Megalakult a NAH első Szakmai Tanácsadó Testülete az orvosi vizsgáló laboratóriumok szakterületén
2018. 01. 22.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság főigazgatója 2018. január 18-án az orvosi vizsgáló laboratóriumok (OVL) szakterületén létre hozta a NAH első Szakmai Tanácsadó Testületét, amely az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabványnak megfelelően biztosítja a szakértői közreműködést az akkreditálást közvetlenül érintő kérdésekben.

A NAH mellett működő pártatlan és független szakmai szakértő testület létrehozásának célja az orvosi laboratóriumok akkreditációjával összefüggő szakmai vonatkozásokkal, elsősorban az MSZ EN ISO 15189 és az MSZ EN ISO 22870 szabványokkal kapcsolatos tanácsadás a NAH számára, valamint javaslattétel a szabványok alkalmazása során felmerülő, elvi és gyakorlati jellegű kérdésekben.

Tagjai az alábbi területek kompetens szakemberei, akik a testületben pártatlanul és függetlenül végzik tevékenységüket:

o Orvosi Laboratóriumi Szakmai Tagozat és Tanács (Szakmai Tagozat) képviselői;

o Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT) képviselői;

o az adott szakterület érdekelt szakemberei;

o hatóság/ok;

o tudomány;

o külső jártasság vizsgáló szervezet;

o gazdaság.


Img 20180118 140321


Az orvosi laboratóriumok Szakmai Tanácsadó Testülete az alábbi fő feladatokat látja el:

- közreműködés az akkreditálás speciális követelményeinek és útmutatóinak kidolgozásában;

- közreműködés az európai és nemzetközi akkreditálási útmutatók tervezeteinek véleményezésében;

- közreműködés az akkreditálásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel szemben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelmények kidolgozásában és véleményezésében;

- szükség szerint új szakterületek akkreditálási rendszerének kidolgozásában való részvétel.


2018.01.22.