Karrier

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkársága pályázatot hirdet

Titkársági referens

munkakör betöltésére

A Titkársági referens ellátandó feladatai:

- A Hatóság ügyviteli szabályainak megfelelően kezeli az ügyiratokat, ellátja a minőségi ügyviteli feladatokat, intézi a beérkező és kiküldendő levelezéseket, postai küldemények érkeztetését, átadását, feladását, dokumentálását a minőségi ügyviteli feladatok ellátása érdekében. Kezeli a szervezet belső és külső elektronikus és postai levelezési rendszerét.
- Intézi a Hatóság dokumentumainak kezelését, irattározását, részt vesz az irattározási selejtezés végrehajtásában.
- Naprakészen nyilvántartja a beérkezett számlákat az elektronikus iktató rendszerben, a számlákat rendszerezi, gyűjti, és előkészíti átadásra az ITM részére.
- Közreműködik a Hatóság belső és külső képzéseinek előkészítésében, lebonyolításában, valamint azok dokumentálásában.
- Gondoskodik a kimenő és a bejövő posta kézbesítéséről, valamint az ITM GFO felé történő iratátadásról, valamint az onnan jövő iratok átvételéről.
- Gondoskodik a Hatóság anyagkezelési folyamatairól, a Titkárságvezető mellett közreműködik a beszerzési folyamatokban.

- A Hatóság honlapján admin feladatokat lát el.


I. Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Állami felsőfokú végzettség,
- Felhasználói szintű informatikai ismeretek.
- Angol nyelv alapfokú ismerete


II. Előnyt jelent:

Közigazgatási/gazdasági szervezet vezetője mellett szerzett asszisztensi tapasztalat/gyakorlat.

III. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
2. Egy darab 4x4 cm-es színes fényképet;
3. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.
Sikeres pályázat esetén felvétel és a foglalkoztatás a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, munkaviszony keretében történik.

V. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. 09.27.

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VI. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat kiírásának időpontjában létszámfelvételi tilalom van érvényben. A foglalkoztatás feltétele a betöltésre vonatkozó mentesség jóváhagyása.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a Hatóság általi, pályázathoz kapcsolódó kezeléséhez. A Hatóság a pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.Nemzeti Akkreditáló Hatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére


A Nemzeti Akkreditáló Hatóság pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére.

I. Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

 • a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,
 •  kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,
 • a Hatóság főigazgatójának döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

II. Pályázati feltételek:

 1. Természettudományi egyetemi vagy főiskolai diploma (vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, biológus, biomérnök, illetve ezzel egyenértékű végzettség);
 2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);
 3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;
 4. Büntetlen előélet.

III. Elvárások:

 • Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete

IV. Előnyt jelent:

 • A megfelelőség-értékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete; irányítási rendszerekben szerzett jártasság, közigazgatási szakvizsga.

V. A pályázathoz csatolni kell:

 1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;
 3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2019. augusztus 31.

A pályázatot – zárt borítékban – a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (1119 Budapest, Tétényi út 82., postai cím: 1464 Budapest, Pf. 1581) címére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elektronikusan is benyújtható a titkarsag@nah.gov.hu mail címre.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.


Pályázat minősítők, szakértők részére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői nyilvántartásba való felvételre nyilvános és folyamatos pályázatot hirdet.

Az alábbi feltételeknek megfelelő sikeres pályázó minősítőként vagy szakértőként kijelölésre kerülhet az egyes akkreditálási eljárásokban.

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
 • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
 • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
 • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
 • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

 • kapcsolatteremtő,
 • elemző
 • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban megadott feltételeket is. A pályázatot az akkreditálási kategória megjelölésével és részletes szakmai önéletrajzzal (formanyomtatványok letölthetők innen: https://www.nah.gov.hu/dokumentumok_palyazoknak), a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani: titkarsag@nah.gov.hu

Az akkreditálásban a szakértői munka teljes munkanapokat vesz igénybe a helyszíni szemlék (auditok) során, kérem ezt vegyék figyelembe!Bezárom