1/2018. sz. állásfoglalás a Kormány szerkezeti átalakulásával összefüggő változások kezelésére
2018. 06. 05.

1/2018. Állásfoglalás

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a Kormány szerkezeti átalakítását követően, az akkreditált szervezetek akkreditált státuszának átszármaztatásával kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adja ki.

Azon akkreditált szervezeteknek, amelyek érintettek a minisztériumok átszervezését követő tulajdonos vagy felügyeletet ellátó változásokban, a változást be kell jelenteni a NAD-102 nyomtatványon, megjelölve a változás jogszabályi hivatkozását.

A NAH az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 41. §-a szerinti sommás eljárásban dönt az akkreditált státuszt érintő változásról és átvezeti nyilvántartásában az új adatokat. A bejelentett változásoktól függően a további értékelésre a NAR-01 szabályzat 4.10.3 szakasza rendelkezései szerint kerül sor.

2018. június 5.

Nemzeti Akkreditáló Hatóság