Frissített útmutató az elektronikusan küldött dokumentumok, kérelmek beadási módjáról
2021. 02. 15.

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket arról, hogy a 2015. évi CXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint az akkreditálási, a bővítési, a felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet elektronikus formában kell benyújtani.

A kérelem az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdésében szabályozott elektronikus ügyintézés útján, elektronikus aláírással hitelesített dokumentum formájában ügyfélkapun, vagy hivatali kapun keresztül, illetve a 4. pontban leírtak szerint adható be.

Továbbiak:

1. A dokumentumok bármilyen MS Office formátumban (Word, Excel stb.), vagy PDF fájlban beküldhetők, hivatali kapun keresztül csak PDF formátumban. Az egyéb fájlok használatát (pl. jpg, OpenOffice/LibreOffice fájlok) kérjük kerülni.

2. Az akkreditálási, területbővítési, felügyeleti vizsgálati eljárás kérelmezésekor, jelentős változás bejelentésekor küldendő fájlokat a honlapról is letölthető „zip” tömörített mappákban lévő (NAD-102, NAD-103, NAD 104) rendezési struktúra szerint szükséges megküldeni tömörített formában (zip preferált). Ügyfélkapun küldött dokumentum esetén pedig PDF formátumban kell megküldeni, tömörített állományokban.

3. A munkánk megkönnyítése érdekében kérjük, hogy figyeljenek oda az alábbiakra:

• rövid fájlnév (max. 20 karakter);

• szkennelés a dokumentumok fényképezése helyett;

• informatív fájlnevek használata (utaljon arra, amit tartalmaz a fájl);

• kerülni kell a speciális karakterek, ékezetek, szóközök használatát.

4. Az Ügyfél a kérelmet a referens e-mail címére és a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre is megküldheti. Lehetőség van biztonságos tárhelyre (pl. az ügyfél FTP szerverére, OneDrive-ra, GoogleDrive-ra stb.) is feltölteni a dokumentumokat, ez esetben biztosítani kell, hogy a dokumentumok időben a NAR-01 szabályzatnak megfelelően legyenek elérhetőek.

Hiánypótlások esetén a dokumentumok a NAH belső szabályzata szerint elsődlegesen az akkreditálási referensnek, vagy a hivatali kapun keresztül küldendők elektronikus formában.

6. Lehetőség szerint több e-mailben elküldött dokumentumnak egymást követően, ugyanazon napon kell beérkeznie.

Ez a közlemény a 2018. 12. 19-i közleményünk módosítása.