Akkreditálási Világnap 2021
2021. 06. 09.

Akkreditálás: A fenntartható fejlődési célok megvalósításának támogatása


Az ENSZ 193 tagállama 2015 szeptemberében fogadta el az új integrált fenntartható fejlődési és fejlesztési keretrendszert, az Agenda 2030-at (hivatalos nevén: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development), amely a szegénység megszüntetéséhez, az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, Földünk környezeti rendszerének megóvásához vázol fel elképzeléseket. Az új keretrendszer egyik fő jellegzetessége, hogy – szemben a korábbi fejlesztési együttműködési tervekkel – átveszi a fenntartható fejlődési programok átfogóbb szemléletét, minden ország és régió számára célokat és feladatokat ír elő. Az Agenda középpontjában a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG) állnak, minden nemzetre érvényesen és senkit nem kihagyva a célok megvalósulásából („leaving no-one behind”).

Az akkreditáció más minőségirányítási infrastruktúrákkal együtt, ideértve a metrológiát, a szabványosítást, a megfelelőségértékelést és a piacfelügyeletet, biztosítja a műszaki alapokat, amelyek kritikus fontosságúak a fejlett és a fejlődő társadalmak működése szempontjából. Lehetővé teszi az ipari fejlődést, a kereskedelem versenyképességét a globális piacokon, a természeti és emberi erőforrások hatékony felhasználását, az élelmiszerbiztonságot, az egészségügyet és a környezetvédelmet.

Az akkreditáció pozitív hatása tehát egyértelműen összhangban áll az emberek, a jólét és a bolygó pillérével, és a döntéshozóknak, a vállalkozásoknak és más érdekelt feleknek megoldásokat kínál az SDG-kben szereplő számos cél és célkitűzés megvalósítására, mérésére és nyomon követésére, valamint a támogatásra, hogy elérje azokat.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság csatlakozik a nemzetközi akkreditáló közösség ünnepnapjához.

Az Akkreditálási Világnapra megjelent az „emberek”, a „bolygó” és a „jólét” témájú három IAF / ILAC WAD 2021 videó az IAF / ILAC Youtube csatornán a következő linkeken:

Emberek: https://youtu.be/qqViC-qA6W


Bolygó: https://youtu.be/J9N7Hn5tUV4


Jólét: https://youtu.be/7lPF2pSV1Vk


A kapcsolódó nemzetközi kiadványt itt tekintheti meg: https://ilac.org/?ddownload=12374