ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt. Fióktelep Szolnok Központi laboratórium

(NAH-1-1287/2016)

Cím: 5007 Szolnok Tószegi út 57.

Tel: +36 (56) 414-766

Fax: +36 (56) 414-766

Email: lestyanzne@atevszolg.hu

Web:

Lestyán Zoltánné

laboratóriumvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditálva:

1. Takarmányok, takarmány alapanyagok fizikai, kémiai és érzékszervi laboratóriumi vizsgálata, mintavétele és minta előkészítése (Mintavétel, minta előkészítés, szemcseméret eloszlás, nyershamutartalom, nedvességtartalom, nyersfehérje tartalom, emészthető nyersfehérje tartalom, nyerszsír tartalom, savszám, peroxidszám, érzékszervi vizsgálat)

2. Állati és növényi zsírok és olajok fizikai és kémiai laboratóriumi vizsgálata és mintavétele (Mintavétel, jódszám, nedvesség és illóanyagtartalom, oldhatatlan szennyezőanyag tartalom, titer, elszappanosítási szám, el nem szappanosítható anyagok, savszám, savasság, peroxidszám).

3. Szennyvizek fizikai és kémiai laboratóriumi vizsgálata, mintavétele és minta-előkészítése (Mintavétel, minta előkészítés, kémiai oxigénigény, összes foszfor, nitrátion, hexánnal extrahálható anyagok, ammónium-ion, nitrition, Kjeldahl-nitrogén, össznitrogén és szerves nitrogén, anionaktív detergens, oldott anyag, lebegőanyag, összes szárazanyag tartalom, összes szárazanyag tartalom izzítási maradéka és vesztesége, fajlagos elektromos vezetőképesség, hidrogén-ion koncentráció, aktív klór, klorid és biokémiai oxigénigény

4. Szennyvíziszapok, komposzt alapanyagok, sterilizált komposzt alapanyagok és komposztok fizikai és kémiai laboratóriumi vizsgálata, mintavétele (Mintavétel, szárazanyag, izzítási maradék, izzítási veszteség, összes nitrogén, szerves oldószer extrakt, összes foszfor és hidrogén ion koncentráció)

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított Részletező Okirat (1) - Hatályos

Megjegyzések:

1. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. június 8-i határozatával elrendelt visszavont szabvány jelölés átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1287/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-06-01 Státusz lejáratának napja: 2021-05-31

2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom