Közlemény tanúsító szervezeteknek
2018. 07. 24.

„Tisztelt Akkreditációval rendelkező Partnerünk!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság tagja a European Accredtiation szervezetnek és az International Accreditation Forum-nak (IAF) is, ezért az IAF határozatok kötelezőek mind a Hatóságra, mind a tanúsító szervezetekre.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság ez úton informálja Önöket, hogy az IAF 2016-17 számú határozatában megfogalmazottak szerint kell eljárnia minden tanúsítási tevékenységet végző szervezetnek.

A rövid leírás, amelyet a határozat megfogalmaz eredeti nyelven itt található meg: https://www.iaf.nu/upFiles/NewDelhiGAResolutionsFinal.pdf
Kérjük, hogy minden tanúsító szervezet az IAF 2016-17 határozata szerint járjon el. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az eljárásai folyamán ennek betartását és végrehajtását ellenőrzi.”

Az IAF 2015-14. számú Határozathoz hasonlóan, a Közgyűlés a Technikai Bizottság ajánlása alapján úgy határozott, hogy az irányítási rendszer tanúsítási okmányát akkreditáltnak kell tekinteni; meg kell jeleníteni az akkreditálási szimbólumot, és/vagy hivatkozni kell a CAB (tanúsító testület) akkreditációs státuszára; beleértve az AB (akkreditáló testület) azonosítását is.

A közgyűlés továbbá egyetértett abban, hogy az irányítási rendszerek tanúsító testületei:

1. az átvezetett dokumentumoknak tartalmaznia kell az akkreditációs szimbólumot, és/vagy utaljon a CAB akkreditációs státuszára, beleértve az AB azonosítását is az újratanúsítási döntéstől; legkésőbb 2019. november 6-ig.

2. kezdeti tanúsítás esetén (szabvány vagy scope esetén) 2016. november 6-tól kezdődően a CAB-nek át kell vezetnie (vissza kell vezetnie) a korábbi, nem akkreditált tanúsítványt az akkreditálási döntést (határozatot) követő egy éven belül.

3. ezt az állásfoglalást az irányítási rendszer valamennyi szabványára alkalmazni kell.

Megjegyzés: ha a fentiek közül kivétel fordul elő, akkor az ügyfélnek igazolnia kell a kivételt a CAB és az AB tekintetében is, és mind a CAB és mind az AB elfogadja, a tanúsítás akkreditáltnak tekintendő.


2018.07.24.