Szakrendszeri regisztráció GYIK/FAQ
2021. 04. 16.

A NAH honlapján rendszeresen az elektronikus akkreditálási szakrendszer használatbavételét segítő információkat fogunk elérhetővé tenni. A regisztráció során felmerült gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat osztjuk meg először:

Költségvetési szervek/meghatalmazás

A szervezetünk költségvetési szerv, nincs Rendelkezési Nyilvántartásunk, nem regisztrálhatunk?

Minden költségvetési szerv részére (egyetemek, kormányhivatalok stb.) nem releváns a rendelkezési nyilvántartás használata. A szakrendszer regisztrációhoz nem szükséges.

A költségvetési szervek meghatalmazást adnak a célszemélyeknek-ügyféladminisztrátorok és ügyfél kapcsolattartóknak- akik a NAH-os szakrendszerben fognak dolgozni.


Mit tartalmazzon a meghatalmazás?

A meghatalmazásnak a következő elemeket kell tartalmaznia.

Formai követelmények:

• Közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni

• Meghatalmazó aláírása:

jogi személy: cégszerű aláírása

természetes személy: két tanú szükséges

Tartalmi követelmények:

• Meghatalmazó és meghatalmazott személyes adatai, amely alapján egyértelműen azonosítható a személy

jogi személy: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám

természetes személy: név, anyja neve, szül. hely, idő, lakcím stb.

• Ügy pontos meghatározása, amire a meghatalmazás kiterjed


Mire lehet meghatalmazást tenni?

Meghatalmazások az e-akkreditáláshoz használt, Akkreditációs Hatósági Eljárást Támogató Rendszer használatához a következőek lehetnek:

Akkreditálási eljárásokkal kapcsolatos Ügyfél adatok adminisztrációjához: Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási szakrendszerének használata Ügyfél adatainak adminisztrációjával kapcsolatban.

Akkreditálási eljárásokkal kapcsolatos Ügyfél kapcsolattartásásához: Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási szakrendszerében eljárásokkal kapcsolatos kapcsolattartás, kommunikáció és ügyintézés.


Milyen formában küldjük el?

• Regisztrációs felületen csatolni (aláírt és pecsételt vagy elektronikusan hitelesített dokumentum formájában)

• vagy titkarsag@nah.gov.hu címre küldeni


Kapcsolódó információk:

https://www.nah.gov.hu/hirek/929


Hibaüzenetek:

„…Az RNY ellenőrzés sikertelen volt …”,

Kérjük, hogy a regisztrációs tájékoztatóban szereplő 2. pont utáni részt próbálja meg ismét (ügyfél regisztráció) és a Csatolmányoknál dokumentum kategória kiválasztása után töltsenek fel 1 fájlt, ha nincs kéznél alkalmas dokumentum, akkor akár a mellékletben megkapott NAH_KÖFOP_regisztráció.docx -et. A NAH dolgozik a probléma megoldásán.


Értesítések:

Az értesítéseket az ügyfélkapu regisztráló személy fogja-e kapni, vagy az a személy, akit kapcsolattartóként adunk meg?

A szakrendszerben az akkreditálási eljáráshoz kapcsolódó üzenetek közvetlen megtekinthetőek lesznek az ügyfél adminisztrátor és az ügyfél kapcsolattartó által is, akik a személyes ügyfélkapujukkal lépnek be a szakrendszerbe. (RNY-ben történő felhatalmazás és szakrendszerben történő regisztrációt követően).