A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet titkársági referens munkakör betöltésére
2020. 03. 06.

A Titkársági referens ellátandó feladatai:

- Közreműködik a NAH elnöke programjainak, találkozóinak szervezésében.

- Az Elnök intézkedése alapján részt vesz a találkozókon, feljegyzést, emlékeztetőt készít.

- A Hatóság ügyviteli szabályainak megfelelően kezeli az ügyiratokat, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezéseket, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében. Kezeli a szervezet belső és külső elektronikus és postai levelezési rendszerét.

- Az Elnök intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen képviseli a hatóságot a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon. Ezekről az Elnök kérésének megfelelően személyesen vagy írásban beszámol felé.

- Részt vesz a döntés előkészítő anyagok, beszámolók, előterjesztések, elemzések előkészítésében, valamint az Elnök által készítendő dokumentumok, prezentációk előkészítésében.

- Az Elnök intézkedése alapján adatokat, információkat kér be a Hatóság többi szervezetétől, illetve tájékoztatja azokat.

- Szervezi az Elnök és a hatóság munkatársainak belföldi és külföldi útjait, találkozóit, szükség esetén gondoskodik a közlekedési eszközök, valamint a szállás és étkezés biztosításáról.

- Intézi a Hatóság dokumentumainak kezelését, irattározását, részt vesz az irattározási selejtezés végrehajtásában.

- Intézi a Hatóság eszközeinek kezelését, részt vesz a selejtezés végrehajtásában.

- Közreműködik a Hatóság belső és külső képzéseinek előkészítésében, lebonyolításában, valamint azok dokumentálásában.

- A Hatóság honlapján admin feladatokat lát el.

I. Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Állami felsőfokú végzettség,

- Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

- Angol nyelv alapfokú ismerete

II. Előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat/gyakorlat.

III. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Egy darab 4x4 cm-es színes fényképet;

3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján történik.

IV. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2020.03.25.

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

V. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat kiírásának időpontjában létszámfelvételi tilalom van érvényben. A foglalkoztatás feltétele a betöltésre vonatkozó mentesség jóváhagyása.

A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a Hatóság általi, pályázathoz kapcsolódó kezeléséhez. A Hatóság a pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.