VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Mintavételi csoport

(NAH-7-0034/2018)

Cím: 9025 Győr, Bálint M. u. 100.

Tel: +36 (96) 510-480

Fax: +36 (96) 510-499

Email: bartal@vidra.hu

Web: www.vidra.hu

Bartal György

ügyvezető igazgató

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditálva:

1. felszíni víz és felszín alatti víz helyszíni vizsgálata (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, hőmérséklet),

2. felszíni vizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai-, szervetlen és szerves mikroszennyezők) vizsgálatokhoz,

3. felszín alatti és talajvizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai-, szervetlen ésszerves mikroszennyezők) vizsgálatokhoz,

4. tisztítóberendezésekből származó – kezelt ipari – vizek mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai-, szervetlen és szerves mikroszennyezők) vizsgálatokhoz,

5. talajok mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai-, szervetlen és szerves mikroszennyezők) vizsgálatokhoz,

6. hulladékokból és veszélyes hulladékok mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai-, szervetlen és szerves mikroszennyezők) vizsgálatokhoz

területre.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (2)

Részletező Okirat (3) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. május 9-i határozatával az akkreditálási követelmény változás átvezetése.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. július 23-án kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány változás átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-7-0034/2018

Státusz kezdetének napja: 2018-05-10 Státusz lejáratának napja: 2023-05-10

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom