Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Mintavevő Munkacsoport

(NAH-7-0064/2016)

Cím: 7634 Pécs, 54003/1 hrsz.

Tel: +36 (72) 506-300

Fax: +36 (72) 506-350

Email: titkarsag@ddvizig.hu

Web: www.ddvizig.hu

Márk László

igazgató

Akkreditált tevékenység:

1. felszín víz, szennyvíz helyszíni vizsgálata

területre az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelően, valamint

1. felszíni víz, szennyvíz mintavétele fizikai, kémiai (általános kémiai, szerves- és szervetlen mikroszennyezők) vizsgálatok céljára

területre az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 4. fejezetének és 5.1- 5.3., 5.4.1-5.4.2., 5.4.7., 5.5.1-5.5.7., 5.7-5.8., 5.10.1-5.10.3., 5.10.7-5.10.9. szakaszainak, valamint a NAR-19-IV szabályzatnak való megfelelően.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat

Részletező Okirat (2)

Részletező Okirat (3) - Hatályos

Megjegyzések:

1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. szeptember 7-i határozata alapján visszavont szabvány jelölés átvezetése.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. április 5-i határozata alapján a visszavont szabvány jelölés átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-7-0064/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-08-24 Státusz lejáratának napja: 2021-08-23