Tájékoztató EU ETS hitelesítők részére a 98-as tevékenységi csoport akkreditálásáról
2018. 07. 17.

Tisztelt Hitelesítők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) IV. kereskedési időszakára (2021-2030) vonatkozó, a térítésmentes kibocsátási egység kiosztás hitelesítésével és a hitelesítők akkreditációjával kapcsolatos változásokról.

Az elmúlt évben felgyorsultak „a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról” szóló 2011/278/EU Európai Bizottsági (a továbbiakban: Bizottság) határozat (a továbbiakban: Határozat) felülvizsgálatáról folytatott tárgyalások. Ennek köszönhetően bizonyos témakörökben végleges döntések születtek, amely az Önök munkáját is érinteni fogja a jövőben. A Határozat helyébe lépő, megalkotás alatt álló új rendelet egyértelműen rendelkezni fog arról, hogy a IV. kereskedési időszak folyamán több benyújtott adatszolgáltatást lesz szükséges hitelesíteni, mint a jelenlegi III. kereskedési időszakban. A hitelesítőknek szükséges lesz a „2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról” szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet (nemzeti jogban a 295/2012. (X.16.) Korm. rendelet) I. mellékletében szereplő 98-as számú tevékenységcsoport értelmében a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységekre, a gyakorlatban az EU ETS térítésmentes kibocsátási egység kiosztásra vonatkozó hitelesítésre is akkreditációt szerezni.

Az első olyan kvótakiosztási adatszolgáltatás, amit ez érint, az a IV. kereskedési időszakra vonatkozó alap-adatszolgáltatás, amelyet előreláthatólag 2019. május-június hónapig lesz kötelező hitelesíttetve benyújtania minden EU ETS létesítménynek az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. Emiatt a 98-as számú tevékenységcsoport hitelesítésére vonatkozó akkreditáció megszerzését még az idei év folyamán el szükséges kezdeni.

A NAH lehetőséget biztosít az általa akkreditált EU ETS hitelesítők részére, hogy a soron következő éves felügyeleti eljárások során bizonyítsák felkészültségüket a 98-as számú tevékenységcsoport hitelesítésére, valamint a 98-as számú tevékenységcsoport hitelesítésére vonatkozó akkreditáció megszerzésére.

A további részleteket a felügyeleti vizsgálati kérelem beadására felhívó értesítés fogja tartalmazni.

2018.07.18.