Eljárási díj

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet szabályozza.

 

A NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megállapító végzés, mint számviteli bizonylat

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet alapján a NAH által kiadott, az igazgatási szolgáltatási díjat megállapító végzések a számlával azonos joghatás kiváltására alkalmas bizonylatnak minősülnek, tartalmazzák azon információkat, amelyek a kötelezett teljesítéséhez szükségesek, megfelelően tartalmazzák továbbá a könyveléshez szükséges adatokat is.

A díjmegállapító végzések számviteli bizonylatnak minősülnek a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 165-167. §. rendelkezései értelmében, ezért külön számlát, díjbekérőt nem áll módunkban kiállítani.