MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

Tanúsítási Igazgatóság

(NAH-6-0036/2015)

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 290.

Tel: +36-23-444-600

Fax: +36-23-444-601

Email: einetter@matrix-tanusito.hu

Web: www.matrix-tanusito.hu

Einetter Lajos

ügyvezető igazgató

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint akkreditálva:


- biztonságos informatikai (IT) termékek és rendszerek, 

- digitális archiválást végző szoftverek és alkalmazások,

- elektronikus aláírási termékek,

- elektronikus aláírási rendszerek,

- papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek.


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 és az MSZ EN 319 403:2015 szabvány szerint akkreditálva:


- eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Bővített Részletező Okirat (1)

Szűkített Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (4) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. március 16-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének bővítése.
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon tör-ténő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, vala-mint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. május 11-ei határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése.
4. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. március 1-i határozata alapján nyilvántartási szám átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-6-0036/2015

Státusz kezdetének napja: 2015-02-11 Státusz lejáratának napja: 2019-02-10

Bezárom