Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft.

(NAH-6-0034/2016/K )

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Tel: +36-30-296-7789

Fax: +36-30-296-7789

Email: serban.daniel@hu.certop.com

Web: www.certop.com

Serbán Dániel

ügyvezető igazgató

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány és a 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 7. és 8. § szerint akkreditálva:


- Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek.


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint akkreditálva:


- Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és rendszerek;

- Zárt elektronikus információs rendszerek.


Az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 és az MSZ EN 319 403:2015 szabvány szerint akkreditálva:


- eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatás


tanúsítása területre.Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Bővített Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (3) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A NAH 2017. február 22-i határozatával elrendelt akkreditált státusz területének bővítése.
2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon tör-ténő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, vala-mint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
3. Tanúsítási alrendszer: CERT-IBT01 (2017.02.07.)
4. Tanúsítási alrendszer: CERT-IBT02 (2017.02.07.)
5. Tanúsítási alrendszer: CERT-IBT03 (2017.02.07.)
6. Tanúsítási alrendszer: CERT-ISZ01 (2018.03.01.)
7. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. március 28-i határozata alapján jogszabály változás és szabvány jelzet változás átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-6-0034/2016/K

Státusz kezdetének napja: 2016-10-26 Státusz lejáratának napja: 2021-10-25

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom