Karrier

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet Titkársági referens munkakör betöltésére

A Titkársági referens ellátandó feladatai:

- Közreműködik a NAH elnöke programjainak, találkozóinak szervezésében.

- Az Elnök intézkedése alapján részt vesz a találkozókon, feljegyzést, emlékeztetőt készít.

- A Hatóság ügyviteli szabályainak megfelelően kezeli az ügyiratokat, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezéseket, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében. Kezeli a szervezet belső és külső elektronikus és postai levelezési rendszerét.

- Az Elnök intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen képviseli a hatóságot a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon. Ezekről az Elnök kérésének megfelelően személyesen vagy írásban beszámol felé.

- Részt vesz a döntés előkészítő anyagok, beszámolók, előterjesztések, elemzések előkészítésében, valamint az Elnök által készítendő dokumentumok, prezentációk előkészítésében.

- Az Elnök intézkedése alapján adatokat, információkat kér be a Hatóság többi szervezetétől, illetve tájékoztatja azokat.

- Szervezi az Elnök és a hatóság munkatársainak belföldi és külföldi útjait, találkozóit, szükség esetén gondoskodik a közlekedési eszközök, valamint a szállás és étkezés biztosításáról.

- Intézi a Hatóság dokumentumainak kezelését, irattározását, részt vesz az irattározási selejtezés végrehajtásában.

- Intézi a Hatóság eszközeinek kezelését, részt vesz a selejtezés végrehajtásában.

- Közreműködik a Hatóság belső és külső képzéseinek előkészítésében, lebonyolításában, valamint azok dokumentálásában.

- A Hatóság honlapján admin feladatokat lát el.

I. Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Állami felsőfokú végzettség,

- Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

- Angol nyelv alapfokú ismerete

II. Előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat/gyakorlat.

III. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Egy darab 4x4 cm-es színes fényképet;

3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján történik.

IV. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2020.01.06.

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre.

V. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat kiírásának időpontjában létszámfelvételi tilalom van érvényben. A foglalkoztatás feltétele a betöltésre vonatkozó mentesség jóváhagyása.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a Hatóság általi, pályázathoz kapcsolódó kezeléséhez. A Hatóság a pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére.

I. Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

• a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,

• kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,

• a Hatóság elnökének döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

II. Pályázati feltételek:

1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);

2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);

3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;

4. Büntetlen előélet.

III. Elvárások:

• Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete

IV. Előnyt jelent:

• A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

V. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;

4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2020. január 15.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.Pályázat minősítők, szakértők részére


2020. november 30. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom