Tájékoztató a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) eljárásaira fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének módjáról
2017. 11. 06.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII.30.) NGM rendelete állapítja meg.

A NAH a felügyeleti vizsgálati eljárás és az újraakkreditálási eljárás kezdeményezésére értesítésben hívja fel a kérelmezőt, melyben megadja a nyilvántartott létszámhoz és akkreditálási területhez tartozó díjszámítást. 

A díjfizetés alapjául szolgáló adatok egyeztetése után a NAH díjfizetési végzést küld a kérelmezőnek.

A díjfizetési végzésben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat legkésőbb a kérelem benyújtásáig kell a NAH 10032000-00335962-00000000 számú fizetési számlájára átutalni, a közlemény rovatba az eljárás NAH ügyiratszámának egyidejű feltűntetése mellett.

Azokat a befizetett díjakat, amelyekhez nem azonosítható az eljárás, a NAH külön értesítés nélkül visszautaltatja a befizetőnek.


2017. november 6.