2018. 13. IAF határozat – (9. napirendi pont) Nem akkreditált terméktanúsítás ahol a megfelelőségértékelő szervezet (továbbiakban: CAB) azonos területen (scope) akkreditált.
2020. 07. 10.

A Közgyűlés a műszaki bizottság ajánlása alapján eljárva úgy határozott, hogy az IAF tag Akkreditáló Szervezeteknek (továbbiakban: AB) jogilag kikényszeríthető megállapodásokkal kell rendelkeznie az akkreditált terméktanúsító megfelelőségértékelő szervezetekkel (CAB), amely megakadályozza azt, hogy a CAB nem akkreditált terméktanúsítást adjon ki akkreditált területen. 2018. október 31-től számított három éven belül kell a megállapodásokat létrehozni.

Ezen kívül a terméktanúsító CAB-nek legkésőbb 2021. október 31-ig úgy kell módosítania a dokumentációját, hogy az tartalmazza a CAB akkreditálási státuszára vonatkozóan az akkreditálási jelet és/vagy a szöveges hivatkozást, beleértve az AB beazonosíthatóságát is.

Megjegyzés: A fentiek alóli esetleges kivételt a CAB-nek meg kell indokolni az AB számára és ha azt az AB elfogadja, akkor a tanúsítást továbbra is akkreditáltnak kell tekinteni.


IAF Resolution 2018-13 – (Agenda Item 9) Non-Accredited Product Certification where the CAB is accredited for the same scope

The General Assembly acting on the recommendation of the Technical Committee resolved that IAF Accreditation Body members shall have legally enforceable arrangements with their accredited CABs for product certification that prevents the CAB from issuing non-accredited product certification in scopes for which they are accredited. The enforceable arrangements shall require full implementation within three years from 31 October 2018.

Additionally, CABs for product certification must transition certification documentation to include the accreditation symbol and/or must make reference to the accreditation status of the CAB including the identification of the AB, no later than 31 October 2021.

Note: If there is an exception to the above, the CAB must justify the exception to the AB, and if accepted by the AB, the certification is still considered accredited.