Rövidített cégnév használata akkreditálási hatósági eljárásban
2016. 09. 15.

Az ügyfél kérelmére kizárólag abban az esetben alkalmazható az ügyfél rövidített cégnévvel történő megjelölése az akkreditálási hatósági eljárásban, amennyiben az ügyfél a cégjegyzékében vagy alapító okiratában, alapszabályában vagy a szervezet létesítéséről szóló egyéb dokumentumban, a rövidített cégnév/intézményi név szerepel.

Ebben az esetben is szükséges a székhely és az adószám egyidejű megjelölése is.