WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Nonprofit Kft.

Jártassági Vizsgálati Osztály

(NAH-8-0003/2018)

Cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel: +36-30-627-3708 ; +36-1-872-3628

Fax: +36-1-872-3806

Email: szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Web: www.qualcoduna.hu

Szegény Zsigmond

osztályvezető

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabványra akkreditálva:


1. ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz, fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap/fenéküledék, talaj kémiai és fizikai vizsgálataira;


2. emissziós pontminták és levegő gázhalmazállapotú szennyező anyagokkal adalékolt elnyelető oldatok (immissziós elnyelető oldatok) kémiai vizsgálataira;


3. felszíni víz hidrobiológiai vizsgálataira jártassági vizsgálatok tervezése, szervezése, végrehajtása


területre.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (2) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. március 14-én kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-8-0003/2018

Státusz kezdetének napja: 2018-08-29 Státusz lejáratának napja: 2023-08-29

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom