Innovatív Hatóság 2019.
2019. 04. 15.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) menedzsmentje és munkatársai azt szeretnénk és azon tevékenykedünk, hogy ne csak a 2019. évi jelmondatunk legyen ez, hanem egyike legyen azon főbb tulajdonságainknak, amellyel ügyfeleink, kapcsolataink, az érintettek jellemzik a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot.

Az innováció mostanában divatos kifejezés, sokan használják és minősítik így tevékenységüket. Mi a NAH-nál azt szeretnénk elérni, hogy az innováció, mint a jobbra, ügyfélbarátabbra és versenyképesebbre törekvés áthassa mindennapjainkat, munkánk egyik fontos hajtóereje legyen és beépüljön a szervezeti kultúránkba.

Nehéz lenne mind felsorolni azokat a lépéseket, tevékenységeket, amelyeket a fenti cél elérése érdekében már megtettünk, ezért inkább az idei elképzeléseinkről, céljainkról szeretnénk beszámolni.

Hosszas előkészítő munka után a megvalósítás fázisába lépett a KÖFOP projektünk, amelynek célja az e-ügyintézés, az e-akkreditáció megvalósítása. Ez egy olyan cél, amely egy korszerű, új gondolkodást, rugalmas hozzáállást és az eddigiektől eltérő gondolkodásmódot és folyamatok alkalmazását kívánja meg tőlünk. A terveink szerint még idén el fog indulni a tesztüzem és 2020-ban pedig az éles üzem.

A szervezetben felhalmozott tudást és tapasztalatot is tervezetten, szisztematikusan kívánjuk közkinccsé tenni, egy olyan tudásmenedzsment bázist kiépítve, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan, egyszerűen és közérthetően jusson minden érintett a szükséges tudás birtokába.

Többször érte az a vád a Hatóságot, hogy az értékelési szakaszban különbözőképpen értelmezik szakértőink, minősítőink ugyanazt a dolgot, és ez nem egyezik a megfelelőségértékelő szervezetek álláspontjával.

Ez arra ösztönöz bennünket, hogy a képzési rendszerünket is megreformáljuk, az általunk alkalmazott követelményrendszert minden érintett számára világossá és elérhetővé tegyük, ezzel biztosítva azt a homogenitást az értékelésben, amely szükséges ahhoz, hogy a különböző területeken azonos elbírálást, eljárási módot tudjunk alkalmazni, így minden értékelés alatt álló ügyfelünk számára ugyanolyan magasan legyen a léc, amit át kell ugrani.