Frissített tájékoztató a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) eljárásaira fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének módjáról
2017. 11. 20.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII.30.) NGM rendelete állapítja meg.

A NAH a felügyeleti vizsgálati eljárás és az újraakkreditálási eljárás kezdeményezésére értesítésben hívja fel a kérelmezőt, melyben megadja a nyilvántartott létszámhoz és akkreditálási területhez tartozó díjszámítást.

A díjfizetés alapjául szolgáló adatok egyeztetése után a NAH díjfizetési végzést küld a kérelmezőnek.

A díjfizetési végzésben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat legkésőbb a kérelem benyújtásáig kell a NAH 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára átutalni, a közlemény rovatba az eljárás NAH ügyiratszámának (pl. NAH-1-2345/201X/F1) egyidejű feltűntetése mellett.

Újraakkreditálás esetén a korábbi nyilvántartási számot – évszám nélkül – (pl. NAH-1-2345) fel kell tüntetni.

Azokat a befizetett díjakat, amelyekhez nem azonosítható az eljárás, a NAH külön értesítés nélkül visszautaltatja a befizetőnek.


2017. november 17.