Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság Daktiloszkópiai Szakértői Intézet

(NAH-1-1658/2017)

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

Tel: (1) 477-21-50

Fax:

Email: vereszkim@nszkk.gov.hu

Web:

Vereszki Mária

minőségügyi megbízott

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditálva:

1. Bűnjelről rögzített daktiloszkópiai ujj- és tenyérnyomtöredék, daktiloszkópiai nyilvántartásba küldött ujj- és tenyérnyomatok laboratóriumi vizsgálata;

2. Eredetben biztosított bűnjel kezelése nyomelőhívás céljából

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított részletező okirat (1)

Részletező Okirat (3) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. május 4-i határozatával az akkreditált szervezet nevének kijavítása.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. május 7-én kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány változás átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1658/2017

Státusz kezdetének napja: 2017-03-23 Státusz lejáratának napja: 2022-03-23