Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság
Kriminalisztikai Szakértői Intézet

(NAH-1-1686/2017)

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

Tel: +36 (1) 477-2170

Fax: +36 (1) 477-2169

Email: kissi@nszkk.gov.hu

Web: http://www.nszkk.gov.hu/

Kiss István

minőségügyi megbízott

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditálva:

1. Fegyverszakértői vizsgálatok:

• Torkolati energia meghatározása lövedék sebességméréssel és számítással,

• Fegyver vizsgálata a fődarabok és működés vizsgálatával,

• Töltény vizsgálata az alkatrészei és működés vizsgálatával

• Lövedékek összehasonlító vizsgálata a rajtuk lévő nyom alapján

• Töltényhüvelyek összehasonlító vizsgálata a rajtuk lévő nyom alapján

2. Írásszakértői vizsgálat:

• Írásszakértői vizsgálat a sajátosságok alapján

3. Nyomszakértői vizsgálatok:

• Lábbeli nyom összehasonlító vizsgálata

• Feszítési eszköznyom összehasonlító vizsgálata

• Zárszerkezetek nyomtani vizsgálata

4. Okmányszakértői vizsgálatok


Tevékenység részletezve:

Részletező Okirat

Részletező Okirat (2)

Részletező Okirat (3)

Részletező Okirat (4)

Részletező Okirat (5)

Részletező Okirat (6) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. augusztus 17-én kiadott határozatával elrendelt részletező okirat javítása.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. március 14-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének bővítése.
3. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. február 6-án kiadott határozatával elrendelt részletező okirat javítása.
4. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. április 23-án kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány változás átvezetése.
5. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. szeptember 16-án kiadott határozatával elrendelt módszerazonosítók átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1686/2017

Státusz kezdetének napja: 2017-05-11 Státusz lejáratának napja: 2022-05-11