Megváltozott akkreditálási folyamat
2018. 03. 13.

A 2018. január elsején hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt felváltó 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Az új törvény a 2015. évi CXXIV. törvényt (a nemzeti akkreditálásról) és a 424/2015. (XII. 23) Korm. rendeletet (a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról) is módosította. A változásokat a 2018. január 1-t követően benyújtott kérelmekre indult eljárásokban kell alkalmazni. A megváltozott jogszabályi környezet miatt módosult a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásának folyamata. A megváltozott folyamatot a közzétett folyamatábra szemlélteti. 

Lényegi változás, hogy az akkreditálási eljárásban a minőségirányítási dokumentáció és a helyszíni szemle utáni helyesbítésre rendelkezésre álló 2 x 30 nap helyett már csak 30 nap áll rendelkezésre. A változást a Hatóság a folyamatábra szerint kezeli. A változásokat az új NAR-01 szabályzat részleteiben is tartalmazni fogja. Jelen közleményt a Hatóság annak megjelenéséig tudomásulvétel céljából adta ki.


2018.03.13.