DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. Vizsgáló- és Kalibrálólaboratóriumok Üzletág Vizsgálólaboratórium

(NAH-1-1798/2016)

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Tel: +36 (25) 584-111

Fax: +36 (25) 584-155

Email: bocz.andras@dlabor.hu

Web: www.dlabor.hu

Bocz András

ügyvezető

Akkreditált tevékenység:

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditálva:

Szénkémiai Anyagvizsgáló Főosztály

1. Ásványolaj és ásványolajtermék, kátrány és kátrányolaj, biotüzelőanyag, koksz, könnyűnyersbenzol, kőszén, tüzelőanyag égéstermék, munkahelyi levegő, szilárd anyag, iszap, talaj, hulladék, víz, szennyvíz laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

2. Biotüzelőanyag, koksz, kőszén és tüzelőanyagok égéstermékeinek mintafeldolgozása

Környezetvédelmi és Kémiai anyagvizsgáló Főosztály

3. Alumínium és alumínium ötvözetek, cink és cinkötvözetek, égetett mész, FeB, FeCr, FeMn, FeMo, FeSi, FeV, folypát, folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok (illékony fémek emissziója; szilárd szennyezőanyagok), hulladék, hulladék kivonat, iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, üledék, talaj, kőanyaghalmazok, környezeti levegő, mészkő, dolomit, égetett mész, filterpor, mészhidrát, Mn-nal ötvözött acél, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, réz és rézötvözetek, szennyvíziszap, szilárd biohajtóanyagok, természetes és feldolgozott vasérc, vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények, zsugorítványok, vizek (vízellátó- és vízelőkészítő üzemek üzemi vizei, hulladék kivonat, ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, természetes ásványvíz, forrás- és vezetékes víz, uszodavíz, nyersvíz, hűtővíz) laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

4. Belső téri mesterséges megvilágítás, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, ivóvíz, felszíni-, felszín alatti víz, környezeti zaj (üzemi, szabadidős és építési zajforrás kibocsátása és zajterhelése), külső téri munkahelyi mesterséges világítás, munkahelyi klímaparaméterek, munkahelyi rezgés (egésztestre ható rezgésexpozíció), munkahelyi zaj (munkavállalót érő zajexpozíció), vizek (ivóvíz, természetes édesvizek, szennyvizek, sós vizek, ivóvíz ellátásban használt nyers-, és kezelt vizek, ipari és technológiai vizek, fürdővíz, szennyvíz és használt vizek, használati melegvíz) helyszíni fizikai és kémiai vizsgálata

5. Acél, nyersvas és öntöttvas, ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék (szemcsés hulladék, iszapok, szilárd és folyékony hulladék, iszap), iszap, biohulladék, kezelt biohulladék, talaj, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz, nyersvíz, ipari víz) minta-előkészítése

6. Felszín alatti víz, felszíni víz (folyók, patakok), ferrobór, ferroötvözők, helyhez kötött légszennyező pontforrások légszennyező anyagok, hulladék, iszap, környezeti levegő, munkahelyi légtérből származó légszennyező anyagok, vasérc, vizek (ivóvíz, szennyvíz) mintavétele

Spektometriai anyagvizsgáló Főosztály

7. Acél, vas, alumínium és alumíniumötvözetek, fémes anyagok, nikkel és nikkel ötvözetek, nyersvas, öntöttvas, ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, ötvözött acél, réz és réz ötvözetek, salakok, szilárd anyagok, talaj- és kőzetminták, természetes vasérc, vasérc koncentrátumok és agglomerátumok, tömörítvények laboratóriumi fizikai és kémiai vizsgálata

8. Acél és nyersvas, ferrumhordozók, salakok minta-előkészítése

Mechanikai Anyagvizsgáló Főosztály

9. Fémek, fémek és hegesztett kötések, fémlemezek és -szalagok, ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai, termikus vágás laboratóriumi mechanikai és technológiai vizsgálata

Metallográfiai és Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Főosztály

10. Acél, bevonatolt felületek, bevonat mágneses és nemmágneses alapfémeken, fémek, fémek felülete, öntöttvas laboratóriumi felületanalitikai, metallográfiai és mikroszkópos vizsgálata

11. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok laboratóriumi roncsolásmentes vizsgálata

12. Fémek, fémek és hegesztett kötések, lemeztermékek, öntvények, kovácsdarabok, ferromágneses alapú gyártmányok helyszíni roncsolásmentes vizsgálata

Tevékenység részletezve:

Részletező okirat

Módosított részletező okirat (1)

Részletező Okirat (2)

Részletező Okirat (3)

Részletező Okirat (4)

Részletező Okirat (5)

Részletező Okirat (6)

Részletező Okirat (7)

Részletező Okirat (8)

Részletező Okirat (9) - Hatályos

Megjegyzések:

1. 2017.02.08-án visszavont szabvány jelzetek átvezetése.
2. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2017. december 7-én kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése és szabvány jelzetek módosítása.
3. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. november 5-i határozatával elrendelt szabvány jelzet átvezetése.
4. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2019. június 6-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált státusz területének szűkítése.
5. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. június 18-án kiadott határozatával elrendelt akkreditálási szabvány változás átvezetése.
6. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. július 15-én kiadott határozatával elrendelt akkreditálási kategória kijavítása.
7. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. január 28-án kiadott határozatával elrendelt akkreditált terület bővítése és szűkítése.
8. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. április 12-én kiadott határozatával elrendelt Részletező Okirat (7) kijavítása.
9. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2021. június 24-én kiadott határozatával elrendelt Részletező Okirat (9) szűkítése, akkreditálási módszerazonosítók átvezetése.

Akkreditálási okiratszám: NAH-1-1798/2016

Státusz kezdetének napja: 2016-11-23 Státusz lejáratának napja: 2021-11-22