Visszajelzések, panaszkezelés

Visszajelzések


Köszöntjük a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján.

Amennyiben a működésünkkel, vagy a honlappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, azt kérem jelezze a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címen!

Együttműködését köszönjük!


Panaszkezelés


A NAH számára kiemelkedően fontos, hogy az eljárásait a nemzeti és a külföldi szabályoknak megfelelően folytassa le. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor az ügyfél az őt érintő eljárással, vagy más akkreditált szervezet tevékenységével kapcsolatban nem teljes mértékben elégedett.  Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a beadványok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, illetve minden esetben megfeleljen a jogszabályi és egyéb előírásoknak. A NAH a hatékony panaszkezelés teljesülése érdekében elkészítette és honlapján közzétette a NAR-54-es szabályzatot a Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos beadványok kezelése címmel. A szabályzatban foglaltaknak megfelelően az alábbi módokon tudja eljuttatni beadványát (ezen a formanyomtatványon: NAD-544) a NAH-hoz: 

Elektronikusan a titkarsag@nah.gov.hu e-mail címre küldve;

Személyesen: a NAH székhelyén (1119 Budapest, Tétényi út 82.) péntek kivételével minden munkanap 8 órától 16 óráig;

Postai úton a NAH székház címére küldve (1119 Budapest, Tétényi út 82.), Bírósági felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetén a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a Jogorvoslati Irodánknál – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címezve - kell benyújtani a határozat közlésétől számított 30 napon belül, vagy a Jogorvoslati Irodánknak (1119 Budapest, Tétényi út 82.) ajánlott küldeményként megküldeni.

Amennyiben az eljárást meghatalmazott igénybevételével kívánja lefolytatni, kérjük, csatolja beadványához a meghatalmazást!

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom