Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére környezeti vizsgálólaboratóriumi területen
2018. 05. 02.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Vizsgáló-, Kalibráló-, Mintavevő- és EU ETS Hitelesítő Szervezetek Akkreditálási Főosztály Vegyészeti Vizsgálólaboratóriumok, mintavevő szervezetek és EU ETS hitelesítő szervezetek Osztálya pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére, környezeti vizsgálólaboratóriumi területre.

Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

• a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,

• kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,

• a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

I. Pályázati feltételek:

1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel releváns végzettség);

2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);

3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője, továbbá e személyek közeli hozzátartozója akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek;

4. Büntetlen előélet.

II. Elvárások:

Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete;

III. Előnyt jelent:

A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

Orvosdiagnosztikai területen (klinikai-kémia, hematológia és immunológia) szerzett gyakorlatgyakorlat.

IV. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Egy darab színes fényképet;

3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

4. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;

5. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, kormánytisztviselői jogviszonyban történik.

V. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2018. május 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VI. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.