NAR-Dokumentumok

NAR szabályzatok

NAR-01 Az akkreditálási, akkreditálási státusz megújítási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszának szabályzata

(9.kiadás, 2020.06.15.) Mellékletek...

NAR-02 Szabvány- és jogszabály változások kezelése (2. kiadás, 2018. április 3.)

NAR-03 Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban
(4. kiadás, 2018. június 1.)

NAR-04 A távértékelés szabályzata (3. kiadás, 2020. június 30.)

NAR-06 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásaiba bevont személyek kompetenciakövetelményei és képzése
(7. kiadás, 2020.07.27.) Hatálybalépés dátuma: 2020.07.31.   Mellékletek...

NAR-08 Az akkreditálási jel és az együttes akkreditálási jel használata, valamint az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai (7. kiadás, 2018. július 30.) Mellékletek...

NAR-18 Kalibrálási eljárások felépítése és tartalma (3. kiadás, 2020. február 3.)

NAR-25 Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata (7. kiadás, 2019. február 28.) Formanyomtatványok...

NAR-31 Rugalmas terület akkreditálási szabályzata (5. kiadás, 2019. február 28.)

NAR-35 Új akkreditálási tevékenységek, megfelelőségértékelési alrendszerek és szabványáttérések szabályzata (4. kiadás, 2020.május 15.)

NAR-36 Metrológiai visszavezethetőség  (2. kiadás, 2018. május 29.)

NAR-54 Panaszok és jogorvoslati eljárással kapcsolatos kérelmek kezelése (6. kiadás, 2019. május 29.)  Melléklet

NAR-85 Döntéshozatali szakasz szabályzata (9. kiadás, 2020. július 28.) 

NAR-86 Szakmai Tanácsadó Testületi ügyrend (4. kiadás, 2018. május 15.)

NAR-87 Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje (5. kiadás, 2020. november 3.) Hatálybalépés dátuma: 2020.11.03.


Az egyes akkreditálási kategóriákra vonatkozó követelmények (jogszabályok, előírások, útmutatók, szabályzatok) (NAH, EA, ILAC, IAF)


Vizsgálólaboratóriumok

Mintavevő szervezet

Kalibrálólaboratóriumok

Jártassági vizsgálatot szervezők

Terméktanúsító szervezetek

Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek

Személytanúsító szervezetek

Ellenőrző szervezetek

Referenciaanyag-gyártó szervezet

EMAS hitelesítők

EU ETS hitelesítők


2021. május 31. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom