Pályázat minősítők, szakértők részére
2017. 03. 30.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői nyilvántartásba való felvételre nyilvános és folyamatos pályázatot hirdet.

Az alábbi feltételeknek megfelelő sikeres pályázó minősítőként vagy szakértőként kijelölésre kerülhet az egyes akkreditálási eljárásokban.

A pályázónak rendelkeznie kell:

  • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
  • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
  • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
  • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
  • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

  • kapcsolatteremtő,
  • elemző
  • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban megadott feltételeket is. A pályázatot az akkreditálási kategória megjelölésével és részletes szakmai önéletrajzzal (formanyomtatványok letölthetők innen: https://www.nah.gov.hu/dokumentumok_palyazoknak), a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani: titkarsag@nah.gov.hu

Az akkreditálásban a szakértői munka teljes munkanapokat vesz igénybe a helyszíni szemlék (auditok) során, kérem ezt vegyék figyelembe!