Tovább erősödött a NAH pártatlansága
2016. 12. 02.

Új tagokkal bővült a Pártatlansági Tanácsadó Testület, melynek soros ülésén e mellett több olyan döntés is született, mely a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) pártatlanságát hivatott elősegíteni, például az állami akkreditáló cégekre ezentúl kiemelt figyelem irányul.

Dr. Kuti Lászlót, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléstől, Dr. Mészáros Melindát, a LIGA Szakszervezetektől, valamint Palkovics Imrét, a Munkástanácsok Országos Szövetségétől tudhatja tagjai között a Pártatlansági Tanácsadó Testület. További változás, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében eljáró Gaál József visszamondta tagságát.

A megbeszélésen napirendre kerültek a főigazgatói intézkedések is, melyek a NAH pártatlanságát hivatottak elősegíteni. Ilyen a pártatlanság szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró szervezetek meghatározása, a panaszok kivizsgálása, valamint az etikai kódex kidolgozása.

Pártatlanul minden szinten

Ezenfelül egyeztettek a NAH pártatlan működése szempontjából kiemelten kockázatosnak ítélt szervezetek köréről, ezen szervezetek azonos elbírálás és a befolyásmentes eljárás szerinti akkreditálásáról és az eljárás pártatlan és független lefolytatása érdekében „külső megfigyelőként” bevonni javasolt személyek köréről. Ennek érdekében döntés született arról, hogy az akkreditált szervezetek közül a NAH pártatlanságának és függetlenségének biztosítása érdekében kiemelésre kerülnek azok a szervezetek, amelyeknek valamely kormányzati szerv az alapítója/tulajdonosa, és állami irányítás alatt állnak. A NAH javaslata alapján az ehhez a körhöz tartozó szervezetek akkreditációját figyelemmel fogja kísérni a NAH Pártatlansági Tanácsadó Testületének egy erre a feladatra felkért tagja. Ezzel is erősítve a törekvést, hogy a NAH megfeleljen 2015. évi CXXIV. törvényben és az ISO 17011 szabványban megfogalmazottaknak.

U1

2016.12.02