Szakrendszeri regisztráció, költségvetési szervek meghatalmazásai
2021. 05. 06.

A 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó költségvetési szervek (minisztériumok, kormányhivatalok, közintézetek, államigazgatási szervek, igazgatóságok, hivatalok, egyetemek) úgy lehetnek a NAH regisztrált ügyfelei az akkreditálási szakrendszerben (Akkreditációs Hatósági Eljárás Támogató Rendszer, a továbbiakban: AHETÁR), hogy a szervezetek vezetői a szakrendszer használatára kijelölt személyeknek meghatalmazást adnak. A meghatalmazás formai és tartalmi követelményeiről előzőleg már itt adtunk tájékoztatást, de visszajelzések alapján egy nem kötelező használatú formanyomtatványt is közzéteszünk.

AHETAR_Meghatalmazas_jsz_ 01

A meghatalmazások kitöltése során a következőkre érdemes kiemelt figyelmet fordítani:

1. Az adatok – beleértve a személyes adatokat is – pontos, hiánytalan megadása (jogi személy, meghatalmazott);

2. Mire terjed ki a meghatalmazás? (Több akkreditált szervezetre is kiterjedhet, de az egyértelműen derüljön ki.)

3. A meghatalmazás időbeli hatálya (konkrét dátum -tól -ig, vagy „azonnali” - „visszavonásig”);

4. A meghatalmazó cégszerű aláírása.

A meghatalmazás birtokában az e-mailben kiküldött tájékoztatóban szereplő második pont alatt leírtakat követve be tudják regisztrálni a képviselt költségvetési szervet.