2017 a szolgáltató hatóság éve volt
2018. 01. 08.

Elérkezvén az új, 2018-as év első napjaihoz, csak akkor tudunk nyugodt szívvel továbblépni, ha készítünk magunkban egy számvetést az elmúlt év történéseiről. Ekkor tudatosíthatjuk magunkban a sikereinket, bánatainkat, és rácsodálkozhatunk, mennyi minden történt velünk a magunk mögött hagyott 2017. év alatt.

Nos, nézzük!

                                           2017, A SZOLGÁLTATÓ HATÓSÁG ÉVE VOLT!

Nevünkben ugyan hatóság vagyunk, de mi szolgáltatunk! Szolgáltatásunk pedig arra irányul, hogy egy tisztább, versenyképesebb és innovatívabb üzleti környezetet alakítsunk ki, amely képes gyorsan, rugalmasan és megfelelő minőségben válaszolni a dinamikusan változó üzleti világ elvárásaira. Mindezt a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálásán keresztül valósítjuk meg.

A 7K

Még 2016-ban, közösen az ASZEK tagszervezeteivel egy műhelymunka keretében határoztuk meg azokat az elvárásokat, amely a NAH-ot, mint szervezetet, illetve a NAH érintettekkel való kapcsolatát kell, hogy jellemezze. Elvárásként fogalmazódott meg saját magunk felé az egyenszilárd, nyitott, őszinte és a lényegünkből belülről fakadó konstruktív hozzáállás.

Ezeket az elvárásokat 7K mentén határoztuk meg:

Homogén, egyenszilárdságú működés:

1. Kompetencia

2. Követelményrendszer – mindenki számára egységes

3. Képzés – munkatársak és minősítők számára egyaránt

4. Kiértékelés – egységes és egyértelmű, mind az akkreditálási folyamat során, mind az akkreditálás lezárásakor

Nyitott és őszinte működés:

5. Kooperáció – valamennyi érintettel

6. Kommunikáció – nyílt, egyértelmű és rendszeres

Lényegünkből, belülről fakadó működés:

7. Konstruktivitás – hatóság vagyunk, de szolgáltatunk

Ezek megvalósítása vezet el oda, hogy megteremthessük a nyolcadik (és kilencedik) „K”-t, miszerint kiválóság központtá válik a NAH.

A „VADÁR” SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA

A NAH 2017-ben komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a hazai gazdaságot, a gazdaság szereplőit minél jobban ki tudja szolgálni, hatékony és minőségi munkavégzéssel, az angol nyelvből átvett „huncher” vagy magyarul a „vadár” szemlélet megvalósításával. Ezen kifejezések pedig két szó, a hunter/teacher, azaz a vadász/tanár szavak összevonásából keletkezett. E szemléletmód alkalmazásával is jelképezni szeretnénk, hogy feladatunknak tekintjük a megfelelőségértékelő szervezetek magas színvonalú és megbízható működését, hisz az akkreditálások és a felülvizsgálatok során arra törekszünk, hogy feltárjuk, az érintett szervezettel közösen megtaláljuk, „levadásszuk” a működésben rejlő jobbítási potenciálokat, majd pedig az észrevételeinken keresztül rávezessük, megtanítsuk a szervezetet e potenciál kiaknázására.

CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ, A VILÁGHOZ

2017-ben lezárult egy fejezet: A NAH valamennyi, a magyar gazdaság számára fontos, nemzetközi szervezet teljes jogú, aláírói státusszal rendelkező tagja lett. Az a megtiszteltetés ért, hogy a két legfontosabb akkreditálási világszervezettől (IAF és ILAC) a tagságot megtestesítő okiratot Vancouverben személyesen vehettem át. A NAH stratégiájával összhangban fontos lépéseket tettünk a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén is, elősegítve mindenek előtt a világkereskedelemben jelentkező műszaki, technikai jellegű akadályok lebontását. Ennek fontos eleme az adott ország akkreditáló szervezetével aláírt kétoldalú megállapodás. A teljesség igénye nélkül ilyen megállapodást írtunk alá 2017-ben Albániával, Horvátországgal, Szerbiával, Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal és Marokkóval. A Halal akkreditálás területén is jelentős haladást értünk el és 2018 elején várható az első olyan akkreditáció, ahol a Szaúd-Arábiában bejegyzett akkreditáló szervezettel, a GAC-cal közösen fogunk hazánkban akkreditálni.

E-AKKREDITÁCIÓ

Célként határoztuk meg 2017-re, hogy lerakjuk az e-akkreditáció alapjait. A megvalósításhoz egy Európai Uniós pályázatot nyertünk el 1,2 milliárd forint mértékben. Ez a pályázat lehetővé teszi a folyamataink workflow rendszerű átalakítását és a papírmentes irodai koncepció megvalósítását is.

Devecz Miklós Főigazgató

2018. 01. 08.