET,SBSE,SPE,SPME,bepárlás, gőztérmintázás: HS,trap-HS,roncsolás, FAAS,AAS,ICP-OES,ICP-MS,IC,RP/SE-HPLC-UV/DAD/RI/MS,GC-FID,FIA,UV/VIS,NIR,spektroszkópok, GC-MS,HS-GC-MS)


18. Bencsik Erika Katalin - szakértő

Kézírásvizsgálat, aláírás vizsgálat


19. Benczúrné Pásztor Hajnalka - szakértő

papíripari vizsgálatok


20. Bihátsi Lászlóné dr. - szakértő

ivóvíz-, felszíni- és felszín alatti víz-, csapadékvíz-, szennyvíz-, csurgalék víz-, szennyvíziszap- (szilárd és folyékony), ásványvíz-, gyógyvíz-, talaj-, település hulladék-, veszélyes hulladék- (szilár és folyékony), emissziós-, munkahelyi és immissziós levegő vizsgálata


21. Bíró Miklós Dr., Habil - szakértő

Szoftvertermékek biztonságának, minőségének értékelése Szoftverfejlesztési folyamatterületek képesség értékelése


22. Biszterszky András - szakértő

Emissziómérés O2, CO, CO2, NOX, SO2, szénhidrogének, szerves C; Pontforrások szilárd szennyezőanyagi, imissziómérés O3, CO, CO2, NOX, NO2, NO, SO2, BTEX, szemcsés anyagok tömegfének meghatározása; szálló por, ülepedő por; légszennyező pontforrások levegőminta; környezeti levegőből vett minta, paramágneses vizsgálati módzser, NDIR, kemilumineszencia, ultraibolya, FID, izokinetikus módszer, gravimetria, UV-VIS, UV-fluorszcencia, GC, béta-sugár-abszorpció, titrimetria, direkt potenciometria


23. Bodnár Róbert - szakértő

Sugár- és környezetvédelem: Folyadék minták pl. felszíni és mélységi vízminták, vízgyűjtők, technológiai és laboratóriumi vízminták, Szilárd minták, 90Sr-90Y; Légköri minták pl.: fall-out, elemi és szerves jódszűrők; Sugár- és környezetvédelem:Folyadék minták pl.víz, vizelet, Légnemű minták pl.HT/HTO; Sugár- és környezetvédelem: Szilád minták pl.:talaj, por, salak, meddők, növényzet (pl.: fű, moha, gomba, gabona, levélezet), hal, szediment/üledék. Folyadék minták pl.: felszíni és mélységi vízminták, vízgyűjtők, élelmiszer (pl. tej, ásványvíz) technológiai és laboratóriumi vízminták, kenőanyagok. Légnemű minták pl.: aeroszol szűrők, elemi és szerves jódszűrők, nemesgáz minták. Légköri minták pl.:fall-out. Sugár- és környezetvédelem, Szilárd minták pl.: talaj, növényzet (fű, gomba, moha, gabona, levélzet), Folyadék minták pl. technológiai vízminta. Légnemű és talajgáz minták. Sugárvédelem; Terepi vizsgálatok, tevékenységek pl.: In-situ gamma-spektrometriai vizsgálat, elveszett ill. elásott források keresése, dekontaminációs vizsgálat, útvonal monitoring, dózisteljesítmény mérés, aktivitás illetve aktivitáskoncentráció meghatározás. Izotópdiagnosztika. Vízminta, HT/HTO, 90Sr-90Y, környezeti minták (iszap, fű, talaj stb.), légköri minták (aeroszol, jód, nemesgáz), levegő radiokarbon, szediment minta, fall-out minták


24. Buna Béla Dr. - szakértő

Zaj és rezgésvizsgálat


25. Cravero István - vezető minősítő IR+szakmai

vízanalitika (ivóvíz, felszíni víz, felszin alatti vizek, szennyvíz, természetes-mesterséges fürdővizek, gyógyvizek, ásványvizek, hőerőművi vizek, talaj kivonatok, hulladék kivonatok , talaj-, szennyvíziszap-, felszíni vizek üledéke-, környezeti levegő-, munkahelyi levegő (emisszió, imisszió) vizsgálata, rutinanalitika, fémanalitika (szilárd minták, szerves és szervetlen vegyületek, üledékek, talajok, növények és állati eredtű minták, szennyvíziszap, tőzegek, tőzegkészítmények, kertészeti földkeverékek, komposztok, gilisztahumusz), (AAS, ICP-AES, ICP-MS)


26. Csamangó Zoltán - szakértő

Talaj-, építési kőanyagok és beton adalékanyagok; hidraulikus kötőanyagú keverékek-; beton; aszfaltok-; bitumen-; útburkolati jelek-, földművek; kötőanyag nélküli alaprétegek; talaj, útpályaszerkezetek, hidraulikus kötőanyagú útalapok, búrkolatalapok, aszfalt-, beton-, útburkolatok: aszfalt, beton, betonkő és egyéb burkolatok, út és repülőtér burkolat felületszerkezete, földművek, földművek kötőanyag nélküli alaprétegek és burkolatalapok, betonkő és egyéb burkolat, korrózióvédelem fém felületen, útalapok-; útpályaszerkezetek vizsgálata, beton-, vizsgálata, szórósó (technikai nátrium-klorid) vizsgálat, útburkolati jel vizsgálat


27. Csenke Zoltánné Dr. - vezető minősítő

Talajok, természetes és mesterséges termesztő közegek, komposztok általános és műszeres vizsgálata; talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata, tápanyag-vizsgálatok, öntözővíz és talajjavító-anyagok vizsgálata; Növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatok zöldség, gyümölcs, talaj és vízmintákban; Környezetvédelmi mérések ivóvíz felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz, üledék, talaj, közegek, komposztok, iszapok (szennyvíziszap, mederiszap, gyógyiszap) és hulladék vizsgálat; Ivóvíz (nyers, kezelt, ásványvíz, palackozott víz)- fürdővíz, kazántápvíz, haemodializáló folyadék előállításához használt víz felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz, talaj, iszap, üledék vizsgálatok Össz.β aktivitás mérése vizekben és iszapmintákban; gravimetria, térfogatos analízisek, spektrofotometria, potenciometria, konduktometria, AAS, ICP, AOX, EOX, TOC, GC-FID, GC-ECD, GC-NPD, GC-MS


28. Csiki Tímea - szakértő

levegő illékony szerves szennyezői, vízminták illékony szerves szennyezői, vízminták aniontartalma, levegő ásványi sav tartalma


29. Csoltkó Gabriella - szakértő

Ivóvíz, tartályban forgalmazott ivóvíz, palackozott víz, szikvíz, ízesitett ivóvíz mikrobiológiai vizsgálatai; természetes ásványívz, forrásvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, ízesített ásványvíz, gyógyvíz, egydi kutak, források, egyéb, nem ivóvíz albírálású vizek (desztillált víz, figyelő kutak vize, kísérleti berendezések vize); művese hemodializáló folyadék előállítására szolgáló technológiai vizek, művese hemodializáló berendezések mosófolyadékai; fürdővíz (medencevíz, tápvíz), felszíni víz, természetes fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj, Növényi eredetű nyerstermékek, fűszerek, zsír, olaj, margarin, édesipari, cukrászipari termékek, száírtott instant és hőkezelést igénylő készítmények, méz, sütőipari termékek, gabona és gabonaipari termékek, hidegkonyhai készítmények, félkész és késztermékek, egyéb hőkezelés nélkül fogyasztható élelmiszerek, tápszerek, hőkezeléssel és egyéb eljárással tatósított teljes konzervek, félkonzervek, prezerek, hús és hústermékek, tojás, tojáskészítmények, alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcslevek, fagyasztott termékek, tej, tejtermékek, élelmiszerek előállításában és forgalmazásában szereplő személyek és eszközök mikrobiológiai vizsgálata


30. Czechmeister István - szakértő

Fém alapanyagok, termékek, szerkezetek roncsolásmentes vizsgálata, nyomástartó berendezések és szerkezetek (gázpalackok és szelepei) vizsgálata, tetőcserepek mechanikai vizsgálata, tetőcserepek alapanyagainak vizsgálatai


31. Czél György Dr - szakértő

Polimer mechanikai anagyvizsgálat, fémek mechanikai anyagvizsgálat, kerámiák mechanikai anyagvizsgálat, polimer éghetőségi vizsgálat, anyagvizsgálatokhoz mintavétel


32. Dévényi László Dr. - szakértő

Mechanikai (szakító, nyomó, hajító, csavaró) roncsolásos anyagvizsgálatok, roncsolásmentes anyagvizsgálatok (folyadékbehatolásos röntgen, ultrahang, mágneses); optikai és elektronmikroszkópia (TEM, SEM, EBSD); mágneses anyagvizsgálatok; mérnöki károsodás analízis, hegesztett kötések vizsgálata


33. Dimitrievits György Dr. - szakértő

Szántóföldi és kertészeti permetezőgépek vizsgálata


34. Dióspatonyi Ildikó Regina Dr. - minősítő

Takarmányok érzékszervi vizsgálata, Takarmányok fizikai vizsgálata, Takarmányok kémiai vizsgálata, Olajos magvak érzékszervi vizsgálata, Olajos magvak fizikai vizsgálata, Olajos magvak kémiai vizsgálata, Gabonák érzékszervi vizsgálata, Gabonák fizikai vizsgálata, Gabonák kémiai vizsgálata, Élelmiszer-nyersanyagok és élelmiszerek érzékszervi vizsgálata, Élelmiszer nyersanyagok és élelmiszerek (hús és húskészítmények, baromfikészítmények, tojástermékek, étkezési olajok és zsiradékok, margarinkészítmények, tej és tejtermékek, fagylaltporok- és sűrítmények, fagylalt, jégkrém, parfé, sütőipari termékek, száraztészta, gabonafeldolgozási termékek, élelmezési magvak, hántolt termények, étkezési magbelek, tartósított termékek, kávé, kávépótszer, tea, fűszerek, ízesítők, fűszerpaprika, szesz, alacsony alkohol tartalmú italok, szeszes italok, sör, alkoholmentes italok, ásványvíz, szikvíz, ecetkészítmények, cukor, méz, sütőélesztő, édesipari termékek, étkezési só stb.) fizikai, kémiai vizsgálata, Élelmiszer-nyersanyagok és élelmiszerek adalékanyag vizsgálatai; Élelmiszer-nyersanyagok, élelmiszerek, állati eredetű minták peszticid, környezetszennyező anyag, mikotoxin tartalmának meghatározása; Állati eredetű szövetek és állati eredetű élelmiszer szulfonamid-tartalmának meghatározása, Takarmányok, olajos magvak, gabonák, élelmiszerek mintaelőkészítése, élelmiszerek, takarmányok, vizek, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással összefüggő minták, környezeti minták radiológiai vizsgálata, mintavétele és mintaelőkészítése, Takarmányok, olajos magvak, gabonák, élelmiszerek mintavétele


35. Dömsödi József - szakértő

Takarmány-, növény-, talaj klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatai (mintaelőkészítés, tömegmérés, titrálások, pH mérés, ionmérés, spektrofotometria, gázkromatográfia, folyadékkormatográfia, ionkromatográfia)


36. Drahovszky Zoltánné - szakértő

Nagyfeszültségű villamos berendezések vizsgálata


37. Dudásné Szabady Marianna - szakértő

Tápok, takarmányok, malomipari termékek, sütőipari termékek, törzsfenntartás, törzs-szaporítás, alapanyagok, félkész-, késztermékek mikrobiológiai, fizikai, kémiai vizsgálatai; búza, takarmány alapanyagok, liszt, sütőipari termékek mintavétele


38. Égerné Végh Éva - szakértő

munkahelyi levegő gázszennyezés-, levegő szilárd szennyezés-, biológiai exp. m. vizeletből, vérből GC, SP, AAS, tömegmérés, HPLC vizsgálat


39. Endrédy Ildikó Dr. Habil - szakértő

Nyomat vizsgálat, nyomdafesték vizsgálat- színmérés, denzitás mérés; papír, karton vizsgálat- mechanikai mérések, fehérség meérés; csomagolóanyag vizsgálat- mechanikai és optikai mérések; okmány-, irat vizsgálat- mikroszkóp, számítógép. szkenner


40. Enyedi Zoltán - szakértő

Szilárd tüzelésű helyiségfűtő készülékek, Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, nyitott tűzterű készülékek, lakossági szilárd tüzelésű tűzhelyek, lakóépületek fapellett-tüzelésű fűtőkészülékei, lakossági szilárd tüzelésű fűtőkazánok, gyermekjátékok, textil (pamut, műszál, bőr), lábbelik (pamut, műszál, bőr, gumik, műanyag része), élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok, háztartás vegyipari termékek, állati és növényi zsírok, olajokat tartalmazó élelmiszerek, papír, karton, fa, faipari termékek, villamos és egyéb berendezések burkolata, informatikai, audio, vizuális berendezések, létrák, lépcsők


41. Eőry Tiborné - vezető minősítő IR+szakmai

egyéni védőeszközök, védőfelszerelések anyagvizsgálata, tanúsítása, ellenőrzése Első vezető minősítői tevékenységét monitorozni szükséges!!!


42. Erdélyi István - szakértő

Vizek vizsgálata


43. Ertsey Józsefné Dr. Peregi Katalin - szakértő

Vetőmagvizsgálat (tisztaság, idegenmag tartalom, ezermagtömeg, csíraszám, méret, osztályozottság, térfogattömeg, csírázóképesség, csíranövények, biokémiai életképesség, nedvességtartalom).


44. Farkasfalvi-Ugronné Latóczki Annamária - szakértő

talaj-, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyag-, építési kőanyag-, beton-, beton pályaszerkezeti réteg-, cement-, aszfalt-, bitumen és modifikált bitumen-, pályaszerkezet-, útburkolat-, beton vizsgálata és mintavétele


45. Fehérvári Mihály - szakértő

Környezetvédelmi mérések, immisszió mérés


46. Fodor Andrea Julianna - szakértő

Élelmiszerek, takarmányok, környezeti és higiéniai minták, ivóvíz, fürdővíz, felszíni víz, kémiai fertőtlenítőszerek, kozmetikumok mikrobiológiai vizsgálata


47. Földi Ferenc Dr. - minősítő

Ballisztikai (polgári és katonai rendeltetésű lőfegyverek, töltények és lőszerek) vizsgálatok, lövedékálló-anyagvizsgálat, veszélyes-harcanyagok vizsgálata


48. Földi János Dr. - szakértő

Bűnügyi laboratóriumi vizsgálatok- Fehérjeszerkezet-, DNS szerkezet-, molekuláris genetikai diagnosztika vizsgálat DNS alapon és RNS alapon


49. Fortuna László - szakértő

Acélfelületek, szemcseszórt felület felületi tisztasága; károsodott bevonat; rozsdásodási fok; korróziógátló bevonatok, szigetelések fém-szerkezeteken, fémszórt bevonatok acélfelületen, horgany bevonatok, rétegvastagság ill. tapadásvizsgálat, szigetelések, burkolatok (betonon, vasbeton szerkezeteken, szerkezeti elemeken kialakítva) Szilárd beton, beton padlók, vasbeton szerkezetek, szerkezeti elemek, Falszerkezeti habarcsok, kész esztrich habarcsok, padlóburkolatok tapadószilárdság merőleges leszakítással


50. Frigyik László - minősítő

Talajok-, építési kőanyagok-, kötőanyag nélküli és kötőanyaggal készült alaprétegek-, betono-k, acélszerkezetek (korrózióvédelem fém felületen, festékvastagság, aszfaltok-, bitumenes kötőanyagok-, cementek, síkosságmentesítő anyagok (pl.: útszórósó), pályaszerkezeti réteg vizsgálata, mintavétele, mintaelőkészítése


51. Gaálné Darin Erzsébet - szakértő

Élelmiszerek kromatográfiás vizsgálata (peszticid, dioxin, PCB), takarmányok beltartalmi értékeinek vizsgálata


52. Gálos Miklós Dr. Habil - vezető minősítő

Természetes kövek, kőanyag halmazok, geotechnikai vizsgálatok, fémek, hegesztett kötések, feszített csavarkötések, szegecs- és csavarkötések, acélfelületek, festékbevonatok vizsgálata Zúzottkövek és talajmechanikai mintavételek. Zúzottkövek és talajmechanikai jártassági vizsgálatok


53. Gáti József Dr. - minősítő

Fémek alapanyagok-, termékek-szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata. Műanyag alapanyagok-, termékek, szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, műanyagok (fröccs- és extrúziós műanyagok, fóliák és lemezek, izotrópikus és ortotrópikus szálerősítésű műanyag kompozitok, keménygumik, geotextíliák vizsgálata, nyomástartó berendezések, nem fűtött és fűtött nyomástartó berendezések és nyomással igénybevett szerkezeti elemeinek vizsgálata; éghető folyadékok és olvadékok tárolására acél tárolótartályok vizsgálatai


54. Gellér Józsefné Dr. - szakértő

Gumiabroncs terhelési vizsgálat, gumiabroncs gördülési ellenállás vizsgálat


55. Gesztesi Ákosné - vezető minősítő IR

vizsgáló laboratóriumok irányítási rendszere


56. Gorjánácz Zorán Dr. - szakértő

Vizes oldatok 222Rn tartalmának mérése, valamint 226Ra tartalmának meghatározása 222Rn mérés alapján, vízminták és szilárd anyagok természetes radioaktív elemeinek vizsgálata félvezető detektoros gamma-spektrometriai módszerrel, szilárd anyagok fajlagos aktivitásának meghatározása, levegő radon (222Rn) koncentrációjának meghatározása, levegő hosszú életű alfa aktivitsákoncentráció meghatározása, levegő kihulló porok vizsgálata, talajfelszín 222Rn exhalációjának meghatározása, talajgáz 222Rn koncentrációjának meghatározása, felületi alfa-szennyezettség meghatározása, növényi hamúk fajlagos aktivitásának meghatározása összes béta-sugárzás méréssel, vízmintákból származó urán és polónium aktivitáskoncentrációjának alfa-spektrometriai módszerrel való meghatározása, személyi dozimetria


57. Gyetvai Béla Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

Élelmiszer mikrobiológia (bakteriológia, mikológia) élelmiszer adalék- és segédanyagok; Takarmány mikrobiológia (bakteriológia, mikológia) Takarmány adalék- és segédanyagok; Trichinella húsvizsgálat; Állategészségügyi klinikai mikrobiológia (bakteriológia, mikológia) élelmiszerrel érintkező anyagok, gépek/berendezések, csomagológépek; Ivóvíz bakteriológia; Kozmetikai mikrobiológia; Higiénés vizsgálatok


58. Győrfi Zsolt - szakértő

Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, adalék és segédanyagok, édesipari termékek, állati eredetű élelmiszerek, higiénés tisztasági minták az élelmiszer előállítás és forgalom környezetéből, takarmányok és keverék takarmányok, alapanyagok, baromfiállományok és baromfikeltetők szalmonella fertőzöttség mikrobiológiai vizsgálatai, Patogén és egyéb mikroorganizmusok kitenyésztése, kimutatása, azonosítása


59. Győri László - szakértő

Talajmechanikai-, talajmechanikai helyszíni vizsgálat és útpályaszerkezeti rétegek vizsgálata, aszfalt vizsgálatok, útpályaszerkezetek, aszfaltbúrkolatok helyszíni vizsgálata, bitumen vizsgálatok, kőzet és kőliszt-, beton vizsgálatok, hidaraulikus kötőanyagú keverék-, cement-, habarcsok-, acélok-, égetett anyag falazóelemek, falazóelemek-, égetett agyag burkolóelemek-, természetes építőkövek vizsgálata. Talaj-, aszfalt-, bitumen-, beton-, cement-, kőzet mintavétele


60. Halász Józsefné Dr. - szakértő

klasszikus kriminalisztikai eljárással helyszíni ujj- és tenyérnyomok vizsgálata, személyek tízujjas- és tenyérnyomainak vizsgálata, AFSI rendszerben helyszíni ujj- és tenyérnyomok vizsgálata, személyek tízujjas- és tenyérnyomainak vizsgálata


61. Halász Péterné - vezető minősítő IR+szakmai

Gyógyszertartalom meghatározása állatgyógyászati készítményekben, állati eredetű élelmiszerekben és szövetekben, illetve testnedvekben, vizeletben, hormonok, hozamfokozók, toxinok és más tiltott anyagok meghatározása állatgyógyászati készítményekben, gyógyszeres takarmányokban, állati eredetű élelmiszerekben, szövetekben, testnedvekben és vizeletben, állatgyógyászati oltóanyagok és diagnosztikumok teljes körű kémiai és biológiai vizsgálata, takarmányok és takarmány alapanyagok beltartalmi, tiltott anyag vizsgálata, élelmiszerekben előforduló gyógyszerhormon-, tiltott anyag- szennyezők meghatározása (Klasszikus analitika, Spektrofotometria, GC, LC, HPLC, HPLC-MS, ICP, ELISA, RIA


62. Hamar Károly - szakértő

Villamos gépek villamos mérései, villamos kapcsoló készülékek, kábelek, mérő készülékek, analóg elektronikus vezérlések, digitális elektronikus vezérlések, IEC60780 szerinti villamos eszközök, IEEE323 szerinti berendezés és készülék, IEC60987 szerinti digitális hardver eszközök, IEC60880 szerinti szoftver eszközök, IEC62138 szerinti szoftver eszközök, energiaforrások (dugattyús áramfejlesztő gépek, belsőégésű motor generátorok, szélerőművek minőségi jellemzői, tüzelőanyagcella biztonság, fotovillamos rendszerek, primer elemek és telepek), akkumulátorok, elemek, dugattyús áramfejlesztő gépek, belsőégésű motor generátorok, szélerőművek, tüzelőanyagcella biztonság, fotovillamos rendszerek, primer elemek és telepek (atomerőművi környezet)


63. Hammer Ferenc - vezető minősítő IR+szakmai

Vezetékek, villamos kábelek, villamos műszerek relék, villamos készülékek, villamos elosztó, kapcsoló berendezések, villamos szigetelők, villamos szigetelőanyagok, villamos munkavédelmi eszközök, FAM eszközök vizsgálata, EMC vizsgálatok, termovíziós vizsgálatok, autóipari elektronikai termékek


64. Hámori Tamásné - vezető minősítő IR+szakmai

égetett agyag falazótermékek, fokozott hőszigetelő képességű falazóelemek, burkolóelemek, födémelemek, tetőcserepek, burkolólapok, zúzottkövek, építési kőanyagok, megszilárdult beton, adalékanyag betonhoz, habarcshoz, kőanyaghalmaz betonho és habarcshoz bázikus pernye betonhoz, savas pernye, adalékanyagok, habarcsok, szilikátipari nyersanyagok és porminták, félkész és kész termékek, tűzálló gyártmányok, cementek, pernye betonokhoz, építési mész, mészipari nyersanyagok, kvarchomok, mészkő, gipszkő, és gipsz, agyagásványok, bitumenek, bitumenes vízszigetelő lemezek, zsindelyek, hullámlemezek, kötőanyagok, aszfaltok, melegaszfalt keverékek, talajok vizsgálata, vaskorrekciós anyag, ipari puccolányos anyag, granulált kohósalak, természetes inert anyagok, nyersliszt, nyersiszap, filterpor, bevonatok-, szigetelések-, burkolatok, (betonon, vasbeton szerkezeten, szerkezeti elemeken kialakítva) klasszikus analitika, fotometria, spektroszkópia, termikus analízis, szitálás, tömegmérés, víztelenítés, fagyállóság vizsgálat


65. Hargitai László János Dr. Habil - szakértő

Fűrészipari gyártástechnológiák, fűrészipari alapanyagok és termékek, bútorok, épületaszutalosipari termékek (ajtók, ablakok), fából készült csomagolóanyagok (hordók, ládák, rakodólapok), építőipari faanyagok (fal- és padlóburkolatok), rugalmas textil és rétegelt padlóburkoló anyagok, dekortapéta termékek


66. Hartyáni Zsuzsánna Mária Dr. - szakértő

Környezeti szilárd minták (talaj, porok, hulladék), nyersanyagok (pl. timföld), félkész és –késztermékek (pl. timföld és olvasztott termékei, tűzálló anyagok) röntgen spektrometriás (XRF) vizsgálata Porszerű anyagok szemcseméretének szitasorozat, valamint lézer diffrakciós meghatározása Pelyhesítő szerek fizikai és kémiai vizsgálata Timföld fizikai tulajdonságainak vizsgálata laza térfogatsűrűség, természetes rézsűszög vizsgálata Szilárd minták ásványos összetételének, kristályos fázisának meghatározása Porok SiO2 és azbeszt tartalmának röntgen pordiffraktometriás (XRD) meghatározása


67. Hazafi Miklós Iván - szakértő

hőmérséklet eloszlás vizsgálat, relatív páratartalom eloszlás vizsgálat, levegő részecskeszennyezettség vizsgálat, légsebesség mérés, nyomáskülönbség mérés, HEPA szűrő integritás vizsgálat


68. Hegedűs Gézáné dr. - szakértő

Európai és USP gyógyszerkönyvi vizsgálataok, humnán gyógyszerek (granula, por, tabletta, oldat, injekció), növényvédőszerek (por, oladt, amulzió, szuszpenzió), állatgyógyászati készítmények (granula, szuszpenzió, oldat), vakcina (liofilizált szuszpenzió) műszeres analitikai vizsgálata (klasszikus és műszeres analitika- HPLC, GC, IR, UV-VIS, AAS, IR spekroszkópia), mikrobiólógiai vizsgálatok (ELISA reader)


69. Hegedűsné Józsefné Dr. (Mosonyi Ágota) - minősítő

élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények és őrleményeik fizikai, kémiai és érzékszervi vizsgálata (amilográf, infravörös spektroszkópos vizsgálat, nagyítók, rosták, farinográf, valorigráf, extenzográf), búza, gabona, durumbúza, gabona és gabonatermékek, morzsolt kukorica élelmezési célra, hüvelyes magvak, lisztvizsgálati módszerek, búzaliszt, olajmagvak. Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények, gabonafélék étkezési örleményei, hüvelyesek és őrölt termények, olajmagvak mintavétele


70. Hencsei Pál Dr. - minősítő

korróziós vizsgálatok, festékek vizsgálata, bevonatok, búrkolatok, rétegvastagság-, tapadás-, keménységvizsgálat, kamravizsgálatok, bevonatvizsgálat, szigetelések helyszíni és laboratóriumi vizsgálatai


71. Herman Andrea - szakértő

Élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata


72. Hete Gabriella - szakértő

környezeti minták (természetes víz, talaj), szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíz,gázolaj, antibiotikumok meghatározása humán és állatgyógyászati gyógyszer mintákból, talaj, transzformátorolaj, pezsgőtabletta, vitamin tabletta, kozmetikai termékek (krém), gyógyhatású készítmények, vitamin tabletta, rovarírtószerek, epoxi gyanta, üveggyapot


73. Holló József - vezető minősítő IR

Irányítási rendszer vizsgálólaboratóriumokban


74. Horváth Győző - minősítő

felületek és terek hőmérséklet eloszlásának mérése, tiszta és zárt terek


75. Horváth József - szakértő

Járművek műszaki vizsgája (emisszió, zajszint, fékerő, lengéscsillapítás, fényelnyelés, kormányerő, kormányozhatóság, kopások mérése, szerkezet működtetése), gépjármű alkatrészek, tartozékok jóváhagyása (sebesség, gyorsulás, menetstabilitás fékerő, fékút mérése és vizsgálata, emisszó, zajszint, elketromágneses sugárzások mérése és vizsgálata, fényerő, fényelnyelés, kormányozhatóság)


76. Horváth Judith Dr. - szakértő

Színarany és nemesfémötvözet tűzi vizsgálata gravimetriával, alacsony nemesfémtartalmú anyagok dokimasztikus meghatározása gravimetriával, nemesfémek és egyéb fémek vizsgálata röntgenfluoreszcens spektrometriával, Pt, Pd meghatározása gravimetriával, ezüst tartalom meghatározása potenciometriával, arany sűrűségének meghatározása


77. Horváth Márk Kálmán Dr. - szakértő

Természetes vizek, ivóvizek, szennyvíz, talaj, üledék, szilárd hulladék, gázok és légszennyezők, biológiai minták (növényi, állati termékek), fémek, kohászati melléktermékek és segédanyagok, ércek, bányászati termékek- klasszikus analitikai, műszeres analitikai vizsgálata


78. Hüvely Attila Dr. - szakértő

Talaj-, növény-, hígtrágya-, szerves trágya-, természetes és mesterséges termesztő közegek-, műtrágya és talajjavító anyagok-, termésnövelő anyagok- (komposzt, gilisztahumusz, talajkondícionáló készítmények), felszíni víz, felszín alatti és öntözővizek vizsgálat, mintaelőkészítés (ICP, ICP-AES, FIA, AAS)


79. Ispány Judit - vezető minősítő IR

VL irányítási rendszer


80. Istenes Péter - szakértő

ISD összeköttetések-, nagyfeszültségű adadatátvitel fémes összeköttetésen (ADSL, HDSL SDSL)-, közcélú kapcsolt távbeszélő hálózat (PSTN) kapcsoló végberendezések-, IP-alapú Ethernet routerek (útválasztók) vizsgálata


81. Iváncsy Tamás Dr. - szakértő

Vezetőképes padlóburkolatok-, elektrosztatikus porelválasztó berendezések-, elektrosztatikus feltöltődés-, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem-, védőruházat-, könnyű szállító berendezések-, félvezető eszközök ESD vizsgálatok


82. Jakab Sándorné - vezető minősítő IR

Vizsgálólaboratórium irányítási rendszere


83. Jákó Éva - szakértő

Kozmetikai készítmények, felületaktív anyagok, detergensek, finomvegyszerek, borotválkozás előtti és utáni készítmények, vegyipari termékek, napozószerek, babahintőpors, testhintőporok , szőrtelenítőszerek, borotvakrémek, fürdőkészítmények, zsiradék alapú rúzs, tartóshullámosító szer, hajkezelő, hajápolási termékek , fogápolók, szappanok, kémiai fetrőtlenítőszerek, öblítőszerek, mosószer alapanyagok, mosószerek ), folyékony mosogatószer analitikai- és mikrobiológiai vizsgálata


84. Juhászné Czulek Katalin - minősítő

Környezeti levegő-, emissziós levegő-, hulladékok és talaj- (felszíni víz üledéke, talaj, szennyvíziszap, szilárd hulladék), munkahelyi légtér-, élelmiszer kémiai-, víz vizsgálatok (ivóvíz, ásvány- és gyógyvíz, fürdővíz, felszín alatti víz, felszíni víz, hőerőmű tápvíz, öntözővíz, szennyvíz és szennyvízkezeléshez használt vegyszerek) AES, AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS


85. Juracsekné Nádasdi Judit - szakértő

GMO kukorica- ELISA; talajok-, felszíni vizek- és talajvizek- GC-ECD, GC-MS, ELISA


86. Kajtár László Dr. - szakértő

egészségügyi szerelvények, mechanikus keverőcsaptelepek, gyolyóscsapok, műanyagcsövek, csővezetékek, és csőidomok (ivóvízhez is), légtechnikai és szellőztetőberedezések épületgépészet, klímatechnika, komfortelmélet, hő- és levegőminőségi komfort, energetika, épületenergetika.


87. Kapiné Bodnár Ida - szakértő

Ivóvíz, fürdővíz, felszín alatti víz, felszíni víz és szennyvíz mikrobiológiai vizsgálata. Ivóvíz, felszín alatti víz és felszíni víz mikroszkópos biológiai vizsgálata.


88. Kaposvári Zsuzsanna Mária - szakértő

Ivóvíz, medencés fürdővíz, tápvíz, szennyvíz, szennyvíziszap, művese hemodializáló folyadék, felszíni víz, természetes fürdő, talaj mikrobiológiai vizsgálata


89. Karap Géza - szakértő

munkahelyi világítás vizsgálata


90. Karcagi Veronika dr. - szakértő

Molekuláris genetikai diagnosztika (OVL)


91. Károly Róbert - szakértő

Építési kőanyag, aszfalt, talaj, beton adalékanyag, hidraulikus kötőanyagú adalékanyag, hidraulikus kötőanyagú keverékek, beton, beton burkolatok, bitumen vizsgálata; burkolatalapok, aszfaltburkolatok, egyéb burkolatok, pályaszerkezeti réteg, talaj, beton helyszíni vizsgálata


92. Karsai Ferencné - vezető minősítő

Irányítási rendszer MSZ EN ISO 15189: 2013 és MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint


93. Kása László Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

anyagmozgatógépek, emelőgépek, rakodógépek, felvonók, játszótéri eszközök, mutatványos berendezések, csomagológépek, csomagolástechnika, könnyűipari gépek és gyártási rendszerek (textil, papír, nyomda), bányagépészet és ásványi anyagok szállítása, rakodásgépesítés (közút, vasút, hajózás), raktári rendszerek vizsgálata, körfűrészek, szalagfűrészek, faipari gyalugépek, csapmarógépek, függőleges marógépek, kézi láncfűrészgépek, présgépek, fröccsöntőgépek, formázóprések, földalatti munkára szolgáló gépek, hulladékgyűjtő teherjárművek, erőátviteli berendezések és védőburkolatai, emelők, energiameghajtású kapcsolható, mozgatható védőburkolatok vizsgálata


94. Kása Zoltán Dr. - szakértő

Vizsgálat - földgáz (közszolgáltatású, vezetékes földgáz) - cseppfolyósított szénhidrogéngázok (propángáz, butángáz, pébégáz, gépjármű-hajtóanyag LPG) - aromás szénhidrogének (benzol, toluol, xilolelegy, orto-xilol) - speciális benzinek - benzinek (motorbenzin, repülőbenzin, versenybenzin) - középpárlatok (petróleum, gázturbináslégijármű-tüzelőanyag JET-A1, dízelgázolaj, tüzelőolajok - kenőanyagok - bitumen - bioüzemanyagok (bioetanol, E85) - zsírsav-metil- észterek / FAME - növényolajok - gépjármű üzemeltetési segédanyagok (fékfolyadék, hűtőfolyadék, szélvédőmosó) - nyersolaj klasszikus és műszeres analitikai vizsgálatok; fizikai, kémiai és műszeres analitikai vizsgálat


95. Kása Zoltánné Dr. Béres Erzsébet - minősítő

Abnormális toxicitás, szisztémás ij. Teszt, ártalmaatlansági vizsgálat, oxitocin értékmérés, deprasszor hatás patkányon, heparin érték mérés, szem és bőr irrtációs vizsgálatok, szenzibilizációs vizsgálat, pirogenitás vizsgálat, endotoxin vizsgálat, genotoxikológiai vizsgálatok, citotoxicitás vizsgálat, Ph meghatározás


96. Kasik Zoltán - szakértő

roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok (charpy, izod, keménység, vicat, termo-analitika, mechanikai szilárdság, hidrosztatikai szilárdság, mikroszkópia,


97. Kecskés Csaba - szakértő

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben-, gyúlékony por jelenlétében alkalmazható gyártmányok vizsgálata, kisfeszülstégű feszültségkémlelők-középfeszültségű fázisegyeztetők-, szigetelt kezelőrudak-, egysarkú hordozható közép és nagyfeszültségű feszültségkémlelők-, 1000V-os szigetelt kéziszerszámok vizsgálata


98. Kendi Péter - szakértő

energiagazdaságossági-, tüzeléstechnikai-, tüzelésbiztonsági vizsgálatok


99. Kerekes Zsuzsanna Dr. - szakértő

Tűzvédelmi és tűzveszélyességi paraméterek vizsgálata (szilrád és folyékony anyagokra, tűzoltóanyagok-, habok és habképzőkoncentrátumok vizsgálata (sűrűség-, viszkozitás-, pH-, összetétel-, termoanaitikai összehasonlító vizsgálat), Habkiadósság-vízkiválás édesvízzel, A és B tűzoltási képesség, porok vizsgálata (ömleszett sűrűség-, részecskeeloszlás (szitanalízis)-, összetétel-, termoanalitikai összehasonlító vizsgálat), közúti járművek tűzállósági-, erdőgazdasági gépek anyagainak vizsgálata, bútor, textil, építőanyag lángállósági visgálat, padlóburkoló anyagok éghetőségi vizsgálata, , műanyagok-, védőruházat vizsgálat


100. Kériné Dr. Borsodi Andrea - szakértő

Ivóvíz, hálózati víz, kútvíz, forrásvíz, ásványvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, gyógyvíz, palackozott víz, tartályban forgalmazott víz, ivóvíz ellátásban hazsnált nyers- és kezelt vizek, felszín alatti víz, felszíni víz, mesterséges fürdővíz, használati melegvíz, termálvíz, öntözővíz, művese állomás nyers- és kezelt vize, ipari víz, kazánvíz, kazán tápvíz, szennyvíz, hemodializáló folyadék, felszíni víz üledék, szennyvíziszap, talaj, komposzt-, élelmiszerek-, takarmányok- a, tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat, molekuláris biológiai vizsgálat, mikroszkópos biológiai-, tenyésztéses bakteriológiai-, molekuláris biológiai és tenyésztéses bakteriológiai vizsgálatai gyorstesztekkel és mintavétel


101. Király Ákos - szakértő

Talaj-, építési kőanyag-, aszfalt-, bitumen-, kötőanyag nélküli és hidraulikus keverékek-, földművek-, burkolatlapok-, aszfalt- és betonburkolatok-, egyéb burkolatok vizsgálata és mintavétele


102. Kisfalvi Árpád Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

Környezeti levegő-, technológiai légszennyező források (porok , egyéb komponensek meghatározása)-, talaj-, hulladékok-, szilárd veszélyes hulladékok-, felszíni víz üledéke-, szennyvíziszap-, komposztok-, talajon ömlesztve tárolt síkosság mentesító anyag-, talajlevegő-, depóniagáz-, biogáz-, munkahelyi légtér-, élelmiszer-, víz (ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, hőerőmű tápvíz, ásványvíz, gyógyvíz, természetes és mesterséges fűrdővíz, műveseállomás betáplálási vize), festékek-, lakkok vizsgálata, festékekből, lakkokból oldószer vizsgálatok- GC FID, ECD, TCD, PID, NP-FID-, HS-GC, GC-MS, HPLC, HPLC-MS/MS, AAS, ICP, ICP-MS, fotometroás módszerek, klasszikus analitika


103. Kiss Károly - szakértő

Bőr és bőrtermékek


104. Kocsis Sándorné - szakértő

Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények-, olajmagvak-, lisztek, mustárliszt-, gabonafélék, mustármag, hántolt termékek, olajmagvak és őrleményeik vizsgálata


105. Koncz József - vezető minősítő IR+szakmai

talajvizsgálat-, növény-, takarmány vizsgálat- (tápanyagállapot felmérés, környezetvédelem), termésnövelő anyagok, műtrágya, szervestrágya, komposzt, tőzeg, talajjavító anyagok vizsgálata, víz, szennyvíz, hígtrágya vizsgálata, szennyvíziszap,szilárd és folyékony hulladékok-, szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok-, állati szövetek, állati és humán vér, vizelet vizsgálata, geológiai minták, kőzet, bányaipari termékek, szórósó vizsgálata


106. Kondorosi Gabriella - szakértő

PAH, EPH/TPH, BTEX, klórozott CH-k környezetvédelmi analitikai vizsgálatai (GC, GC-MS, UV/VIS), Folypát, ferroöntözők, acél- magas Mn-os ötvözött és ötvözetlen-, nyersvas, öntött vas, vasérc, pellet, salakok, kőanyaghalmazok, Al/Al ötvözetek, Al salakok, Cu/Cu ötvözetek, Hulladék/hulladék kivonatok, cement, mészkő, dolomit, égetett mész, környezeti levegő, helyhez kötött pontforrás analitikai kémiai vizsgálata, építési mész, mészkő, granulált kohósalak, természetes inert anyagok (mészkő), filterpor, munkahelyi levegő, technológiai légszennyező források, környezeti levegő- (ICP-OES, FAAS, AES, UV/VIS), szennyvíz, ivóvíz, felszín alatti víz, szennyvíziszap, talaj műszeres/klasszikus analitikai vizsgálata (ICP-OES, FAAS, AES, titrimetria, gravimimetria, stb.)


107. Kónya Attila Dr. - szakértő

Mikrobiológiai sterilitás vizsgálatok: gyógyszer alap és segédanyagok, gyógyszer termékek, oldatformulációk állatkísérletekhez, egyszerhasználatos eszközök (fecskendők, tűk); Mikrobiológiai tisztaságvizsgálatok: ivóvíz, tisztított víz, injekciós víz, gyógyszer alapanyagok, gyógyszer hatóanyagok, klinikai vizsgálatra készült gyógyszer készítmények, állatházi takarmány, alom: összes életképes mikrobaszám meghatározása, vizsgálatok meghatározott mikroorganizmusra; Mikrobiológiai higiénés vizsgálatok: SPF állatház, gyógyszeralapanyagot előállító laboratórium, személyi higiénés vizsgálatok, gyógyszer alapanyag előállításban használt eszközök; Antibiotikum mikrobiológiai értékmérése: gyógyszerkutató intézet által fejlesztett antibiotikumok, valamint standard antibiotikumok vizsgálata; Mikrobiológiai stabilitás, konzerválószer hatásosság vizsgálat; Biológiai indikátorok vizsgálata; Ivóvíz minták mikrobiológiai vizsgálat; biológiai indikátorok (spórakészítmények) készítése sterilizálás ellenőrzéséhez; fertőtlenítőszerek hatékonyságának ellenőrzése (baktericid, fungicid)


108. Kovács Gábor Dr. - szakértő

víz (ivó-, fürdő-, felszínivíz, felszín alatti vizek, palackozott víz, kezelt vizek, termálvíz) mikrobiológia, mikroszkópos biológia, szennyvíz, szennyvíziszap mikrobiológia, talaj, hulladék mikrobiológia, molekuláris mikrobiológia, élelmiszer és kozmetikum mikrobiológia, víz, szennyvíz, szennyvíziszap, hulladék ökotoxikológiai vizsgálata, eszközök, molekuláris genetika, ivóvíz, fürdővíz, felszíni és felszín alatti vizek mintavétele, talaj, hulladék vizsgálata


109. Kovács Katalin Zsuzsanna Dr. - vezető minősítő IR

Vizsgálólaboratórium irányítási rendszere


110. Kovács Miklós István Dr. - minősítő

Emelőgépek szerkezetvizsgálata, emelőgépek alkalmasságának felülvizsgálata, gépjármű alkalmassági vizsgálat, gépjármű átalakítás utáni vizsgálat, gyártásközbeni ellenőrzés vasszerkezeteken, hibakeresés sérült alkatrészeken


111. Koza László - szakértő

nyomástartó rendszerek vizsgálata


112. Kristóf Krisztina - szakértő

Ivóvíz, természetes víz, technológiai víz, szennyvíz, talaj, üledék, kőzet, szilárd hulladék biológiai minták (növények, állati termékek), talaj, növény, víz és élelmiszerminták radioanalitikája; légtér, talajgáz és vízminta radon aktivitáskoncentrációja analitikai kémiai vizsgálat (klasszikus analitika, AAS, elektrokémiai és fotometrás módszerek)- OES, ICP, FAAS, GFAAS, UV-VIS, HPLC, GC


113. Kunischné Dr. Szabó Edit Katalin - szakértő

gabona és takarmány mikotoxin-, malomipari termékek-, gabona és takarmány beltartalmi értéke-, olajmagvak fizikai-kémiai-, száraztészta beltartalmi-, gabonák és takarmányok radioanalitikai-, takarmányok és élelmiszerek GMO-, tejipari vizsgálatok


114. Laczkó László - szakértő

szilikátipari nyers- és alapanyagok, üvegek, kerámiák, kötőanyagok, mésztermékek, gipsz kötőanyagok vizsgálata


115. Ladányi Sándor - szakértő

ökotoxikológiai vizsgálatok


116. Lapat Attila Dr. - szakértő

robbanóanyagok, robbantás utáni anyagmaradványok laboratóriumi és helyszíni vizsgálata


117. László Alfréd János Dr. - szakértő

Üzemi szántóföldi- és üzemi ültetvény permetezőgépek vizsgálata (permettartály felületi érdessége, térfogata; feltöltő berendezés felépítése, töltési teljesítmény; beöntő nyílás méretei; öblítővizes, illetve kézmosótartály térfogata; beöntőszűrő mélysége, lyukbősége; töltési szintjelző pontossága, osztása; műszaki maradék; permetlétartály üríthetősége; keverőszerkezet teljesítménye, hatékonysága, tesztanyag koncentráció; permetező keretek munkaszélessége, kapcsolhatósága, beállítása, mozgása, tömlők elhelyezése; szűrők elhelyezése és lyukbősége; szivattyú teljesítménymérése; szórófejek szórásteljesítménye, elosztása; utáncsepegés; manométerek mérete, osztása, pontossága; nyomásesés vizsgálata; keresztirányú szórásegyenletesség; szabályozó berendezés statikus és dinamikus vizsgálata; elsodródás értékelése; cseppnagyság vizsgálata) Növényvédelmi alkalmazástechnikai vizsg. (1970-)-, folyékony műtrágyázási technológiák fejl. (1978-90)-, környezetkímélő növényvédelmi eljárások (1985-), minőségbiztosítás, gépek minőségellenőrzése (1990-), megújuló energiák (1997-)


118. Lichtenstein Raymond - szakértő

ODL- LIS statisztikai eszközök, infromatikai eszközök, adatgyűjtés, adatelemzés, folyamatképesség vizsgálat


119. Liptay András Dr. - vezető minősítő

Talaj, földmű, alapréteg, betonok kötőanyagai, adalékanyagai, adalékszerei, kiegészítőanyagai, friss betonkeverékek, szilárd beton vizsgálatai, helyszíni vizsgálatai és mintavételei; Aszfaltok kötő- és kőzetanyagainak, kiegészítő anyagainak, aszfalt keverékek, aszfalt rétegek, felületi bevonatok és anyagainak vizsgálata, helyszíni vizsgálata és mintavétele; Beton és vasbeton, szerkezetek anyagainak vizsgálata, helyszíni vizsgálata és mintavétele, az elkészült szrekezet tulajdonságainak vizsgálata; Betonburkolatok anyagainak, a friss és szilárdbetonnak, az építéshez használt egyéb anyagokank (pl. védőbevonatoknak, hézagkitöltő anygaoknak) mintavétele, vizsgálata, helyszíni vizsgálata; BEtonszerkezetek és épületek javítására, megerősítésére használt anyagok, műanyagok, műanyaggyanták vizsgálata, mintavétele; Földmunkáknál, útépítésnél alkalmazott különleges anyagok, geotextíliák, vízvezető szalagok, rétegerősítésre használt műanyag textíliák, hálók vizsgálata, mintavétele


120. Lőrik Noémi - szakértő

Tűzjelző központ, riasztóegységek, biztonságos értéktárolók, hőérzékelők, füstérzékelők, tápegységek, lángérzékelők, kézi jelzésadók, optikai leven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők, zárlatszakaszolók, bemeneti/kimeneti eszközök, beszívott füst-érzékelők, riasztás- és hibajelzés-átviteli készülék, beépített tűzoltó berendezések, természetes, füst- és hőelszívó készülékek, füst- és hőszabályzó rendszerek, füstriasztó-eszközök, hiba és tűzeseti viselkedés-, elektromos stabilitás-, tartós működési vizsgálat, működési stabilitás vizsgálat; hangjelzés-, működés vizsgálatai


121. Lőrincz Anna - szakértő

Hormon és hormonhatású szerek, élelmiszerrel érintkező csomagolóanyagok, MSZ EN ISO 17025:2005


122. Lőrincz László - minősítő

fémes alapanyagok, heggesztett kötések, gépipari berendezések, szerkezetek roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálata , alapanyagok, szerkezetek, berendezések, hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata, PT3, VT3, MT3


123. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter Dr. - szakértő

ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata, ajtók, belső üvegfelületek, aknaajtók tűzállósági vizsgálata, építési célú anyagok-, égéshő meghatározása és fűtőérték kiszámítása, épületszerkezetek tűzállósági vizsgálata, tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton, nem teherhordó elemek-, padlóburkolatok-, teherhordó elemek-, tetőszigetelések, fedélhéjazatok tűzállósági vizsgálata


124. Manó Sándor - szakértő

Fémek szakítóvizsgálata, hőre lágyuló műanyag félkész heggesztett kötései, műanyagok, szálerősítéses műanyagok, műanyagok és gumik, gerincimplantátumok, külső csontrögzítők, csipőprotézisek, nem szabványos, egyedi biomechanikai vizsgálatok főleg csontok, implantátumok stabilitására vonatkozóan


125. May Zoltán Dr. - szakértő

talaj, iszap, ipari vizek, seznnyvizek, kőzetek, szilárd hulladékok, élelmiszerek, táplálék kiegészítők, alkoholos és alkoholmentes italok, gyógyszerek, gyógyszer készítmények, festékanyagok, Archeometria (régészeti kémia)- kerámia, pigmentek, üvegek, kerámia mázak, kőzetek, ásványok, ércek, ötvözetek, nemesfémek Gyógynövény (szárított- és élő növény; kivonatok- teák, extraktumok, tinktúrák) vizsgálatok (ásványi anyag tartalom- fémelem tartalom, valamint antioxidáns kapacitás meghatározása), Humán és állati minták (vér, szervminták, vizelet) kémiai analitikai vizsgálata- fémhomeosztázis vizsgálatok, Műszaki kerámiák vizsgálata (újszerű szilícium-karbid, szilícium-nitrid alapú kerámiák előállítása és jellemzése) ICP-OES, XRF


126. Micsinai Adrienn Dr. - szakértő

molekuláris biológia: DNS és RNS technikák


127. Mink János Dr. - szakértő

emisszió, légköri szennyezők, stabilis izotópokkal jelzett molekulák, tiszta forgási színképek, dohányfüstök színképei, FTIR és Raman spektroszkópia (pl.: textil, festék stb.)


128. Miskucza Mária Magdolna Dr. - szakértő

Élelmiszer és élelmiszer nyersanyagok klasszikus analitikai-, érzékszervi vizsgálata és mintavétele, Takarmányok, takarmány alapanyagok klasszikus analitikai vizsgálata és mintavétele


129. Molnár-Világos Györgyi - szakértő

Klinikai kémia, vizelet analitika (kémia, üledék), gyógyszermonitorozás, vérkép, ABO, Rh (D) meghatározás laboratóriumi módszerrel, ellenanyagszűrés


130. Mórocz Tamás - szakértő

Rövid hatótávolságú (SRD) és egyéb rádiófrekvenciás berendezések vizsgálatai, rádiófrekvenciás adó paraméterek vizsgálata


131. Motika Gábor Ottó Dr. - szakértő

környezeti minták: levegő (környezeti levegő, munkahelyi légtér, technológioai légszennyező források) analitikai kémiai vizsgálatok (helyszíni és laboratóriumi, klasszikus és műszeres analitika) mintavétel


132. Muránszky Géza - szakértő

klasszikus analitikai mérések élelmiszer, takarmány és gyógyszeripari mátrixokból, GC, HPLC bármely detektálás, GC-MS, HPLC-MS Atomabszorpciós spektroszkópia


133. Nádaskiné Dr. Szakmár Katalin - szakértő

Ivóvíz mikrobiológiai vizsgálata, palackozott víz, ásványvíz mikrobiológiai vizsgálata, élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, adalék és segédanyagok mikrobiológiai vizsgálata, savanyított tejtermékek mikrobiológiai vizsgálata, élelmiszer előállítás környezeti-higiéniai mintáinak vizsgálata (felület, kéz, ruházat), növények mikrobiológiai vizsgálata


134. Nagy Ádám György - vezető minősítő IR+szakmai

kémiai (pH, gázkvereékanalízis...), sűrűség és viszkozitás, nedvesség, térfogat, pipetta, hőmérsékleteloszlás mérés


135. Nagyné Jung Beatrix - szakértő

környezeti mérések felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz, üledék, hulladék, talaj, természetes és mesterséges ültető közegek vizsgálata, (AAS, ETA, ICP, AOX,TOC, klasszikus analitika); mintavétel: felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz


136. Nagyné Szilágyi Zsófia - vezető minősítő IR szakmai

elektrokémia, gázmérés, páratartalom mérés, szervetlen összetevők vizsgálata, alkohol mérés


137. Narancsik Zsolt - szakértő

Fémek és hegesztett kötések mechanikai vizsgálata (szakító- ütő-, keménység-, hajlító-, makró-, mikro-); fémek "r" és "n" értékének meghatározása; fémek nyomóvizsgálata; fémek ejtősúlyos ütővizsgálata (DWTT), elektronikai acéllemez és szalag mágneses tulajdonságainak mérése (Epstein);fémlemezek-szalagok Erichsen - féle mélyítő vizsgálata


138. Náray Miklós Dr. - szakértő

Fémek meghatározása levegőben és biológiai közegben, szervetlen gázok munkhelyi levegőben aeroszolok meghatározása munkahelyi levegőben, azbesztrost koncentráció levegőben


139. Nemecskó Gábor - szakértő

faipari vizsgálatok: faanyag vizsgálatok, ragasztott tartók- és padló burkoló anyagok vizsgálata, fa szerkezet vizsgálatok, hajító- és szakító szilárdság vizsgálata, fa faj meghatározás


140. Németh Lajos - szakértő

Üzemi szabadidős létesítmények zajkibocsátási vizsgálata, építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés-, közlekedéstől származó zajterhelés-, épületek zajtól védendő helységeinek zajterhelési-, emberre ható környezeti rezgésterhelés vizsgálatai; munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése; rezgésexpozíciónak kitett munkavállalók kéz/kar rezgésvizsgálata, rezgésexpozíciónak kitett munkavállalók egész testre ható rezgésvizsgálata


141. Némethy Zoltán - minősítő

Felvonók-, emelőgépek-, szállítógépek-, járműemelők-, oszlopos kúszó munkaállványok-, mozgó munkaállványok-, raktári felrakógépek-, függesztett rendszerű mozgó munkahidak-, helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk-, villamos emelődobos futómacskák és csörlők-, gépi hajtású emelőtargoncák-, rakományemelő és rakodódaru-, személyemelésre ideiglenesen használható emelőberendezések-, földmunkagépek-, mobil útépítő gépek-, körülkerített emelőterű emelőberendezések-, folyamatos működésű anyagmozgató berendezése vizsgálata, ellenőrzése


142. Neszveda József - szakértő

Vész, védelmi rendszerek, reteszelések; mérő laboratóriumok pontosságának ellenőrzése; megbízhatósági számítások; folyamatirányítók programrendszere; PLC programrendszerek


143. Oláh Béla dr. - minősítő

Ivóvíz (termelt, tárolt, és vezetett), házi víztisztítóval kezelt víz, felszín alatti víz (talajvíz, rétegvíz) Palackozott víz, ásványvíz, gyógyvíz, Művese állomás, hemodializáló folyadék, nyers és kezelt vize, Fürdővíz – mesterséges, természetes (tápvíz, tisztított víz, medencevíz, folyami és tavi természetes fürdők vize) mintavétel és mikrobiológiai vizsgálatok Felszíni víz (folyó vizek, álló vizek), Szennyvíz, szennyvíz iszap, Talajok és Veszélyes hulladékok vizsgálata, Élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, adalék és segédanyagok, édesipari termékek, állati eredetű élelmiszerek – tejtermékek, húsok, hús és tojás termékek, probiotikus készítmények, sütőipari termékek, hal és halkészítmények, stb., higiénés tisztasági minták az élelmiszer előállítás és forgalom környezetéből maradékanyagok. Mikrobiológiai vizsgálatok, mintavételek. Nagygomba fajok azonosítása élelmiszerekből Emlős vágóállatok és lőtt vadak izommintái és azokból készült hústermékek vizsgálata Baromfiállományok és baromfikeltetők Salmonella fertőzöttségének vizsgálata, Baromfiállományok és baromfikeltetők fertőzöttségének vizsgálata, Salmonella törzsek szerotipizálása, Pathogén és egyéb mikroorganizmusok kitenyésztése kimutatása illetve azonosítása, Üdítőitalok, Szörpök, Sör, Borok mikrobiológiai vizsgálata, Kozmetikumok vizsgálata, mikrobiológiai minősítése és tartósítószer hatékonysági vizsgálata Takarmányok és keverék takarmányok, továbbá alapanyagok mikrobiológiai és biokémiai vizsgálata, mintavétele, antibiotikum és egyéb maradékanyagok vizsgálata mikrobiológiai módszerekkel, Talajok, talajjavító anyagok, hígtrágya, műtrágya, gilisztahumusz, földkeverékek, komposztok, tőzegek, illetve talajoltó és termésnövelő anyagok továbbá vetőmagok biológiai és mikrobiológiai vizsgálata, Ásványolajok, kenőzsírok olajipari termékek mikrobiológiai vizsgálata, Növényegészségügyi, növénykórtani mikrobiológia Sterilitás vizsgálatok (gyógyszeralapanyagok és segédanyagok, egyszerhasználatos eszközök, ioncserélt vizek stb.), konzerválószer hatékonysági vizsgálatok, Antibiotikum mikrobiológiai értékmérése, Mutagenetikai vizsgálatok, Toxikológiai vizsgálatok és Ökotoxikológiai vizsgálatok, Tisztaterek és állattartó terek levegőhigiénés mikrobiológiai vizsgálatai, Rovar és atka szennyezettség fajmeghatározás, jelenlét és károsítás, idegenszag idegenanyag megállapítás, Levegő higiénés mikrobiológia. Minta előkészítések a fenti szakterületeken


144. Orbán Balázs Bódog - minősítő

aszfalt, útépítési kötőanyag, építési kőanyag, kőanyag hakmazok, kőzet, kőliszt, bitumen, talaj, talajmechnika, földművek, hidraulikus kötőanyagok és keverékek, beton, friss és megszilárdult beton, betonburkoló elem, falazóelem, beton burkolat, betonkő burkolat, útburkolatok, egyéb burkolatok, útpályaszerkezeti rétegek, földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok és adalékanyagok, szórósó, hidszerkezet, vizsgálatai; talaj, aszfalt, beton, kőzet, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú adalékanyagok mintavétele és mintaelőkészítése


145. Pekár Gyula - vezető minősítő IR+szakmai

kőanyaghalmazok tulajdonságainak-, kötőanyagnélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek, geotechnikai, útpályaszerkezetek helyszíni-, útburkolatok-, beton szerkezetek, azok szigetelései, védőbevonatai, közúti betonburkolatok és műtárgyak, betonszerkezetek-, korrózióvédő bevonatok, festék- és tüzihorgany bevonatvasatgság vizsgálat fémfelületen, aszfalt-, friss- és megszilárdult betonok-, égetett agyag-, gipsz- és cementkötésű falazó- és burkolólapok és építőelemek-, cementkötésű faforgács alapú és szálerősítésű építőanyagok-, előregyártott beton, vasbeton-, vasbetonelemek-, természetes útburkoló kőlapok- útszegélykövek-, kvalitativ és kvantitatív röntgen-diffrakció, tűzálló anyagok-, derivatográfia, cement-, betontermékek-, építési mész-,cement, kőműves cement, pernye, szilikapor, kohósavak, mészkőliszt, kvarchomok, agyagásványok, filterpor, levegőből vételezett porminták, inert és puccolános anyagok, gipszalapú ragasztók-, kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok-, friss és megszilárdult habarcsok, vakolóhabarcsok, falazóhabarcsok, esztrichhabarcsok és esztrichek-, adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz-, falazóelemek-, kemény műanyaghabok, vizsgálata és minatvétele.


146. Pesze Tibor - szakértő

Akusztikai zajvizsgálatok, igénybevételi-környezetállósági vizsgálatok, munkahelyi rezgésvizsgálatok, háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsági vizsgálata, villamos motoros kéziszerszámok biztonsági vizsgálata, lámpatestek


147. Pflum Károly - minősítő

Munkahelyi világítás vizsgálata, villamos biztonságtechnikai vizsgálatok, klímatényezők vizsgálata, gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálata, felülvizsgálata


148. Pintér László - vezető minősítő IR+szakmai

VT, PT, MT, UT, RT, ET, RT3, R3, K, K/7, K/27 Fém alapanyagok, -termékek, -szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, Nyomástartó berendezések és szerkezetek (gázpalackok és szelepei), Fémes bevonatok vastagságmérése (Egy- és többrétegű (galván) bevonat), Fém alapanyagok, -termékek, -szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, Vas-, nikkel-, alumíniumalapú ötvözetek összetételének vizsgálata, Műanyag alapanyagok, -termékek -szerkezetek és hegesztett kötések roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálata, Talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata, Fémberendezések korrózióvédelmének vizsgálata, Betonok vizsg., Hídszerkezetek, Hidak próbaterhelése, Acél és acéltermékek, acél és öntöttvas, műanyagcsövek mintavétele, próbatest kialakítása


149. Posta József Dr. Habil - szakértő

környezeti minták: vizek (összes víztipus), szennyvíziszap, talaj, hulladék vizsgálata; Kémiai vizsgálatok: műszeres analitikai (AAS, ICP, GC,GC-MS), Munkaheyli levegő-, környezeti levegő-, szilárd légszennyező anyagok-, technológiai véggázok-, élelmiszerek (lisztek, étkezési korpa, étrend kiegészítő tabletták) vizsgálata , Atomfluoreszcensz spektrometria (összes víz, szennyvíziszap, hulladékok, komposzt, légszennyező forráson kibocsátott anyag, környezeti levegő, talajok, üledékek, technológiai légtér, élelmiszerek, lisztek, étkezési korpa, étrendkiegészítő tabletták


150. Pusztai Krisztina - szakértő

Levegő (környezeti levegő, munkahelyi légtér, technológiai források, beltéri levegő) mintavétele, vizsgálata, respirálbilis és inhalábilis porkoncentráció meghatározása, munkahelyi levegő klímajellemzőjének mérése, bűzvizsgálat, kémiai (gázkeverék analízis) mérések


151. Radikovics Miklós - szakértő

Tabletta kopásvizsgálók vizsgálata tabletta szétesés-vizsgálók vizsgálata tabletta kioldódás-vizsgálók vizsgálata tabletta keménység-vizsgálók vizsgálata kúp szétesés-vizsgálók vizsgálata ampulla keménység-vizsgálók vizsgálata kombinált tabletta vizsgálók vizsgálata por és granulátum átfolyás vizsgálók por és granulátum tömörített térfogat vizsgálók, bliszter lezártságának vizsgálók-, kioldó közeg előkészítő készülék, automata mintavevő rendszerek


152. Réffy Józsefné Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

Munkahelyi levegő kémiai-, respirálbilis és inhalábilis porkoncentráció meghatározása, levegő minták szállórost (azbeszt, üvegszál) konc. Meghatározása, azbeszttípusok azonosítása anyagmintákból, munkhelyi levegő klímajellemzőjének mérése, talaj és levegővizsgálatok, légszennyezőanyagok vizsgálata, munkahelyi világítás vizsgálata


153. Reskóné Dr. Nagy Mária - vezető minősítő IR+szakmai

Vízbakteriológia (ivóvíz, felszín alatti víz, palackozott ásványvíz, fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz, hemodializáló folyadék), szennyvíziszap bakteriológia, talaj bakteriológia, veszélyes hulladék bakteriológia, vizek mikroszkópos biológiai vizsgálata, felszíni vizek hidrobiológiai vizsgálatai (fitoplankton, fitobenton, halak), felszíni vizek hidrobiológiai vizsgálatai (mederüledék, víz alatti felületek makrozoobenton, litorális régió makrofiton), ökotoxikloógia vizekből, talajból és veszélyeshulladékból (daphniateszt, csíranövényteszt, algateszt, halteszt, baktériumtesztek), élelmiszer, takarmány, környezet higiénia


154. Rikker Tamás - miősítő

Környezetanalaitika: talaj, víz (felszíni, talaj, ivóvíz), talajgáz, környezeti levegő; munkahelyi levegő, emissziós források, Gyógyszeranalitika: alapanyag és termék (szilárd, folyékony); Élelmiszeranalitika: tejtermékek és tejalapú termékek, gyümölcsök, zöldségek és termékeik, gabona-feldolgozási termékek, sütőipari termékek, alkoholmentes üdítőitalok, alkoholos italok, fűszerek, humán vizeletből és vérből szermaradékok, metabolitok vizsgálata (TPH, BTX, VOC, PAH, PCB, peszticidek, szermaradékok, szennyezők, vitaminok, szinezékek, toxinok, alkoholok meghatározása GC, GC-MS, LC, LC-MS, HPLC műszeres analitikával)


155. Roszik Gábor Mátyás - szakértő

Aszfalt-, talaj-, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegek-, beton-, építési kőanyag-, bitumen és modifikált bitumen-, bitumenemulzió-, útszórósó-, útburkolat-, földmű vagy útpályaszerkezeti réteg-, beton szerkezet vizsgálatai és mintavétele


156. Róth Sándor - szakértő

orvosi diagnosztikai röntgen berendezés


157. Rudolf János - szakértő

sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések, villámhárító berendezések, erősáramú villamos berendezések vizsgálata


158. Rusvai Miklós Dr. - szakértő

állatorvosi virológia, állatorvosi kórbonctan és kórszövetten, molekuláris genetika állatorvosi virológia, állatorvosi immunológia, méhek betegségei


159. Salánki Katalin Dr. - szakértő

Növényi vírusok kimutatása ELISA-, PCR-, qPCR-, Western-, Northern analízis, dot-blot technika


160. Sára-Klausz Gabriella dr. - szakértő

Abúzusszerek analitikai vizsgálata (gyógyszerhamisítás, simeretlen készítmény vizsgálata), bioekvivalencia vizsgálatok (gyógyszerek- állat, ember), reziduum vizsgálatok (antibiotikum reziduum vizsgálat állati szövetekből)


161. Schneider Ferenc - vezető minősítő IR+szakmai

EMC, vizsgálatok nem ionizáló sugárzási vizsgálatok (antenna és humánbiztonsági mérések)


162. Séra Teréz Dr. - szakértő

Dózis és dózisteljesítménymérés: diagnosztikai röntgenberendezések, gammabesugárzók, ipari sugárzó berendezések, nagyaktivitású gamma távbesugárzó berendezések, lineáris gyorsító munkahelyek, közelterápiás munkahelyek, izotóplaboratóriumok, röntgendiagnosztika, valamint röntgen felületi és közelterápiás orvostechnikai eszközök, neutronokat alkalmazó orvosi berendezések környezete, nukleáris medicinai készülékek. Személyi sugárvédelem, páciensdózisok, kontamináció mérése: orvosi röntgen munkahelyek, lineáris gyorsító munkahelyek, izotóplaboratóriumok, neutronokat alkalmazó orvosi berendezések, nukleáris medicinai készülékek. Műszaki paraméterek mérése: röntgendiagnosztikai, valamint röntgen felületi és közelterápiás orvostechnikai eszközök megfelelőség és állapotvizsgálata. Minőségellenőrző paraméterek mérése: röntgendiagnosztikai és terápisás berendezések, nukleáris medicinai készülékek megfelelőség és állapotvizsgálata.


163. Simon Edina Dr. - szakértő

Felszíni víz-, felszín alatti víz-, mederüledék-, aljzat-, talaj-, talajkivonat-, szennyvíz-, szennyvíziszap-, ivóvíz-, levegő (ülepedőpor, szállópor) mikroszkópikus-, toxikológiai-, fizikai-kémiai-, klasszikus analitikai, konduktometriai-, potenciometriai-, spektrometriai-, AAS-, ICP vizsgálata


164. Siska Elemér Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

Élelmiszerek-nyersanyagok, élelmiszerek (hús- és húskészítmények, baromfikészítmények, tojástermékek, étkezési olajok és zsiradékok, margarinkészítmények, tej és tejtermékek, fagylaltporok- és sűrítmények, fagylalt, jégkrém, parfé, sütőipari termékek, száraztészták, gabonafeldolgozási termékek, élelmezési magvak és hántolt termények, étkezési magbelek, tartósított termékek, kávé, és kávépótszerek, tea, fűszerek és ízesítők, fűszerpaprika, szesz alacsony alkohol tartalmú italok, szeszes italok, sör, alkoholmentes italok, ásványvíz, szikvíz, esetkészítmények, cukor, méz, sütőélesztő, édesipari termékek, étkezési só stb.), környezeti minták (mezőgazdasági és erdőgazdálkodási), vizek és takarmányok, élelmiszerek adalékanyagtartalma, állati redetű peszticid, környezetszennyező anyag, mikotoxin, állatgyógyászati szer, hormon- és hormontartalmú szer, idegrendszerre ható szer reziduumainak kimutatása, meghatározása, élelmiszerek allergén tartalmának vizsgálata, anyagok, eszközök, berendezések felületéről származó allergén szennyezők, genetikailag módosított szervezetek vizsgálata élelmiszerekben és élelmiszernyersanyagokban, gyógynövények, különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek, étrendkiegészítők, tápszerek és vitaminozott készítmények, élelmiszerek előállítása során felhasznált ivóvíz, élelmiszer csomagolóanyagok, borászati termékek, borok, szőlőeredetű alapanyagból lepárlással készült alkoholtermékek, denaturált alkoholok, takarmányok helyszínen végzett vizsgálatok, mezőgazdasági termékek, étrend kiegészítők, félkész és késztermékek, hideg és meleg italok, előrecsomagolt élelmiszerek, italok és takarmányok, állateledel, kozmetikumok és háztartásvegyipari termékek, kozmetikai termékek fizikai-kémiai vizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok, analitikai vizsgálatok. Száraz anyag vagy hamu, eredeti anyag- élelmiszer, takarmány, mezőgazdasági tevékenységgel és erdőgazdálkodással összefüggő minták előkészítése és radioanalitikai vizsgálata, genetikailag módosított szervezetek vizsgálata takarmányokban, takarmány alapanyagokban, vetőmagokban, dohány (vágott dohány, dohány termékek) vizsgálata


165. Skovrankó Ernő - vezető minősítő IR+szakmai

talajmechnaika-, talajmechanika helyszíni vizsgálat,útpályaszerkezet- és útpályaszerkezeti rétegek vizsgálata, azfalt vizsgálatok, aszfaltburkolatok helyszíni vizsgálatai, folyékony ásványolaj termék vizsgálatok, bitumen-, bitumenes lemez-, szigetelés és bevonat beton hidraulikus kötőanyagú keverék-, cement-, útszórósó-, útburkolati jelek festékanyagának vizsgálata, festékbevonat és bevonatrendszer-, burkolóelemek-, természetes építőkövek-, vasúti vágányok-, habarcsok-, acélok-, falazóelemek és égetett agyag burkolóelemek vizsgálatai, természetes építőkövek vizsgálatai, kőzet és kőliszt-, aszfalt vizsgálatok, vasútí vágányok vizsgálatai, talaj-, aszfalt-, bitumen-, beton-, cement-, kőzet-, betonacél-, mintavétele, verőszondás talajfeltárás, festék, útszórósó mintavétele


166. Sógorné Dr. Balla Katalin - szakértő

Mintavételezéses vagy teljes szoftver vizsgálata működés közben, illetve a kód, követelményspecifikáció, architektúra tervek vizsgálata, szemlézése


167. Stáhl János - szakértő

In vivo toxikológia (pirometriás vizsgálatok nyúlon; safety toxikológiai vizsgálatok egéren, patkányon; lokáltolerancia vizsgálatok nyúlon, maximalizációs késleltetett érzékenységi vizsgálat tengerimalacon; citotoxicitás vizsgálat emlős sejtkúltúrán; ártalmatlansági vizsgálatok egéren és tengerimalacon , PH mérés, endotoxin vizsgálat, In vitro toxikológia bakteriális endotoxin vizsgálat gélkoagulációs LAL módszerrel, humán i.v. immunglobulin készítmény-, humán influenza vakcina haemagglutinin meghatározás, térfogatmeghatározás és SRID módszer a humán influenza esetében


168. Stefánka Zsolt Dr. - szakértő

Környezeti és nukleáris biztosítéki minták vizsgálata, radioanalitikai vizsgálatok (ICP-MS, alfa spektrometria)


169. Stefánka Zsolt Dr. - szakértő

Élelmiszerek-nyomelem tartalmának meghatározása.


170. Stollár Katalin dr. - szakértő

ellenanyag kimutatás


171. Stumpf Imre dr. - szakértő

élelmiszerek, víz, takarmányok mikrobiológiai vizsgálata


172. Szabóné Dr. Török Anna Dr. - szakértő

Környezeti minták: ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, fürdővíz; mintavétel: ivóvíz, fürdővíz mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatához; mikrobiológiai vizsgálatok, biológiai vizsgálatok (víz, mikroszkópos biológiai vizsgálata)


173. Szakács Imre - vezető minősítő IR+szakmai

ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, fürdővíz, természetes ásványvíz, gyógyvíz, technológiai víz, szennyvíz, szennyvíz iszap, talaj és üledék, hulladék, gázok (vizek, légtér, talajlevegő)


174. Szántainé Dr. Kőhegyi Katalin - szakértő

Élvezeti cikkek (dohány, dohány termékek, kávé, tea, kakaó fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálata, minősítése


175. Szegény Zsigmond - minősítő

Talaj, növény-, szennyvíziszap-, hígtrágya-, szervestrágya-, komposzt-, növények, műtrágya, vizek (felszíni és felszín alatti, öntöző vizek, szennyvíz), természeti földkeverékek, tőzeg- és tőzegkészítmények vizsgálata, minta-előkészítése


176. Szegő József Dr. - vezető minősítő IR+ szakmai

Szervetlen kötőanyagok, termékek; cement, ásványi anyagok és termékek; beton, előregyártott beton termékek; asztfalt; útépítési kötőanyag; talaj; útpályaszerkezetek, útburkolatok, útalapok; előregyártott vasbeton és feszített beton termékek, betonacél; egyéb építőanyagok, tartószerkezetek laboratóriumi és helyszíni vizsgálata, építési termékek mintavétele.


177. Szélesné Szabó Virág - vezető minősítő IR+szakmai

biológiai oxigénigény szennyvízből; szennyvíz, felszín alatti víz gravimetria; szennyvíziszap- garvimetria; szennyvíz, felszín alatti víz- fotometria; szennyvíz, felszín alatti víz és felszíni víz,természetes és mesterséges fürdővíz- elektrokéma; szennyvíziszap- elektrokémia; ivóvíz, felszíni víz, szennyvíz, felszín alatti víz- atomabszorpció; szennyvíziszap- AAS, hidrid módszer; szennyvíziszap- ICP;térfogatos elemzés, fotometria, szennyvíz-, szennyvíziszap GC, ásványvíz és gyógyvizek klasszikus analitika és műszeres analitika (spektrofotometria, elektrokémia, atomabszorpció, ICP, IC, AOX, TOC)


178. Szelestey László - vezető minősítő IR+szakmai

Talaj-, Kőanyaghalmaz-, Aszfalt-, Bitumen-, Megszilárdult beton-, Cement-, Kötőanyag nélküli és hidraulikus keverék-, Talaj, burkolatalapok, egyéb burkolatok-, Földművek-, Aszfalt-,beton burkolat-, Pályaszerkezeti réteg, Aszfalt-,beton burkolat-, Közúti beton burkolatok és műtárgyak, Beton szerkezet-, Beton szerkeztek, azok szigetelései védőbevonat-, Talaj, ágyazatok- Korrózióvédő bevonatok, Frissbeton-, Kationaktív bitumen emulzió, talaj illetve kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok anyagai, személygépkocsi, teherautó és autóbusz abroncsok vizsgálatai Kőanyaghalmaz-, bitumen-, Aszfalt-, Cement-, hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok anyagai-, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverék-, Beton mintavétele


179. Szentmarjay Tibor Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

légszennyező pontforrások szennyezőanyag komponens koncentrációinak mérése, környezeti levegő szennyezőanyag koncentrációinak mérése, munkahelyi légtér szennyezőanyag komponenseinek mérése, légszennyező pontforrások mintavétele, környezeti levegő mintavétele, munkahelyi légtér mintavétele


180. Szigeti Tamás János Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

Élelmiszer analitika (peszticidek-, fémek-, mikotioxinok-, színezékek-, biogén aminok-, tartósítószerek-, élelmiszerek átmeneti termékei-, csomagolóanyagok migrációs termékei-, általános mikroelemek-, anionok-, kationok, vizsgálatai, beltartakmi vizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok), Környezetvédelmi analitika (peszticidek, fémek, szerves szennyezők, anionok, kationok, vízkémiai paraméterek) Munkegészségügyi vizsgálatok (kémiai és klimatikus expozíciók) (HPLC,GC,MS, SP,ELISA,ICP,AAS, klasszikus anailitika, GMO vizsgálat, aneométerek, hőmérők, hősugárzás-mérők, személyi mintavevők)


181. Sződyné Nagy Eszter - vezető minősítő IR

vizsgálólaboratórium irányítási rendszere, ivóvíz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz, természetes fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz, talaj, hulladék vizsgálata és mintavétele


182. Szűcs László - szakértő

radioaktivitás mérések, ionizáló sugárzás dózismérések, magspektrometria


183. Tallósy Judit - minősítő

Ivóvíz-, palackozott víz-, felszín alatti víz-, forrásvíz-, mesterséges fürdővíz-, termálvíz-, gyógyvíz vizsgálata (gravimetria, kolorimetria, titrimetria, spektrometria, érzékszervi vizsgálat, elektrokémia, konduktometria, nephelometria, vizuális vizsgálat, AAS, ICP, atomfluoreszcens)


184. Tettamanti Tamás Dr. - szakértő

Forgalomirányító berendezések, figyelmeztető és biztonsági fényjelzők, fényjelző készülékek, közúti vakításgátló rendszerek, állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, állandó jelzőlámpák, kivilágított forgalomterelő oszlopok (TTB), terelőoszlopok és fényvisszavetők, változtatható jelzéstartamú közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek anyagai, fényvisszavető útburkolati jelzőtestek, közúti méréstechnológiai berendezések (detektorok), közúti tengelysúly-mérési eszközök


185. Timár Aranka - szakértő

okmányok kriminalisztikai szakértői vizsgálata


186. Timár Krisztina Borbála Dr. - szakértő

orvostechnikai eszközök vizsgálata


187. Torkos Kornél Dr., habil - vezető minősítő

ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, talaj, üledék, szigetelőolajok, robbanóanyagok, szénhidrogén elemzés, szennyvíz, szennyvíziszap, halogéntartalmú hulladékok, folyadék állapotú hulladék, élelmiszer adalékok, metabolitok, PAH tartalmú mátrixok, fogyasztási cikkek, szilárd és folyékony energiahordozó, tüzelőanyagok, szigetelőolajok, szénhidrogénelemzés, ásvány- és gyógyvizek (műszeres analitika- GC-MS, GC-FID, GC-ECD, HPLC-MS, ICP, AAS, GC SPME, VRK, FT-IR, AOX, TOC, FAAS, ETA, CVAAS, klasszikus analitika vizsgálatok és mintavétel)


188. Tóth Tibor Dr. - szakértő

munkahelyi levelegő vizsgálata, talaj mintavétele és vizsgálata


189. Ullrich Edéné - vezető minősítő IR+szakmai

ivóvíz-, felszín alatti víz-, ásvány és gyógyvíz-, felszíni víz-, fürdővíz (természetes és medencés)-, műveseállomások vízrendszereének vizsgálatai, hőerőművek víz és gőzrendszerének vizsgálata, szennyvízvizsgálat, talajkivonatok (ioncserélt vizes) vizsgálata


190. Üveges Márta Dr. - szakértő

ivóvíz, felszíni víz, ásványvíz, imissziós levegő, munkahelyi levegő, tengervíz üledék, kagyló, tengeri sün, spárga, vér szérum, haj, köröm


191. Varga Beáta Dr. - szakértő

gamma sugárzó izotópok-, alfa-sugárzó izotópok-, össz-alfa aktivitás-, össz-béta aktivitás-, béta sugárzó izotópok meghatározása, helyszíni radioanalitikai mérések, szennyezettség meghatározása, fémanalitika, elemanalitika AAS, ICP, XRF, proporcionális számlálók, szcintillációs detektorok, PIPS detektorok


192. Varjú György Dr. - szakértő

villamos és elektronikus készülékek, irodai és háztartási készülékek, ISM berendezések, műsorvevők és tartozékaik, háztartási készülékek, relévédelmi és automatikai készülékek, lakossági és munkahelyi környezetek, vasúti telepített és jármű berendezések kisfeszültségű villamos, valamint elektronikus ipari, relévédelmi, automatikai, irodai, háztartási készülékek ISM berendezések, műsorvevők és tartozékaik vizsgálata, EMC vizsgálatok: vezetett és sugárzott zavartűrés, zavarkibocsátás; rádiófrekvenciás zavarjellemzők, zavarkibocsátás, nem ionizáló mikrohullámú rádiófrekvenciás és kisfrekvenciás elektromágneses terek expozíciója, vezetett és sugárzott EM zajok vizsgálata


193. Varjuné Szalai Margit - szakértő

Ivóvíz és felszín alatti víz-, felszíni víz-, szennyvíz-, felszíni vizek üledéke-, szennyvíz iszap-, kommunális szennyvíziszapból készült komposzt AES, AAS-ETA, AAS-FAAS, AFS vizsgálatok


194. Varró Györgyné dr. - szakértő

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerinti irányítási rendszer


195. Vaskövi Béláné Dr. - minősítő

környezeti levegő szennyezettség vizsgálata (szakaszos, folyamatos, passzív), közösségi belső terek levegőminőség vizsgálata (szakaszos, folyamatos, passzív)


196. Vékes Erika Dr. - vezető minősítő

Vizsgálólaboratóriumi tevékenységhez Növényvédőszer maradvány vizsgálat bármilyen mátrixból, Mikotoxin, toxin maradvány vizsgálat bármilyen mátrixból, Oldószer maradvány vizsgálat, Kapszaicin tartalom vizsgálat, Zsírsav összetétel vizsgálat, Királis anyagok vizsgálata, sztereoizomerek és enantiomerek vizsgálat bármilyen mátrixból, Fehérje-, só-, zsír-, víztartalom meghatározás NIR technikával élelmiszerekből, Egyedi módszerfejlesztés kromatográfiás technikában bármilyen mátrixból, bármilyen kromatográfiás módszerrel, 4-Etil-fenol, 4-etil-gvajakol mérése borból, Gentamicin-szulfát mérése gyógyszeripari mátrixból, Szildenafil, tadalafil, vardenafil vizsgálata GC-MS módszerrel potencia növelő szerekből, Vitaminok mérése kromatográfiás módszerrel bármilyen mátrixból, Nitrit/nitrát tartalom mérése élelmiszeripari termékekből spektrofotometriával, Érzékszervi vizsgálat húsipari termékekből Orvos diagnosztikai laboratóriumok tevékenységéhez Oldószer maradvány vizsgálat, királis anyagok vizsgálata, sztereoizomerek és enantiomerek vizsgálat bármilyen mátrixból, egyedi módszerfejlesztés kromatográfiás technikában bármilyen mátrixból, bármilyen kromatográfiás módszerrel, Gentamicin-szulfát mérése gyógyszeripari mátrixból, Szildenafil, tadalafil, vardenafil vizsgálata GC-MS módszerrel potencia növelő szerekből Irányítási rendszer IFS, BRC, TESCO szabvány élelmiszeripari üzemekre, USA, Orosz export kisszállítás engedélyezése élelmiszeripari üzemekre, KMS tanúsítási rendszer szerinti tanúsíttatás sertés hízlalás- vágás-darabolás-logisztika-értékesítés, HACCP rendszer élelmiszeripari üzemekre, MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány vizsgálólaboratóriumokra, GMP laboratóriumi tevékenységre Referencia anyag gyártás Referencia anyagok előállítása, tisztítása kromatográfiás módszerekkel (CPC)


197. Verebélyiné Kevei Judit Mária - minősítő

Ivóvíz, palackozott víz, az ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, műveseállomás nyers és kezelt vize, felszíni alatti víz, mesterséges és természetes fürdővíz, fürdő tápvíz, termálvíz, szennyvíz és szennyvíziszap, szennyvíziszapból készült komposzt mikrobiológiai-, ökotoxikológiai-, membránszűréses-, lemezöntéses-, tenyésztések-, enzimológiai-, biokémiai vizsgálata


198. Veress Árpád - szakértő

Robbanásvédelmi felülvizsgálatok (villamos- és nem villamos berendezések)


199. Vértes Mária Magdolna - vezető minősítő

aszfalt, és útépítéshez használt anyagok mintavétele,vizsgálata


200. Vinczéné Görgényi Ágnes Dr. - vezető minősítő IR+szakmai

útépítési bitumenek, építési kőanyagok, aszfaltok, építési talaj, beton, friss beton, megszilárdult beton, hidraulikus kötőanyagú alaprétegek, útpályaszerkezetek, útburkolatok vizsgálata


201. Zakár István József - szakértő

Villamos biztosnágtechnikai tesztek, mérések, orvosi készülékek (defibrillátor, nagyfrekvenciás vágó, inkubátor, altató-lélegeztető, műtőlámpa, műtőasztal, röntgen készülékek, műtéti és örző monitor, EKG, invazív vérnyomás és véráramlásmérő, infúzió adagoló, vérmelegítő, steriliátorok, elektroterápiás készülékek, ultrahang diagnosztikai készülékek, cebtrifuga, külső pacemaker, audiometer, laminaris box) villamos biztonságtechnikai és funkcionális tesztelése, transzformátorok- szigetelés vizsgálata,


202. Zsoldos Judit Erzsébet - minősítő

Ivóvíz, felszíni- és felszín alatti víz (folyók, patakok, tavak), technológiai vizek (nyers, kezelt, ioncserélt, sótalanított, kazán és tápvíz), szennyvizek, szennyvíziszap laboratóriumi klasszikus, kis és nagyműszeres vizsgálata (tömeg, térfogat mérés, gravimetria, titrimetria, elektrokémia, konduktometria, spektrofotometria, lángfotometria AAS-láng, AAS-ETA, AAS-hidrid, AAS-hideggőzös


Használt rövidítések:
13485= Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszere
AQAP= Allied Quality Assurance Publications
ÉBIR= Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
EIR=Enenergiairányítási rendszer
IBIR= Információ biztonsági irányítási rendszer
KIR= Környezetirányítási rendszer
MEBIR= Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
MEES= Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok
MIR= Minőségirányítási rendszer