Karrier

Nemzeti Akkreditáló Hatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Titkársági referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1119 Budapest, Tétényi út 82.

Ellátandó feladatok:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a NAH elnöke programjainak, találkozóinak szervezésében. Az Elnök intézkedése alapján részt vesz a találkozókon, feljegyzést, emlékeztetőt készít.
Az Elnök intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen képviseli a hatóságot a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon. Ezekről az Elnök kérésének megfelelően személyesen vagy írásban beszámol felé.
Részt vesz a döntés előkészítő anyagok, beszámolók, előterjesztések, elemzések előkészítésében, valamint az Elnök által készítendő dokumentumok, prezentációk előkészítésében.
Az Elnök intézkedése alapján adatokat, információkat kér be a Hatóság többi szervezetétől, illetve tájékoztatja azokat.
Szervezi az Elnök belföldi és külföldi útjait, találkozóit, szükség esetén gondoskodik a közlekedési eszközök, valamint a szállás és étkezés biztosításáról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Államilag elismert felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenység ismertetésével;
2. Egy darab 4x4 cm-es digitális színes fénykép;
3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata;
4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szórád Róbert nyújt, a +36203696001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szórád Róbert részére a robert.szorad@nah.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15. 


Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére.

I. Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,
 •  kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

II. Pályázati feltételek:

 1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;
 4. Büntetlen előélet.

III. Elvárások:

 • Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete

IV. Előnyt jelent:

 • A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

V. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. július 30.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat minősítők, szakértők részére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői nyilvántartásba való felvételre nyilvános és folyamatos pályázatot hirdet.

Az alábbi feltételeknek megfelelő sikeres pályázó minősítőként vagy szakértőként kijelölésre kerülhet az egyes akkreditálási eljárásokban.

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
 • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
 • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
 • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
 • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

 • kapcsolatteremtő,
 • elemző
 • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban megadott feltételeket is. A pályázatot az akkreditálási kategória megjelölésével és részletes szakmai önéletrajzzal (formanyomtatványok letölthetők innen: https://www.nah.gov.hu/dokumentumok_palyazoknak), a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani: titkarsag@nah.gov.hu

Az akkreditálásban a szakértői munka teljes munkanapokat vesz igénybe a helyszíni szemlék (auditok) során, kérem ezt vegyék figyelembe!