Tájékoztatás Vizsgaközpontok részére
2021. 01. 19.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 § szerint

- szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát,
- szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát
a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv (azaz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. (A személytanúsító szervezetek működésének meg kell felelnie az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabványnak.)

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020.04.16-án Honlapján közzétette ütemtervét a Vizsgaközpontok személytanúsító szervezetként történő akkreditálására vonatkozóan.
A vizsgaközpontok akkreditálására való felkészülés jegyében az ütemterv 5- mérföldkövet tartalmaz az alábbiakban összefoglalva:

• 1. mérföldkő – A kapcsolódó jogszabályok megismerése,

• 2. mérföldkő – A Hatóság szabályzatainak felülvizsgálata, módosítása,

• 3. mérföldkő – Új minősítők/szakértők kompetencia meghatározása,

• 4. mérföldkő – Képzések,

• 5. mérföldkő – Akkreditálási kérelmek befogadása, eljárások lefolytatásának megkezdése.

A fenti mérföldkövek jól tükrözik, hogy a vizsgaközpontok akkreditálásra való felkészülés, több akkreditálásban jártas szakember összetett, jól megszervezett, összehangolt munkáját igényli.
Fontos megemlíteni az 1. mérföldkő tekintetében a vizsgaközpontok akkreditálásának alapját adó, az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány alapján a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmények figyelembevételével, képzési területenként kidolgozott és közzétett tanúsítási rendszerkövetelményeket, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tesz közzé a honlapján.

Jelenleg a tanúsítási rendszerkövetelmények jóváhagyás alatt vannak, közzétételük hamarosan várható.

Az akkreditálás lefolytatásának követelményrendszerét a Hatóság NAR szabályzatai határozzák meg. A NAH honlapján közzétett NAR szabályozó dokumentumok elérhetősége: https://nah.gov.hu/NAR_Dokumentumok. A NAR-01 az akkreditálási folyamat leírását tartalmazza, a NAR-06 dokumentum pedig a szakértők feladatát, hatáskörét írja le. A 2. mérföldkő a vizsgaköz-pontok akkreditálásának feltételeként ezeknek a dokumentumoknak az aktualizálását jelenti a jóvá-hagyott tanúsítási rendszerkövetelmények figyelembevételével.

Az akkreditálás folyamatában kiemelt jelentősége van a szakértők közreműködésének. A Hatóság jelenleg is komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a vizsgaközpontok akkreditálásába felkészült szakértőket vonjon be. Mivel az akkreditálásban kulcsfontosságú szerepe van a kompetens szakértőknek, ezért a Hatóság képzéseket szervez a szakértői részére. Az első felkészítő képzés, 2021. februárjában lesz a vizsgaközpontok akkreditálása témakörben.

Látható, hogy az új akkreditálási tevékenységre való felkészülés összetett folyamat, gondolva itt a kiadásra váró tanúsítási rendszerkövetelmények megismerésére, elsajátítására, a Hatóság szabályzatainak felülvizsgálatára, módosítására, az új minősítők/szakértők kompetencia meghatározására, megkeresésére, felvételére, és felkészítésére. Ugyanakkor a Nemzeti Akkreditáló Hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a vizsgáztatás folyamatos legyen, és a vizsgaközpontok akkreditálása mihamarabb elindulhasson, ezért Honlapunkon rendszeresen közzétesszük tájékoztatásunkat az érdeklődő szervezetek részére.