Az akkreditált szervezetek adatbázisának ismertetése


I. Mit tartalmaz?


A NAH honlap "Akkreditált szervezetek adatbázisa" menüpontja alatt található online adatbázis az akkreditált szervezetek és természetes személyek alábbi adatait tartalmazza:

1. A 2015. évi CXXIV. törvény rendelkezése szerint, a jogerőre emelkedett új vagy módosító akkreditálási határozat alapján:

a. az akkreditált szervezetek és természetes személyek nyilvántartási számát,

b. az akkreditált szervezetek (szervezeti egységek) cégnevét és természetes személyek nevét,

c. az akkreditált szervezetek (szervezeti egységek) székhelyét, telephelyeit és természetes személyek lakóhelyét,

d. az akkreditált tevékenységet és tevékenységi területet,

e. az akkreditált státusz kezdeti és lejárati időpontját.

f. az akkreditált státusz részleges vagy teljes felfüggesztésére, részleges vagy teljes körű visszavonására vonatkozó információkat,

g. hitelesítő szervezetek tekintetében azokat a tagállamokat, amelyekben a hitelesítő szervezet hitelesítést végez

2. Az akkreditált által az akkreditálási kérelemben megadott elérhetőségi adatok (telefonszám, faxszám, e-mail cím, weblapcím, az akkreditált egység vezetésével megbízott személy neve és beosztása). Jelen pontban megadott adatok tájékoztató jellegűek.


II. Hogyan kérhető módosítás?


1. A 2015. évi CXXIV. törvény rendelkezése szerint közzétett adatok módosítása kizárólag a NAH által hozott jogerős határozat alapján történhet. A határozat az akkreditált által benyújtott kérelem (területbővítés, területszűkítés, változás-bejelentés) alapján lefolytatott eljáráson alapul.

2. Az akkreditált egység vezetésével megbízott személy nevének, beosztásának módosítása a 2015. évi CXXIV. törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti jelentős változás-bejelentési kérelem alapján indult eljárás eredményeként történhet.

3. Egyéb elérhetőségi adatok módosítása cégszerűen aláírt bejelentés alapján történhet.


Használati útmutató az adatbázis kezeléséhez


I. Státuszválasztás


1. Érvényes státusz

Azon szervezetek és természetes személyek felsorolása, amelyek a keresés időpontjában érvényes akkreditált státusszal rendelkeznek.

2. Felfüggesztett státusz

Azon szervezetek és természetes személyek felsorolása, amelyek akkreditált státusza a keresés időpontjában részlegesen vagy teljes körűen jogerősen fel van függesztve.

3. Visszavont státusz

Azon szervezetek és természetes személyek felsorolása, amelyek akkreditált státusza a keresés időpontjában részlegesen vagy teljes körűen jogerősen vissza van vonva. 


II. Típusválasztó sor


A "Szervezet típusa" megjelölésnél a 2015. évi CXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésben felsorolt szervezetek és természetes személyek csoportjai közül lehet választani. Az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek irányítási rendszerenként külön is kiválaszthatók. Alapértelmezésként az összes szervezet felsorolása jelenik meg.

III. Kulcsszó megadása


Kulcsszó szerinti kereséshez legalább 1 karakter (betű vagy szám) megadása szükséges. Pontosabb a keresés, ha több karaktert használ. A rendszer felsorolja mindazon szervezeteket és természetes személyeket, amelyeknél a megadott karaktersorozat a honlapon közzétett adatokban - beleértve a részletező okiratokat is- megtalálható.

IV. Gyorskeresés akkreditált tevékenységi kategóriánként


A menüpont alapértelmezésként megjeleníti az összes akkreditált tevékenységi kategóriát (az irányítási rendszereket külön-külön is) és megadja a kategórián belül érvényes státusszal rendelkező szervezetek és természetes személyek számát. A kategória megnevezésére kattintva felsorolásra kerül a kategóriába tartozó összes akkreditált.


Az akkreditált szervezetek száma valójában a kiadott státuszok számát jelenti, mivel egy szervezetnek több nyilvántartási számú státusza létezhet (pl. laboratóriumok, termék- és irányítási rendszer tanúsító szervezetek esetében). Az integrált irányítási rendszerek akkreditálása következtében egy szervezet azonos nyilvántartási számon többféle szervezet típusban (pl. MIR, KIR, IBIR tanúsító) is megtalálható (Ezért a Keresés főlapról megnyitott Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek/Management Systems Certification lapon feltüntetett szervezetek összes száma nagyobb mint a Keresés főlapon ebben a kategóriában jelzett szám).