Figyelemfelhívás az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttéréssel kapcsolatban
2018. 10. 25.

Ismételten felhívjuk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, illetve mintavevő szervezetek figyelmét az ISO és ILAC közös közleményére, amely szerint a meglévő ISO/IEC 17025:2005 szerinti akkreditálások 2020. november 30-át követően érvényüket vesztik. 

A NAH által kidolgozott "Áttérési ütemterv az ISO/IEC 17025:2017 (General requirementsforthecompetence of testing and calibrationlaboratories) alkalmazására" c. szabályzat értelmében ezen időponttól csak ISO/IEC 17025:2017 (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018) szerinti akkreditált státusz lehet érvényben. 

A NAH-nál 2018. június 1-től az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált szervezetek számára lehetőség van az új szabványra való áttérésre:
- a soron következő rendszeres felügyeleti vizsgálati eljárás, újra-akkreditálás vagy,
- a szervezet által megfelelő időpontban, de nem később, mint 2020.07.01-ig, indított rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás keretében.

FONTOS: A NAH honlapján közzétett, kötelező érvényű áttérési ütemterv alapján 2019. július 1-től a NAH akkreditálási eljárásait és 2020. január 1-től pedig mind az akkreditálási, mind pedig a felügyeleti eljárásait már csak az új szabvány szerint folytatja le.

Áttérési folyamat dokumentálása

A szervezetek számára az alábbi nyomtatvány adja meg (NAD-545 formanyomtatvány), hogy az új szabványra való áttérésükről hogyan készítsenek ütemtervet, amelyet 2019. január 1-től kötelezően be kell nyújtaniuk a NAH felé cégszerűen aláírva. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhetősége a NAH honlapján, az alábbi: http://www.nah.gov.hu/atteres_utemterv.. A nyomtatvány benyújtásakor egyéb mellékletet nem szükséges beadni. A nyomtatványon felső indexszel megjelölt instrukciók arra szolgálnak, hogy jelezzék, hogy az egyes dokumentumokat mikor kell benyújtani a NAH felé, vagy azt az értékelő csoport mikor ellenőrzi. Az áttérési kérelem, annyiban több az általános akkreditálási és felügyeleti kérelemtől, hogy ebben az új szabványra való kérelmezést nyújtja be a szervezet a NAH-felé és az általános kérelemben felsorolt dokumentumon kívül, milyen egyéb dokumentumot kell benyújtani az áttérés kérelmezésekor. Az áttérési kérelemhez szükséges, hasonlóan, mint az egyedi módszerekhez a validálást, az elektronikus rendszerekhez is benyújtani, ahol az releváns, a NAD-545 dokumentumon történt besorolás alapján.

Áttérési folyamat javasolt lebonyolítása

Mind akkreditálási, mind felügyeleti kérelem benyújtása előtt legalább 2 hónappal szükséges beadni a kitöltött áttérési ütemterv nyomtatványt (NAD-545 formanyomtatvány), hogy a NAH-ot igazolható módon tájékoztassa a szervezet arról, hogy irányítási rendszerét már az új szabvány szerint működtetni. A szervezetek, amelyek felügyeleti eljárás keretében szándékoznak áttérni, azok az akkreditálási referensükkel történt akkreditálási ciklus szerinti esedékes felügyeleti eljárás időpontját le tudják egyeztetni. További pontos ütemezésről és a javasolt jó gyakorlatról a részletes NAH tájékoztató képzés keretében informáljuk a szervezeteket, melynek időpontjai a NAH honlapján elérhetőek.

2018. október 25.