2018, a stabil és megbízható Nemzeti Akkreditáló Hatóság éve volt
2018. 12. 17.

A 2018-as év jelmondatát nem véletlenül választottuk! A hazai akkreditálás 2016-os gyökeres átalakítását követően az első évben az érintett felekkel történt párbeszéd eredményeként a Hatóság saját magára nézve határozta meg azokat az új elvárásokat, amelyek egyben egy új attitűdnek a sarokpontjait is megadják. A röviden 7K-ként említett megközelítés az ügyfeleink, az érintettek érdekében és az ő irányukban megteendő lépéseinket is kijelölték: a homogén, egyenszilárdságú működésre törekvésre, a nyitott és őszinte működésre, valamint a lényegünkből fakadó működésre hét K-betűs szót alkottunk meg.

Az átalakulás utáni második évben, azaz 2017-ben, az előző év céljaira alapozva hirdethettük meg a szolgáltató hatóság évét. Identitásunk része, hogy nevünkben és eljárásrendünkben ugyan hatóság vagyunk, de szakmaiságunkban és ügyfeleinkhez való hozzáállásunkban szolgáltatunk. Szolgáltatásunk arra irányul, hogy egy tisztább, versenyképesebb és innovatívabb üzleti környezetet alakítsunk ki, amely képes gyorsan, rugalmasan és megfelelő minőségben válaszolni a dinamikusan változó üzleti világ elvárásaira, kihívásaira.

A 2016-os és 2017-es konszolidáció után a NAH kormánytisztviselői, több száz külső szakértőnk és az ügyfeleink számára is fontos üzenet volt, hogy 2018-at a stabil és megbízható hatóság éveként deklaráltuk. Mikor fontos igazán a stabilitás, ha nem a legintenzívebb változások idején?

2018-ra visszatekintve magunk is meglepődünk, hogy mennyi minden történt, hány önmagában is embert próbáló feladatot teljesítettünk. Nézzük a legfontosabbakat a sorból!

- 2017 novemberében megjelent az akkreditáló szervezetekre vonatkozó ISO/IEC 17011 szabvány 2017-es új változata, amely számtalan aktuális feladatot, átalakítandó minőségirányítási rendszert jelentett.
- Ugyanekkor adták ki a vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó ISO/IEC 17025:2017 akkreditálási szabványt. Tekintettel arra, hogy ügyfeleink 82%-ára ez a követelményrendszer vonatkozik, ezért mind magunkat – beleértve Akkreditáló Bizottsági tagjainkat, minősítőinket – mind az érintett akkreditált szervezeteket fel kellett készítenünk az átállásra. Számtalan közleményt adtunk ki, képzéseket szerveztünk, a változásokat beépítettük minőségirányítási folyamatainkba.
- Az EA társértékelését (peer evaluation) sikerült júniusra időzítenünk. A kezdeményezők bátorságával máris megcéloztuk az új szabvány szerinti auditálást, amelyet végül sikeresen teljesítettünk is.
- Korábbi nem egységes, következetlen dokumentációs rendszerünk átalakítása is folytatódott, melyet a peer evaluation eredményessége, illetve az ügyfeleink jobb kiszolgálása miatt is, és saját hatékonyságunk maximalizálása érdekében is kiemelten kezeltünk.
- Január 1-től új törvény lépett életbe a közigazgatási eljárásokról. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) a NAH eljárásaira is vonatkozik, így ennek megfelelően kellett átalakítanunk a dokumentációnkat.
- Május folyamán az új Kormány megalakulása és az átalakítások következményeként új irányító szervezethez, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerültünk, amely szintén lépéskényszert jelentett számunkra bizonyos területeken.
- Végül, de nem utolsósorban hadd említsük meg, hogy a folyamatban lévő KÖFOP projektünk szakmailag legnagyobb figyelmet igénylő szakasza, a szakrendszer kialakításának megalapozása is 2018-ra esett.

A fenti feladatok bármelyike önmagában is kimagasló próbatételt jelent, így összetorlódva munkatársaink nagymértékű helytállását igényelték.

Továbbra is aktívan és magas színvonalon képviseljük az ország és a hazai vállalkozások érdekeit a nemzetközi szervezetekben az egyeztetések, a dokumentum véleményezések és szavazások során.

A Hatóság a jövőben is törekszik az igények magas szintű kiszolgálására, az ügyfelek partnerként történő kiszolgálására egy teljes körűen együttműködő környezetben a fejlesztésre orientálódva.

Hisszük azt, hogy a munkatársaink elkötelezettségét, üzleti partnereink megelégedettségét, a Minisztérium együttműködő támogatását biztosan bírva stabilan és folyamatosan biztosíthatjuk az akkreditálás kiemelkedő helyét a hazai és nemzetközi innovatív környezetben a fejlődésre történő inspirálással.

„NAH - Az innovatív hatóság”