HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft.

Tanúsítási Divízió

(NAH-6-0048/2015)

Cím: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 6., 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Tel: +36-30-999-9549

Fax: +36-1-445-0414

Email: akos.szucs@hunguard.hu

Web: www.hunguard.hu

Szűcs Ákos

ügyvezető igazgató

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint akkreditálva:


- informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek,

- informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek,

- zárt elektronikus információs rendszerek, 

- digitális archiválást végző alkalmazások, 

- papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek, 

- elektronikus aláírási termékek, 

- elektronikus aláírási rendszerek,

- eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás területre.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Bővített Részletező Okirat (1)

Szűkített Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (4) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A NAH 2016. szeptember 7-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének bővítése.
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. február 15-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és jogszabály módosítás átvezetése.
4. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. február 8-i határozata alapján címváltozás és nyilvántartási szám átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-6-0048/2015

Státusz kezdetének napja: 2015-01-14 Státusz lejáratának napja: 2019-01-13