Karrier

Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Vizsgáló-, Kalibráló-, Mintavevő- és EU ETS Hitelesítő Szervezetek Akkreditálási Főosztály Mezőgazdasági és Élelmiszer Vizsgálólaboratóriumok Osztálya pályázatot hirdet 2 fő részére Akkreditálási referens munkakör betöltésére, élelmiszer és mezőgazdasági vizsgálólaboratóriumi területre.

Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelési szakasz lezárásáig,
 • kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

I. Pályázati feltételek:

 1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője, akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;
 4. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. március 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Vizsgáló-, Kalibráló-, Mintavevő- és EU ETS Hitelesítő Szervezetek Akkreditálási Főosztály Vegyészeti Vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek és EU ETS hitelesítő szervezetek Osztálya pályázatot hirdet 3 fő részére Akkreditálási referens munkakör betöltésére, környezeti vizsgálólaboratóriumi területre.

Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,
 •  kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

I. Pályázati feltételek:

 1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;
 4. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. március 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat Szakmai referens - Minőségirányítási vezető munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet Szakmai referens - Minőségirányítási vezető munkakör betöltésére.

A minőségirányítási vezető ellátandó feladatai:

 • A Hatóság irányítási rendszerének kialakítása, működtetése, a működésének koordinálása, karbantartása, fejlesztése.
 • A minőségirányítási rendszerbe tartozó dokumentum kezelése (engedélyezés, jóváhagyás, érvénytelenítés, visszavonás, életbe léptetés, módosítás, egyéb feladatok)
 • feljegyzések kezelése (létrehozás, módosítás. elemzés, egyéb).
 • A belső auditok, vezetőségi átvizsgálások szervezése, lebonyolításának koordinálása.
 • Az auditok során tapasztalt nem megfelelőségek és hibajavító intézkedések kezelése, azok megvalósulásának felügyelete.
 • A minőségirányítási rendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek koordinálása.
 • A Főigazgató intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen a Hatóság képviselete a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon.
 • Részvétel a döntéselőkészítő anyagok, beszámolók, előterjesztések, elemzések előkészítésében, valamint a Főigazgató által készítendő dokumentumok, prezentációk előkészítésében.
 • A Főigazgató intézkedése alapján adatokat, információkat bekérése Hatóság többi szervezetétől.
 • A Főigazgató belföldi és külföldi útjainak, találkozóinak szervezésében való közreműködés, szükség esetén gondoskodás a közlekedési eszközök, valamint a szállás és étkezés biztosításáról.
 • Kapcsolattartás, valamint a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetekkel, munkacsoportjaival, bizottságaival.
 • A Hatóság honlapjának, valamint Twitter oldalának folyamatos karbantartása, adminisztrátori feladatok ellátása.

I. Pályázati feltételek:

 1. Felsőfokú műszaki és minőségirányítási végzettség;
 2. Belső auditori vagy vezető auditori képzettséget igazoló bizonyítvány;
 3. Minőségirányítási területen szerzett tapasztalat (igazolt szakmai tapasztalat minőségirányítási területen minimum 5 év);
 4. Irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete /word, excel, power point, stb./;
 5. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 6. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa tisztségviselője, továbbá e személyek közeli hozzátartozója akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek;
 7. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

Akkreditálási területen szerzett ismeretek, akkreditált szervezetnél eltöltött jogviszony.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Egy darab színes fényképet;
 3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 4. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 5. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. március 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat Adminisztrátori munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet Adminisztrátor munkakör betöltésére.

Az adminisztrátor ellátandó feladatai:

 • A Hatóság ügyviteli szabályainak megfelelően kezeli az ügyiratokat, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezéseket, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében. Kezeli a szervezet belső és külső elektronikus és postai levelezési rendszerét.
 • Intézi a Hatóság közlönyeinek, folyóiratainak kezelését, irattározását, részt vesz az irattározási selejtezés végrehajtásában.
 • Naprakészen nyilvántartja a beérkezett számlákat az elektronikus iktató rendszerben, a számlákat rendszerezi, gyűjti, és előkészíti átadásra az ITM részére.
 • Közreműködik a Hatóság belső és külső képzéseinek előkészítésében, lebonyolításában, valamint azok dokumentálásában.
 • Ellátja a Hatóság szerződéseinek és költségfelhasználásának nyilvántartását, nyomon követését az információk biztosítása érdekében.
 • A Hatóság Ügyviteli szabályainak megfelelően az ügyiratokat kezeli, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezések, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében.
 • Gondoskodik a recepciós feladatok ellátásáról, valamint a futárpostai küldemények átvételéről.
 • Gondoskodik a kimenő és a bejövő posta kézbesítéséről, valamint az MKEH felé történő iratátadásról, valamint az onnan jövő iratok átvételéről.

I. Pályázati feltételek:

 1. Középfokú végzettség /érettségi bizonyítvány;
 2. Kiváló kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség;
 3. Számítógép felhasználói szintű ismerete;
 4. Büntetlen előélet.

II. Előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat/gyakorlat.

III. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Egy darab 4x4 cm-es színes fényképet;
 3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel és a foglalkoztatás a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, munkaviszony keretében történik.

V. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. március 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Titkársági referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VI. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat minősítők, szakértők részére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői nyilvántartásba való felvételre nyilvános és folyamatos pályázatot hirdet.

Az alábbi feltételeknek megfelelő sikeres pályázó minősítőként vagy szakértőként kijelölésre kerülhet az egyes akkreditálási eljárásokban.

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
 • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
 • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
 • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
 • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

 • kapcsolatteremtő,
 • elemző
 • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban megadott feltételeket is. A pályázatot az akkreditálási kategória megjelölésével és részletes szakmai önéletrajzzal (formanyomtatványok letölthetők innen: https://www.nah.gov.hu/dokumentumok_palyazoknak), a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani: titkarsag@nah.gov.hu

Az akkreditálásban a szakértői munka teljes munkanapokat vesz igénybe a helyszíni szemlék (auditok) során, kérem ezt vegyék figyelembe!