Karrier

Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Vizsgáló-, Tanúsító- és Ellenőrző Szervezetek Akkreditálási Főosztály Irányítási rendszer Tanúsító Szerv, Személytanúsító Szervezetek, Környezetvédelmi Hitelesítő Szervezetek Osztálya pályázatot hirdet 2 fő akkreditálási referens munkakör betöltésére

Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,
 • kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

I. Pályázati feltételek:

 1. Műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, építészmérnök, informatikai mérnök, közgazdász, illetve ezekkel releváns végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője, továbbá e személyek közeli hozzátartozója akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek;
 4. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga.

Minőségirányítási területen (MIR, KIR, MEBIR, ÉBIR, IBIR, EIR, MEES, stb. irányítási rendszerek területein) szerzett gyakorlat, melybe beleszámít a területeken végzett tanácsadói tevékenység illetve a rendszer kiépítésében történő részvétel.

MIR és/vagy KIR és/vagy MEBIR és/vagy EIR és/vagy MSZ EN ISO 13485 és/vagy ÉBIR és/vagy IBIR illetve egyéb területeken szerzett belső auditori és/vagy vezető auditori végzettség.

EU ETS és EMAS rendszerek ismerete; alkalmazása.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Egy darab színes fényképet;
 3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 4. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 5. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. május 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Vizsgáló-, Kalibráló-, Mintavevő- és EU ETS Hitelesítő Szervezetek Akkreditálási Főosztály Vegyészeti Vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek és EU ETS hitelesítő szervezetek Osztálya pályázatot hirdet 1 fő részére akkreditálási referens munkakör betöltésére, környezeti vizsgálólaboratóriumi területre.

Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,
 •  kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

I. Pályázati feltételek:

 1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;
 4. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. május 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat minősítők, szakértők részére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői nyilvántartásba való felvételre nyilvános és folyamatos pályázatot hirdet.

Az alábbi feltételeknek megfelelő sikeres pályázó minősítőként vagy szakértőként kijelölésre kerülhet az egyes akkreditálási eljárásokban.

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
 • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
 • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
 • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
 • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

 • kapcsolatteremtő,
 • elemző
 • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban megadott feltételeket is. A pályázatot az akkreditálási kategória megjelölésével és részletes szakmai önéletrajzzal (formanyomtatványok letölthetők innen: https://www.nah.gov.hu/dokumentumok_palyazoknak), a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani: titkarsag@nah.gov.hu

Az akkreditálásban a szakértői munka teljes munkanapokat vesz igénybe a helyszíni szemlék (auditok) során, kérem ezt vegyék figyelembe!