AQUALABOR Vízvizsgáló, Tervező és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma

(NAH-1-1043/2016)

Cím: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1

Tel: +36 (62) 572-040

Fax: +36 (62) 572-040

Email: aqualabor@aqualabor.hu

Web: www.aqualabor.hu

Basics Ferenc

ügyvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditálva:

1. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz, használati melegvíz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz (tápvíz, tisztított víz, medence víz), felszíni víz, természetes fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap, üledék bakteriológiai vizsgálata

2. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz, használati melegvíz, felszín alatti víz mikroszkópos biológiai vizsgálata

3. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz érzékszervi vizsgálata

4. ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz, használati melegvíz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz, felszíni víz, természetes fürdővíz, szennyvíz (szennyvíz, csurgalékvíz, híg biozagy), felszín alatti víz (monitoring kút, talajvíz), szennyvíziszap, talaj, üledék, hulladék laboratóriumi fizikai, kémiai (klasszikus analitika, elemanalitika, szerves kémiai analitika) vizsgálata

5. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz, használati melegvíz, felszín alatti víz, medence víz, felszíni víz, természetes fürdővíz, szennyvíz helyszíni vizsgálata

6. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, használati melegvíz, felszín alatti víz , mesterséges fürdővíz, felszíni víz, természetes fürdővíz mintavétele bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálat céljára

7. Szennyvíz, szennyvíziszap mintavétele bakteriológiai vizsgálathoz

8. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, használati melegvíz, felszín alatti víz , mesterséges fürdővíz, felszín alatti vizek (vízminőség észlelő kutak, talajvíz), szennyvíziszap, talaj, hulladék mintavétele fizikai és kémiai vizsgálathoz

9. Ivóvíz, termálvíz, felszín alatti víz mintavétel és mintaelőkészítés gázösszetétel és gáztartalom vizsgálatára

10. Ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, termálvíz, palackozott víz, használati melegvíz, felszín alatti víz, mesterséges fürdővíz, felszíni víz, természetes fürdővíz, szennyvíz, talaj, szennyvíziszap, üledék, hulladék mintaelőkészítés AAS és ICP-OES vizsgálatok céljára

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított részletező okirat (1)

Részletező Okirat (3) - Hatályos

Megjegyzések:

1. 2017.02.10-ig a 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. címre akkreditálva.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. október 26-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált terület pontosítása és visszavont szabvány jelzet átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1043/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-10-05 Státusz lejáratának napja: 2021-10-04

2020. november 30. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom