Országos Meteorológiai Szolgálat
Megfigyelési Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ
Jártassági Vizsgálati Iroda

(NAH-8-0004/2021)

Cím: 1181 Budapest, Gilice tér 39.

Tel: +36-20-337-5762

Fax: +36-1-346-4647

Email: dezsi.v@met.hu

Web: www.met.hu

Dézsi Viktor

osztályvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint akkreditálva:

1. helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző vizsgálólaboratóriumok részére;

2. levegőterheltségi szint mérését végző vizsgálólaboratóriumok részére

területre.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1) - Hatályos

Megjegyzések:

Akkreditálási okiratszám: NAH-8-0004/2021

Státusz kezdetének napja: 2021-08-26 Státusz lejáratának napja: 2026-08-26