Frissített útmutató az elektronikusan küldött dokumentumok, kérelmek beadási módjáról
2018. 12. 19.

Tájékoztatjuk az Ügyfeleket arról, hogy a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 2015. évi (XII.23.) Korm. rendelet szerint az akkreditálási, a bővítési, a felügyeleti és rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem papíralapon, illetve elektronikus formában is benyújtható.

A fentieken kívül a beadvány benyújtható az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdésében szabályozott elektronikus ügyintézés útján, elektronikus aláírással hitelesített dokumentum formájában. A beadvány az ügyfélkapun, a cégkapun, illetve a hivatali kapun keresztül kerülhet benyújtásra.

Továbbiak:

1. A dokumentumok bármilyen MS Office formátumban (Word, Excel stb.), vagy PDF fájlban beküldhetők; hivatali vagy cégkapun keresztül csak PDF formátumban. Az egyéb fájlok használatát (pl. jpg, OpenOffice/LibreOffice fájlok) kérjük kerülni.

2. Ha az Ügyfél az iratátadási jegyzőkönyvet (NAD-240, http://nah.gov.hu/NAD_Dokumentumok) papíralapon nyújtja be, akkor azt eredeti aláírással ellátva köteles benyújtani, ha elektronikus úton – de nem elektronikus ügyintézés útján – akkor aláírás után szkennelve PDF formátumban köteles a jegyzőkönyvet benyújtani.

3. Az akkreditálási, területbővítési, felügyeleti vizsgálati eljárás kérelmezésekor, jelentős változás bejelentésekor küldendő fájlokat a honlapról is letölthető „zip” tömörített mappákban lévő (NAD-102, NAD-103, NAD 104) rendezési struktúra szerint szükséges megküldeni tömörített formában (zip vagy rar). Ügyfélkapun küldött dokumentum esetén pedig PDF formátumban kell megküldeni, tömörített állományokban.

4. A munkánk megkönnyítése érdekében kérjük, hogy figyeljenek oda az alábbiakra:

• rövid fájlnév (max. 255 karakter),

• szkennelés a dokumentumok fényképezése helyett;

• informatív fájlnevek használata (utaljon arra, amit tartalmaz a fájl).

5. Az Ügyfél a kérelmet a referens e-mail címére és a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre, vagy a NAH hivatali kapujára is megküldheti. Lehetőség van biztonságos tárhelyre (pl. az ügyfél FTP szerverére, OneDrive-ra, GoogleDrive-ra stb.) is feltölteni a dokumentumokat; ez esetben biztosítani kell, hogy a dokumentumok időben a NAR-01 szabályzatnak megfelelően legyenek elérhetőek.

Hiánypótlások esetén a dokumentumok a NAH belső szabályzata szerint elsődlegesen az akkreditálási referensnek, vagy a hivatali kapun keresztül küldendők elektronikus formában.

6. Lehetőség szerint több e-mailben elküldött dokumentumnak egymást követően, ugyanazon napon kell beérkeznie.


A 2018. 11. 30-i közleményünk módosítása.

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom