Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ Jártassági Vizsgálati Iroda

(NAH-8-0004/2016)

Cím: 1181 Budapest, Gilice tér 39.

Tel: +36-20-337-5762

Fax: +36-1-346-4647

Email: dezsi.v@met.hu

Web: www.met.hu

Dézsi Viktor

osztályvezető

Akkreditált tevékenység:


Az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint akkreditálva:


1. helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrzését végző vizsgálólaboratóriumok részére jártassági vizsgálatok szervezése, 


2. levegőterheltségi szint mérését végző vizsgálólaboratóriumok részére jártassági vizsgálatok szervezése,


3. kalibráló laboratóriumok részére jártassági vizsgálatok szervezése.

Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat (1)

Részletező Okirat (2) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. január 18-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének termék jelzet módosítása.

Akkreditálási okiratszám: NAH-8-0004/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-12-21 Státusz lejáratának napja: 2021-12-20