Egyeztetés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) kapcsán Brüsszelben
2018. 01. 24.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től lép hatályba.

Tanúsítvány kiállítását és megújítását a területen olyan tanúsító szervezet végzi, amely az adatvédelem terén megfelelő szakértelemmel rendelkezik. A tagállamok biztosítják, hogy e tanúsító szervezetek akkreditációját az alábbiak közül egy vagy mindkettő elvégezte:

a) az illetékes  felügyeleti hatóság;

b) az EN-ISO/IEC 17065/2012 szabványnak megfelelően, valamint az illetékes felügyeleti hatóság által megállapított kiegészítő követelményekkel összhangban megnevezett nemzeti akkreditáló szervezet. 

Az ehhez kapcsolódó fennmaradó kérdések tisztázása, valamint gyakorlati útmutatók készítése érdekében az akkreditálás és a tanúsítás érintettjeinek részvételével zajlott egyeztetés Brüsszelben, 2018. január 16-án. A workshopon Devecz Miklós főigazgató is részt vett a NAH képviseletében.

Kep gdpr

Kép forrása: EA Twitter

2018. január 19.

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom