NAR-06 Mellékletei

NAR-06 Mellékletei


1. számú melléklet: Vizsgáló, kalibráló, orvosi diagnosztikai laboratóriumok és mintavevő szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

2. számú melléklet: Ellenőrző szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

3. számú melléklet: Terméktanúsító szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

4. számú melléklet: Minősítők szakértők kompetenciája IR tanúsítás akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásában

5. számú melléklet: EU ETS hitelesítő szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

6. számú melléklet: EMAS hitelesítő természetes személyek vagy szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

7. számú melléklet: Referenciaanyag-gyártó szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

8. számú melléklet: Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák

9. számú melléklet: Minősítők, szakértők kompetenciája személytanúsítás akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásában

2020. november 30. éjféltől már csak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint akkreditált vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok, valamint mintavevő szervezetek státusza marad érvényben.

A hátralévő idő:

Nap
Óra
Perc
Másodperc
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 áttérésmérce
Bezárom