Közlemény az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra való áttérésről
2019. 11. 29.

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált szervezetek számára a következőket közöljük:

1) Megjelent az „ISO/IEC 17025:2017 áttérési ütemterv” 3. változata. A módosítás a jelentős változás bejelentésével kezdeményezett rendkívüli felügyeleti vizsgálatokra vonatkozik.

2) Emlékeztetjük az érintetteket, hogy a honlapon megjelentetett áttérési ütemtervvel összhangban 2020. január 1. után minden eljárásra már csak az új szabvány szerinti kérelmet fogadunk be.

3) Akik normál felügyeleti vizsgálatban térnek át, azok részére akkor tudjuk az áttérést biztosítani, ha felügyeleti vizsgálati kérelmük 2020. július 31-ig beérkezik. A kérelem beadására az értesítést követő legfeljebb 2 hónapon belül van lehetőség (az értesítés várható ideje F1 esetén a státusz odaítélését követő 8 hónap, F2 és F3 esetén az utolsó helyszíni szemle után 16 hónap).

4) A 3.) pontban leírt értesítést előbbre lehet hozni, ebben az esetben a referenssel kell e-mail útján egyeztetni.

5) Akinek az értesítés esedékessége kívül esik a fent részletezett időponton, azok csak rendkívüli felügyeleti eljárásban térhetnek át. Ennek módja, hogy változásbejelentés nyomtatványon bejelentik a rendszerszabvány változást. A változásbejelentéssel együtt be kell nyújtani a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó kérelemben megjelölt összes dokumentumot. A NAH elrendeli a rendkívüli felügyeletet. Azoknak a szervezeteknek, amelyek 2020. május 31-ig nem nyújtják be a változásbejelentést, nem tudjuk garantálni a 2020. november 30-ig történő áttérést.