Tájékoztató a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki ellenőrzését végző vizsgálóállomások akkreditálásáról
2018. 03. 27.

A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hazai bevezetése tárgyában a Kormány a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) határozta meg a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályait (Hatályos: 2018.05.21-től). 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése szerint vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet.

A vizsgálóállomások az akkreditálás választása esetén az ellenőrző szervezetekre vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti „A” típusú szervezetként kell akkreditálásukat kérelmezni.

A NAH akkreditálási eljárásának a vizsgálóállomásokra vonatkozó specifikus követelményeit az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

1. MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének követelményei (ISO/IEC 17020:2012) Beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél »

2. EA-5/02 INF: 2015 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Periodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles and their Trailers  

A vizsgálóállomásnak meg kell felelni a Rendelet további követelményeinek és a szakmai szabályokban, műszaki előírásokban foglaltaknak is.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az akkreditálási igény felmérése érdekében kéri, hogy jelezzék érdeklődési szándékukat azon vizsgálóállomások, melyek akkreditálást kívánnak szerezni erre a területre.

A felkészülési ütemterv tartalmazza az egyes feladatokat és határidőket. 

2018.03.27.